İtalyanca Kursu

İtalyanca Hangi Dil Ailesindendir?

Dünyanın en büyük dil ailesi, yüzlerce dil ve lehçe içeren Hint Avrupa dil ailesidir. Hint Avrupa dil ailesinin Avrupa kolu; germen dilleri, slav dilleri ve roman dillerinden (Latinceden türetilmiş diller) oluşur. İtalyanca da Fransızca, İspanyolca, Portekizce gibi Hint Avrupa dil ailesine mensup Romen dilidir.

Latin alfabesinden türemiş bir alfabe olan İtalyanca alfabesi, 5 ünlü ve 16 ünsüz harften oluşur. İtalyanca alfabesinde toplamda 21 harf vardır. İtalyanca yazıldığı gibi okunan dillerden biridir. Bu durumun istisnası -c, -g, -s, -z, -h harflerinden oluşan kelimelerdir.  

İtalyanca Öğrenmek Ne Kadar Sürer?

Dünya dillerinin bazıları diplomatik dil bazıları eğitim dilidir. Yabancı bir ülkenin dilini öğrenmek gerektiğinde dilin hangi amaçla kullanıldığı önem taşır. İtalyanca kültürü öğrenmek için tercih edilen bir dildir. İtalyancanın en önemli özelliği Latinceye en yakın dillerden biri olmasıdır.

ABD Dil Enstitüsü bilim adamları tarafından yayımlanan bir makalede İngilizce sıfır noktası kabul edilerek dil zorluk sıralaması yapılmıştır. Buna göre İtalyanca öğrenmesi en kolay dil gruplarından biridir. İngilizce veya diğer Romen dillerini bilenler İtalyancayı daha kolay öğrenir.

Öğrenme süreci üzerinde belirleyici olabilen pek çok unsur vardır. Bu nedenle İtalyanca kaç ayda öğrenilir veya öğrenme süresi nedir gibi soruların kesin bir yanıtı yoktur. Bununla birlikte ABD Dil Enstitüsü verilerine göre, İngilizceye yakın dillerden biri olan İtalyancanın 575-600 saatte öğrenilmesi mümkündür. Nitekim kuruma göre değişmekle birlikte yalnızca başlangıç seviye 7 haftayı bulabilir.

İtalyanca Kursu Nedir?

İtalyanca kursu, İtalyanca eğitim almak isteyen kişilere hitap eden dil öğrenme programıdır. İtalyanca kurs ücretsiz olarak halk eğitim merkezleri veya belediyelerin kültür merkezi veya meslek edindirme odaklı hizmet verilen eğitim kurumlarında verilebilir. İtalyanca dil kursu daha çok Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim hizmeti veren dil okulları tarafından verilir.

İtalyanca kursları, İtalyancayı kısa sürede hızlı ve doğru şekilde öğretmeyi amaçlar. Bu amaç için de eğitim ana dili İtalyanca olan veya İtalyancayı ana dili gibi konuşabilen eğitmenler tarafından verilir. Eğitimde dilin temel becerileri olan konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma becerisi kazandırılır. Geçerli kanıtlanmış modern dil öğretme teknikleri ve basılı kaynak kitaplar kullanılır.

İtalyanca dil kursları yaş grubu ve öğrenme amacı doğrultusunda farklı gruplandırmalar yaparak eğitim verir. İtalyanca dil yeterlilik sınavı için özel olarak düzenlenen programlar da vardır. İtalyancada iki yeterlilik sınavı yapılır.  CILS Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavı başarıyla tamamlayanlar İtalya’da üniversite eğitimi alabilir. Perugia Yabancılar Üniversitesi tarafından düzenlenen CELI sertifikası sayesinde İtalyan okullarına yatay geçiş yapmak mümkündür.

İtalyanca Dil Seviyeleri

Önde gelen Avrupa dillerinden biri olan İtalyanca için düzenlenen dil eğitim programları Avrupa Dil Portfolyosu İtalyanca dil seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) doğrultusunda eğitim verir. İtalyanca dersleri de bu seviyelere göre farklı konu başlıklarından oluşur. Bu başlıklar genel olarak şu şekildedir:

  • İtalyan alfabesi ve telaffuz
  • Basit tanıtım ifadeleri ve selamlaşma kelimeleri
  • Gün, ay ve mevsimler
  • Kalıplaşmış deyimler
  • Gramer
  • Anlama, dinleme, konuşma ve okuma pratiği için alıştırmalar

Seviyeye göre İtalyanca dil kurs programı sayesinde elde edilen kazanımlar şöyledir:

SeviyeHedefKazanımlar
A1 (başlangıç)Temel gramer yapısını öğrenmekGünlük ifadeleri anlamak Kendini tanıtmak
A2 (başlangıç üzeri)Sık kullanılan kelimeleri ve ifadeleri anlamakGünlük hayatta kullanılan kalıplaşmış deyimleri öğrenme Adres tarif etme    
B1 (orta)Eğitim ve iş hayatında standart dil kullanımıBir konunun ana hatlarını anlama
B2 (orta üzeri)Akıcı diyalog kurmaMesleki konulardaki tartışmaları anlama Yayınlardaki içerikleri yorumlayabilme
C1 (ileri)Dili profesyonel amaçlı kullanabilmeUzun metinleri anlama Akıcı şekilde kendini ifade etmek
C2 (üst)İtalyancaya hakim olmakBir bilgiyi özetleyebilme ve açıklayabilme  

İtalyanca Eğitimine Kimler Katılmalı?

İtalyanca kursu katılımı için özellikle sağlanması gereken tek bir koşul vardır: Okur yazar olmak. İtalyanca öğrenmek isteyen herkes İtalyanca dil kursuna katılarak İtalyanca eğitimi alabilir. Özellikle de İtalyanca Dili ve Edebiyatı bölümü okumak isteyenler ve İtalya’da eğitim almak üzere yeterlilik sınavlarına hazırlananlar İtalyanca kursuna katılır. 

Online İtalyanca Kursu İşe Yarar Mı?

Uzaktan eğitim teknolojinin eğitime uyarlandığının göstergesidir ve eğitimde önemli ölçüde kolaylık sağlar. Yabancı dil kursları da online olarak verilebilir. Eğitim şekli farklı olsa da seviye göre işlenen dersler aynıdır. Bu nedenle canlı oturum ve video ders yöntemiyle yapılan online İtalyanca eğitimi de yüz yüze eğitim verilen İtalyanca kursları kadar verimli olur.

İtalyanca Sertifikası Ne İşe Yarar?

İtalyanca kursu olarak hizmet veren kurumlar eğitimin öncesinde seviyenin belirlenmesi için sınav yapar. Bu sınav doğrultusunda Avrupa Dil Portfolyosu tarafından belirlenmiş seviyelerde İtalyanca dil eğitimi verilir. Eğitimin ardından tekrar sınav yapılır. Değerlendirme sınavı niteliği taşıyan bu sınavın sonunda başarılı olan katılımcılar MEB onaylı kurs bitirme belgesine sahip olur.

Kurs bitirme belgesi eğitim sürecinin başarılı sonuçlandığının, eğitim seviyesine göre yeterliliğe ulaşıldığının göstergesidir. İtalyanca dil sertifikası sayesinde uluslararası şirketlerde çalışmak ve bir İtalyan ile iletişim kurmak mümkün olur. Sertifikası olan adaylar işe alımda avantaj elde eder.

İtalyanca Öğrenmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

İtalyanca öğrenmek için en iyi yol Milano, Roma, Floransa gibi İtalya şehirlerindeki İtalyan dil okullarında eğitim almaktır. Türkiye’deki dil kursları da İtalyanca öğrenmenin diğer yoludur. Bir dili öğrenmek için dilin konuşulduğu ülkenin kültürünü öğrenmek ve dil öğreten kitaplar okumak faydalı olur.

Globalleşen dünyada global dil haline gelen İngilizceye yakın bir dil olan İtalyanca melodik ve kolay bir dildir. İtalyanca öğrenmek, kurs programı düzenlenen diğer pek çok dil gibi iş dünyasında birçok kapıyı açar. İtalyanlar kültürleriyle de dikkat çeker. Tüm bunlar İtalyanca kurslarının, yabancı dil kursları kategorisinde popüler olmasının nedenlerinden yalnızca birkaçıdır. İtalyanca öğrenmek eğitim ve iş hayatı için yapılabilecek değerli bir yatırımdır.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.