Ana SayfaBlogEğitimUygulamalı Bölümler Hangileri?

Uygulamalı Bölümler Hangileri?

Türkiye’de yaşanan afet ve salgınlarla birlikte uygulamalı eğitim kavramı sık sık gündeme geldi. Uygulamalı eğitim, adından anlaşıldığı üzere yalnızca sözlü anlatımın değil, uygulamanın da gerekli olduğu dersler için kullanılan bir kavram. Peki, uygulamalı bölümler hangileri? Gelin konuya açıklık getirmek üzere uygulamalı bölümleri ele alalım.

Üniversite Uygulamalı Bölümler Hangileri?

Üniversitelerde uygulamalı eğitim verilen birçok bölüm vardır. Uygulamalı derslerde deney odası/ laboratuvar veya sahada materyaller üzerinde uygulama yapılır. Özellikle de sağlık ile ilgili bölümlerdeki uygulamalı derslerde yapılan klinik çalışmalar kritik önem taşır.

Tıp Fakültesi

Tıp fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. İlk 3 yılda temel ve klinik tıp bilgileri ilişkilendirilir. Dördüncü yılda ana kliniklerde staj yapılır. Beşinci yılda diğer klinik bölümler hakkında eğitim verilir. Altıncı yılda öğrenciler internlik adı verilen aile hekimliği programına dahil edilir. Eğitim sürecinde, öğrencilerin aktif olduğu uygulamalı dersler de okutulur. Klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konularının entegre şekilde incelendiği dersler şunlardır:

 • Enfeksiyon, İnflamasyon, Hücresel Yanıtlar
 • Neoplazi, İmmünite, Hematoloji
 • Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Gastrointestinal Hastalıklar
 • Endokrin, Reprodüktif, Ürogenital Hastalıklar
 • Mental ve Nörolojik Hastalıklar
 • Halk Sağlığı
 • Etik ve Profesyonelizim
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Metodolojisi

Tıp fakültesinde anatomi, histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve fizyoloji laboratuvarları vardır. Öğrenciler uygulamalı dersler sayesinde araştırma sürecini tasarlayıp yürütme deneyimine sahip olurlar.

Diş Hekimliği Bölümü

Diş hekimliği fakültesinde eğitim süresi 5 yıldır. İlk 3 yılda klinik öncesi temel eğitim verilirken; son iki yıl klinik ağırlıklı eğitim verilir. Donanımlı fantom laboratuvarlarında çağdaş ve dinamik eğitim gereksinimleri karşılanır. Uygulamalı diş hekimliği dersleri genel olarak şöyledir:

 • Diş Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Endodonti  
 • Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Oral Diagnoz ve Radyoloji
 • Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Periodontoloji
 • Oral Diagnoz ve Radyoloji

Uygulamalı dersler sayesinde diş hekimi adaylarının mesleği uygulayabilecek yeterliliğe sahip olmaları sağlanır.

Mimarlık Bölümü

Uygulamalı bölümler listemize mimarlık ile devam ediyoruz. 4 yıllık mimarlık lisans programında derslerin bazıları şu laboratuvarlarda uygulamalı yapılır:

 • Dijital Fabrikasyon Laboratuvarı
 • Endüstriyel Tasarım Uygulama Atölyesi
 • Hızlı Prototipleme ve Metal İşleme Laboratuvarı
 • İnovasyon ve Modelleme Laboratuvarı
 • İTÜ Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı
 • MIX-R Experience (Karma Gerçeklik) Laboratuvarı
 • Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı
 • Mimari Koruma Laboratuvarı
 • Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Laboratuvarı
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
 • Güzel Sanatlar Atölyesi ve Seramik Atölyesi

Mimari tasarım stüdyosu dersleri mimarlık fakültesinde uygulamalı olarak verilen derslerdir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel sanatlar fakültelerinde şu bölümler vardır: Resim, Grafik, Seramik-Cam, Tekstil, İçmimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları, Film Tasarımı, Fotoğraf, Temel Sanat Eğitimi ve Müzik. Bu bölümlerde nitelikli mezunlar yetiştirmek üzere teorik dersler uygulamalı derslerle desteklenir.

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı bölümler hangileri sorusu gündeme geldiğinde akla ilk gelen bölümlerden biri de mühendislik bölümüdür. Mühendislik fakültelerinde, alana göre çok sayıda mühendislik dalında bölüm vardır. Uygulamalı dersler de mühendislik türüne göre değişir.

Uygulamalı Bölümler Hakkında SSS

Uygulamalı Eğitimin Amacı Nedir?

Uygulamalı eğitimde öğrenciler derse aktif olarak katılır. Teorik bilgiler pratikle desteklenmiş olur. Bu da mesleki yeterlilik kazanmak açısından önem taşır.

Program Eğitim Tipi Nedir?

Teorik, pratik dersler, stajlar vb. faaliyetler program eğitim tipini ifade eder. Program eğitim tipinde bütünleşik bir eğitim modeli vardır. Böylece öğrenciler meslek için hazır olur.

Üniversitelerde 3 1 Ne Demek?

Meslek yüksekokulları 3+1 veya 2+1 programı uygular. Bu sistemde 3 veya 2, örgün öğretim dönemini, 1 ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim sürecini ifade eder. Bu sistemde amaç nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sağlamaktır. 3+1 modeldeki bölümlere öğrenci yerleştirmesi yapılırken başarı durumu ve işe girme durumu önemlidir. Bazı yerleştirmeler bölüm başkanları tarafından manuel olarak yapılır.

Özetle;

Uygulamalı bölümler hangileri merak edenler için hazırladığımız bu içerikte bazı bölümleri ve dersleri ele aldık. Üniversite eğitimi hakkında daha birçok içeriği blog sayfamızda bulabilirsiniz. Uygulamalı eğitim söz konusu olduğunda ilk akla gelen bölüm tıp fakültesi hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.