Ana SayfaKurslarYabancı Dilİş İngilizcesi Kursu (Mesleki İngilizce Kursu)

İş İngilizcesi Kursu (Mesleki İngilizce Kursu)

Mesleki İngilizce Nedir?

İngilizce dünyanın en çok konuşulan dillerinden biridir. Aynı zamanda teknolojinin, internetin ve ticaretin dilidir. Bu da İngilizce öğrenmenin sadece kişisel gelişim için değil mesleki gelişim için de yatırım olduğunun göstergesidir. Nitekim İngilizce dil eğitimi niş alanlara ayrılmıştır. Genel İngilizce kursunun yanı sıra ticari İngilizce kursları da yayındır.

İş İngilizcesi, iş dünyasındaki başarı için gerekli becerilerin kazanılmasını sağlar. Bu becerileri İngilizce dilinde sunum yapma, rapor sunma, e-mail yazma, toplantı ve konferanslara katılma, mektup yazma, yüz yüze veya telefonda konuşma şeklinde sıralamak mümkündür.

İş İngilizcesi Kursu Nedir?

Ticari İngilizce ibaresinin veya mesleki İngilizce ibaresinin işaret ettiği aslında iş İngilizcesidir. İngilizce eğitimi veren kurumlar, mesleki gelişim için İngilizce bilmek isteyenler için iş İngilizcesi eğitimi de verir. İş İngilizcesi İngilizcenin tercih değil gereklilik olduğunu da gösterir.

İş İngilizcesi, özel amaçlar için İngilizce kategorisinin bir alt dalıdır. Kişilerin mesleki alanlarında zorlanmadan İngilizce konuşabilmesi, İngilizce yazılmış metinleri anlayıp yorumlayabilmesi için verilen eğitimler İş İngilizcesi eğitimleridir. İş İngilizcesi eğitimi verilen kurs programları çalışanlar için İngilizce kursu olarak da bilinir.  

İş İngilizcesi eğitimi ile genel İngilizce eğitimi arasında önemli bir farklılık vardır. Bu farklılığı şu şekilde açıklamak mümkündür: Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç farklı düzeyde İngilizce öğren kurlarda İngilizce dil yapısı ve gramer bakımından incelenir. Temel seviyede günlük ihtiyaçların karşılanması için yeterli düzeyde İngilizce öğretilirken; orta seviyede kalıplaşmış kavramlar, atasözleri ve deyimler ile zaman kalıpları öğretilir. İleri seviye İngilizce eğitimi ise İngilizceyi ana dili İngilizce olan biri kadar akıcı konuşabilmeyi sağlar. İş İngilizcesi ile genel İngilizce arasındaki farklılıklar şöyle sıralanabilir:

 • İş İngilizcesi kelime ve konuşma kalıpları farklıdır.
 • İş İngilizcesinin temeli genel İngilizce olsa da mesleki terimler kullanılır.
 • Cümle yapıları daha çok prosedür içerir.
 • İngilizce eğitimi farklı yaş grupları için de düzenlenirken; mesleki veya iş ibaresi ile düzenlenen İngilizce kursuna yalnızca belirli düzeyde İngilizce bilen kişiler katılım sağlayabilir.

İş İngilizcesi öğrenmek isteyenlere yönelik eğitim programları ile eğitim alanlar şu alanlarda İngilizcelerini geliştirme fırsatı bulur:

 • İş toplantıları
 • Satış sunumları
 • İş raporları
 • Kurum içi veya kurum dışı yazışmalar
 • Müzakereler
 • Yönetim özeti
 • Liderlik

İş İngilizcesi kursları genel olarak verilebilmekle birlikte kurumlar için sektöre özel açılabilmektedir. Nitekim bu kurslara daha çok işletmeler talep gösterir. Genel olarak mesleki İngilizce kursları; hukuk, finans, havacılık, turizm alanlarında verilir.

Mesleki İngilizce Dersleri

İş İngilizcesi kursları özel hazırlanan kurslardır. Genel iş İngilizcesi kurslarındaki konu başlıkları ile kurumlar için düzenlenen sektörel iş İngilizcesi kurslarında öğretilenler farklılık gösterebilir. Seviye doğrultusunda da konu başlıkları farklılık gösterir. İş dünyasına özel konu başlıkları şu şekildedir:

 • Pazarlama
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Formal ve ınformal yazışmalar
 • Telefon görüşmeleri
 • Mülakat becerileri
 • Sunum becerileri
 • Toplantılar
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar
 • Müzakereler
 • İş dünyasıyla ilgili farklı konular

İş İngilizcesi Kursuna Kimler Katılabilir?

İş İngilizcesi kursu bir kişisel gelişim kursudur. Bu nedenle yaş, mezuniyet gibi mesleki eğitimler için şart koşulan gerekliliklerden bahsedilemez. İş İngilizce kursuna mesleki alanlarında İngilizce iş yapabilme becerisine sahip olmak isteyen herkes katılım sağlayabilir.

Katılım için en önemli nokta kişilerin en az B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmasıdır. İngilizce bilgisi çok düşük olan kişilerin İş İngilizcesi ders konularını tam olarak kavraması da mümkün olmayacaktır. İş İngilizcesi kursuna katılım sağlayanlar genelle uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları veya yöneticileridir.

Özellikle de önemli bir toplantıya, online konferansa katılmaya hazırlananlar öncesinde iş İngilizcesi kurslarına katılır. Üniversitede İş İdaresi ve İşletme dallarında eğitim gören adaylar da İngilizce eğitimi için talep gösterir. Nitekim bölüm fark etmeksizin üniversite mezunlarının iş İngilizcesi kursu eğitim programlarına katılmaları önerilir.

Online İş İngilizcesi Kursu İşe Yarar Mı?

Online alanda verilen her eğitim örgün öğretimde öğretilen bilgiler üzerinden ilerler. Online eğitimlerde müfredat ve konu başlıkları açısından herhangi bir farklılık olmaz. Bu durum mesleki İngilizce kursu için de geçerlidir. İş için İngilizce eğitimini online almanın en önemli avantajı yer ve mekân kısıtlamasının gerekmemesidir.

İş İngilizcesi Nasıl Öğrenilir?

İş İngilizcesi öğrenmek için farklı kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Bununla birlikte iş İngilizcesine dair kapsamlı bilgi edinmenin yolu iş İngilizcesi kursu tarafından düzenlenen programlara katılmaktır. Bu kurslarda; iş dünyasından alınan kaynaklardan metinler okumak, lider konumdaki iş profesyonelleriyle yapılan özel röportajları irdelemek ve örnek olay analizi yapmak suretiyle eğitim verilir.

İş İngilizcesi kurslarında eğitim almak katılımcılara şu bilgi ve becerileri kazandırır:

 • Resmi yazışma dilinde İngilizceyi etkin kullanma
 • İngilizce dilinde özgeçmiş, biyografi ve ön yazı hazırlama
 • Telefonda İngilizce olarak iş görüşmesi gerçekleştirme
 • İş sözleşmelerini İngilizce dilinde hazırlamak veya değerlendirmek
 • İngilizce kısaltmaların anlamların hâkim olma
 • İngilizceyi iş için kullanırken doğru telaffuz ve tonlama yapabilme
 • Uluslararası iş etiği kurallarına göre iletişim kurma

İngilizce çok sayıda ülkenin resmi dilidir. İş dünyasının global dilinin de İngilizce olması mesleki İngilizce kursları olarak da bilinen iş İngilizcesi kurslarının popülerliğine açıklık getirmektedir. İş İngilizcesi kursu şüphesiz iş dünyası için ihtiyaç olarak kalmaya devam edecektir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER

Latince Kursu

Osmanlıca Kursu

En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.