Ana SayfaBlogEn İyi Eğitim Sistemi Olan Ülkeler Hangileri?

En İyi Eğitim Sistemi Olan Ülkeler Hangileri?

Dünyanın en iyi eğitim sistemi hangi ülkede? Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız en iyi eğitim sistemi olan ülkeler sıralamasını paylaştığımız bu yazımızı okumalısınız. Sizler için eğitim sisteminde farkını ortaya koyan ülkelere ve bu ülkelerin nasıl dünya çapında başarıya sahip olabildiğine açıklık getirdik.

Bir ülkenin gelişmiş düzeyini belirleyen birçok unsurdan söz edebiliriz. Eğitim sistemi ve eğitim kalitesi bu unsurların başında gelir. Gelişmiş ülkelerin eğitim kalitesiyle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin eğitim kalitesi arasında belirgin farklılıklar vardır.

Eğitim Sistemi Nedir?

Eğitim sistemi pek çok farklı unsurdan oluşan öğretim yapısıdır. Eğitim sistemi; girdi (sınıf, araç gereç vb.), süreç (kullanılan eğitim yöntemi), çıktı (başarı düzeyi) ve geri bildirimden oluşan bir sistemdir. Açık sistem, yarı açık sistem ve kapalı sistem olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Olması gereken eğitim sistemi, bireyin sadece kendisine fayda sağlamayıp topluma da fayda sağladığı çağdaş eğitim sistemi yani açık sistemdir. Dünyanın en iyi eğitim sistemi fırsat eşitliğinin dikkat çektiği Finlandiya’da uygulanan eğitim sistemidir.

eğitim sistemi en iyi olan ülkeler

Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler

Her yıl alanında otorite kurumlar tarafından dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip ülkeleri üzerinde bilimsel araştırmalar yürütülür. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından yayımlanan rapor eğitimde en iyi ülkeler konusunda güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu araştırma sırasında dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeleri için sıralama yapılırken şunlar göz önünde bulundurulmuştur:

 • Devlet okullarının başarı durumu
 • Öğrencilerin başarı durumu ve üniversiteye gitme oranı
 • Ülke genelinde eğitim durumu
 • Kaliteli eğitime ulaşılabilirlik
 • Mezunların yeterlilik durumu ve iş bulabilme oranı

Dünyanın eğitim yönünden en gelişmiş ülkeleri şöyledir:

1.Finlandiya

Rapora göre Finlandiya, eğitimin en iyi olduğu ülke unvanına sahiptir. Finlandiya özellikle de ortaöğretim seviyesinde başarılı bir ülkedir. Finlandiya Anayasası’nda herkesin temel eğitimi ücretsiz alma hakkının bulunduğuna, bilim sanat ve yükseköğrenim özgürlüğünün garanti altında olduğuna değinilmiştir. Finlandiya eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:

 • Temel eğitime başlama yaşı 7’dir.
 • Zorunlu eğitim 9 yıldır.
 • Ev ödevi uygulaması vardır; fakat diğer ülkelerdeki kadar yoğun ödev verilmez.
 • Öğretmenler yüksek lisans yapmış kişilerden seçilir.
 • Derslikler teknolojik açıdan gelişmiştir.

Dünyanın en iyi eğitim sisteminin uygulandığı Finlandiya’da eğitim sisteminin Türkiye eğitim sistemi ile farklılıkları şu şekildedir:

 • Finlandiya’da eğitim ve kitaplar ücretlidir; fakat öğrencilerin beslenme ve ulaşım giderleri devlet tarafından karşılanır.
 • Finlandiya’da lise düzeyinde kitaplar ücrete tabidir.
 • Finlandiya’da ilkokula başlama yaşı yediyken Türkiye’de 5 yaşındaki çocuklar da eğitime başlayabilir.
 • Finlandiya’da anaokulu zorunlu bir eğitim kademesidir.
 • Finlandiya’da temel eğitimde sınav yoktur. Öğrenciler araştırmalarına göre değerlendirilir.
 • Finlandiya’da öğretmenlerin eğitim fakültesinden mezun olması yeterli değildir. Öğretmenlerde aranan ilk şart yüksek lisanstır. Eğitim fakülteleri için yapılan başvurularda çok aşamalı eleme sistemi kullanılır.
 • Finlandiya okullarının eğitim müfredatı öğretmenler tarafından belirlenir.

2.Güney Kore

PISA raporuna göre dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında ikinci sırada yer alan ülke Güney Kore’dir. Güney Kore eğitim sistemi 6+3+3+4 yıl şeklinde olarak planlanmıştır. İlkokula başlangıç yaşının 7 olduğu ülkede ödevler kişisel olarak farklılık gösterebilir. Öğrenciler uzun süre okulda kalır. Öğretmenlerin öğrencileri cezalandırması mümkün değildir.

3.Hollanda

Hollanda İnsani Gelişmişlik Endeksi puanları yüksek olan ülkelerin başında gelir. Eğitim sisteminde örnek alınan ülkelerden biridir. Zorunluluk yaşının 5 olduğu ülkede özellikle de yükseköğrenimde başarı düzeyi yüksektir. Vatandaşlar kendi inanç sistemi doğrultusunda eğitim alabilir.

4. Danimarka

Danimarka, dünyada eğitime en çok harcama yapan ülkelerden biridir. Danimarka eğitim sistemi 16 yaşından sonra eğitimin zorunlu olmaması ve ülkenin özel okullar bakımından zengin olmasıyla farklılık gösterir.  Danimarka okullarında eğitim öğretim sürecinden teknolojiden yoğun olarak yararlanılır.

5.İngiltere

PISA’nın en iyileri listesinde yer alan ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere eğitim sistemi 5 aşamadan oluşur. İlkokuldan kolej eğitimine kadar eğitim ücretsizdir. Zorunlu eğitim 16 yaşına kadar devam eder. Ülkede her öğrenci için farklı eğitim ve okul seçenekleri vardır. Üniversite eğitimi ücretlidir. Dünyanın en iyi üniversiteleri İngiltere’dedir. Nitekim başkent Londra, dünyanın yükseköğrenim başkenti olarak kabul edilir.

6.İsveç

Eğitim sistemi en iyi ülkeler sıralamasında altıncı sırada yer alan İsveç’te eğitimde hem merkezi hem yerel yapılanma söz konusudur. İsveç eğitim sistemi eğitime erişim konusunda sınırlandırılma yapılmamasına dayanır. Zorunlu eğitim dört aşamadan oluşur. Okullar her yıl kalite raporu sunmakla yükümlüdür.

7.İsrail

İsrail eğitim sistemi 5 farklı seviyeden oluşur. Dört farklı okul tipi vardır. Seküler okullarda eğitim dili İbranicedir ve devletin temel programı sunulur. Ortodox okullarında ağırlık dini eğitimdedir. Arap okullarında, devletin belirlediği müfredatın yanı sıra Arap tarihine ve kültürüne odaklanılır. Bağımsız okullarda akredite eğitim sunulur. 18 yaşına kadar zorunlu olan eğitim sisteminde lisans programlarının süresi kurum ve program doğrultusunda farklılık gösterir.

8.ABD

Amerika’da zorunlu eğitim 12 yıldır. 3+3 veya 2+4 Amerikan eğitim sistemi zorunlu eğitimi 6 yaşında başlatır. Ülkede özgürlükçü bir sistem vardır. Meslek liseleri ve teknik okullar Amerika’da popülerdir.

9.Norveç

Eğitim sistemiyle örnek teşkil eden ülkelerden biri de Norveç’tir. Ülkede devlet okulları belediyeye aittir ve ücretsizdir. Norveç okullarında değerler insan hakları temeline dayanmaktadır. Bazı öğrenciler özel eğitim hakkına sahiptir. Norveç’in zorunlu eğitim sistemi on yıldır. Norveçli çocuklar en az üç yıl anaokulu eğitimi alır. Norveç’te uluslararası öğrencilere düşük ücretli eğitim sunulur.

10.Japonya

Kendine özgü kuralları olan ve kültürüyle dikkat çeken ülkelerden biri olan Japonya eğitim sistemiyle de öne çıkar. Japon eğitim sistemi 6+3+3+4 şeklinde gruplandırılmıştır ve zorunlu eğitim 9 yıldır. Japon geleneklerine göre öğrenciler kendi sınıfının temizliğinden sorumludur. Yemekhanenin bulunmayıp öğrencilerin sınıfta aynı yemeği yemeleri gibi birçok ülkeye göre farklılık gösteren kurallar da vardır.

Özetle;

Türkiye’nin eğitim portalı eğitim.net olarak yapılan güncel araştırmalara göre en iyi eğitim sistemi olan ülkeler derlemesi yaptık. En iyi eğitim sistemi olan ülkelerin eğitimde hangi yöntemleri kullanıp nasıl öne çıktığını ele aldık ve eğitim sistemi nedir sorusunu yanıtladık. Paylaştığımız tüm bu bilgiler eğitimin üzerinde titizlikle durulması gerektiğine, mevcut yapıyı düzenleyen yasa ve ilkelerin hassasiyetine işaret etmektedir. Toplumsal ve bireysel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanabilmesi, eğitim sistemindeki iyileştirmeler ve reformlar ile mümkün olabilecektir.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.