Ana SayfaBlogSosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji bölümü hakkında kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyanlar için sosyoloji bölümü nedir, sosyoloji taban puanları nasıl gibi soruları yanıtladık. Gelin, toplumsal değişmeleri mercek altına alan bir sosyolog olmak için nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor detaylıca irdeleyelim.

Sosyoloji bölümünde okuyabilmek için gerekli puan ve sosyoloji mezunları için merak konusu olan diğer detayları paylaşmadan önce; altını çizmeliyiz ki, sosyoloji toplum bilimini ve insanların sosyal hayattaki etkileşimini ele alan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bölümü okumak istiyorsanız, güçlü gözlem yeteneğine ve sürekli olarak araştırma arzusuna sahip olmalısınız.

Sosyoloji Bölümü Taban Puanları

Sosyoloji bölümünde dikkate alınan puan türleri eşit ağırlıktır. Sosyal Hizmetler lisans programında okuyanların sosyoloji bölümüne dikey geçiş yapması mümkündür. Tavan puan ve taban puanları ve başarı sıralamaları, yerleşme sürecinde kritik önem taşır. Tavan puan, programa ilk yerleştirilen öğrencinin puan türünü ifade ederken; taban puan ise en düşük yerleştirme puanını ifade eder.

2022 taban puanları bakımından en düşük puanı olan üniversiteler ile en yüksek puana sahip üniversiteler şunlardır:

Üniversite AdıPuan türüKontenjanTaban puanıBaşarı SırasıOrtalama diploma notu
Koç Üniversitesi (vakıf)EA5452,7988997,2
Boğaziçi Üniversitesi (devlet)EA65418,03407490,9
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (devlet)EA60197,5858766071,4
Giresun Üniversitesi (devlet)EA60196,7458767468,9

Sosyoloji bölümü okuyabilmek için ihtiyacınız olan puanı paylaştık. Başarı durumunuzun, bu bölümü okumak için yeterli olabileceğine ve bölümün gerektirdiği mesleki özelliklere sahip olduğunuza inanıyorsanız; bölümün avantaj ve dezavantajlarını da atlamamalısınız. Bunun için de bölümün olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırdığımız aşağıdaki tabloyu da incelemenizi öneririz.

Bölümün olumlu yönleriBölümün olumsuz yönleri
Başarı puanı yüksek hemen hemen her üniversitede bölümü okuyabilmek mümkündür.Kamu sektöründe atama sınırlıdır.
Sosyolog ihtiyacı her zaman olacaktır.Başarı puanının düşük olması ve açıköğretim programının da bulunmasının etkisiyle mezun sayısı çoktur.
Kamu sektöründe kazanç yüksektir.Geniş çalışma alanı için yüksek lisans yapmak önem taşır.
Kamu sektöründe kadrolu devlet memuru olarak çalışmak mümkündür.Puanlar düşüktür.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Neler?

Sosyoloji bilim dalının titizlikle irdelendiği ve araştırmalarla desteklendiği bu bölümde disiplinler arası bütüncül bakış açısı gözetilir. Dolayısıyla sosyoloji müfredatı kapsamlıdır. Dört yıllık süreçte yıl sırasına göre sosyal politika, nüfus ve toplum, antropoloji ve sosyoloji kuramları alanlarında eğitim verilir.

Sosyoloji bölümü dersleri zorunlu, serbest (genel sosyal seçmeli) ve alan seçmeli olarak verilir. Üniversiteler arasında farklılık göstermekle birlikte sosyoloji ders konuları genel olarak şöyledir:

Sosyoloji Zorunlu Dersler

 • Akademik İngilizce
 • Türk dili
 • Sosyolojiye Giriş
 • Sosyal Düşünce Tarihi
 • Çağdaş Sosyoloji Kurumları/Teorileri
 • Gıda ve Tarım Sosyolojisi
 • Dünyada Toplumsal Dönüşümler
 • Sosyal Bilimlerde Akademik Okuma ve Yazma
 • Sosyolojide Araştırma Metotları
 • Temel Bilgisayar Uygulamaları
 • Uygarlık Tarihi
 • Ailesi Sosyolojisi
 • Sosyal Bilimler Metodolojisi
 • Nüfus ve Göç Sosyolojisi
 • Gelişim Psikolojisi
 • 19. Yüzyıl Zihin Dünyası Toplumsal Tarihi
 • Türkiye’de Sosyal Sorunlar
 • Sosyal Bilimlere Giriş
 • Klasik Sosyoloji Kuramları
 • İstatistik
 • Gençlik Sosyolojisi
 • Nicel Araştırma Yöntemleri
 • Hukuk Sosyolojisi
 • Toplumsal Tutum ve Davranışlar
 • Sosyal Tabakalaşma
 • Toplumsal Hareketler ve Devrimler
 • Din Sosyolojisi
 • Kır Sosyolojisi
 • Türkiye’de Sosyoloji
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Kent Sosyolojisi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Alan Araştırması
 • Çevre Sosyolojisi
 • Kimlik
 • Suç Sosyolojisi ve Sapkınlık
 • Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye
 • Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Sosyal Bilimler Kolokyumu
 • İktisat ve Toplum
 • Türkiye’nin Güncel Sosyal Sorunları

Serbest Seçmeli Dersler

 • Oryantring
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Sanat Müziği
 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin Temelleri
 • Halk Oyunları
 • Sanat Felsefesi
 • Zihin Felsefesi
 • İşaret Dili

Alan Seçmeli Dersler

 • Alman Sosyoloji Ekolü
 • Filmlerde Sosyolojik Düşünce
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Kurumlar Sosyolojisi
 • Müzik Sosyolojisi
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Uluslararası Göç
 • Spor Sosyolojisi ve Futbol
 • Fransız Sosyoloji Ekolü
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Müzik Sosyolojisi
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Kültür Kuramları
 • İş ve Meslek Sosyolojisi
 • Gündelik Hayat Sosyolojisi
 • Değerler Sosyolojisi

Açıköğretim Sosyoloji Dersleri

Açıköğretim fakültesi, çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitimin dışında kalan kişilerin de eğitim alabilmesini sağlar. Düşük puanlı olan veya örgün öğretim için yeterli bütçeye veya zamana sahip olmayanlar için fırsat niteliği taşıyan açıköğretim fakültelerinde, eğitimi verilen bilim dallarından biri de sosyolojidir. Uzman sosyolog olmak isteyenlerin katılım sağladığı açıköğretim sosyoloji bölümü zorunlu dersleri şunlardır:

 • Sosyal Politika
 • Psikoloji
 • Sosyolojiye Giriş
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Nüfus ve Toplum
 • Etik
 • Sembolik Mantık
 • Türk Siyasal Hayatı
 • İnsan ve Toplum
 • Birey ve Davranış
 • Çocukluk Sosyolojisi
 • Felsefe
 • İstatistik
 • Sosyal Psikoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyoloji Tarihi
 • Antropoloji
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Türk Dili
 • Eğitim Felsefesi
 • Modern Sosyoloji Tarihi
 • Göç Sosyolojisi
 • Din ve Toplum
 • Turizm Sosyolojisi
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • Ekonomi Sosyolojisi
 • Aile Sosyolojisi
 • Kültür Sosyolojisi
 • Yeni Toplumsal Hareketler
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
 • Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
 • Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Kent Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Sosyal Medya Sosyolojisi
 • Genel Uygarlık Tarihi
 • Toplumsal Değişme Kuramları
 • Türkiye’de Sosyoloji
 • İletişim Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Çevre Sosyolojisi
 • Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar
 • Bilim Felsefesi
 • Klasik Mantık
 • Eğitim Psikolojisi
 • Türk Sosyologları
 • Medya Sosyolojisi
 • Suç Sosyolojisi
 • Tüketim Sosyolojisi
sosyoloji bölümü mezunu iş imkanları

Sosyoloji Bölümü Mezunu İş İmkanları

Sosyoloji bölümünün amacı, öğrencilere analiz yapabilme becerisi kazandırarak toplum bilimine katkıda bulunmalarını sağlayabilmektir. Dolayısıyla sosyoloji bölümü meslek alanları için toplumun var olduğu her yer şeklinde ifade kullanmamız çok da yanlış olmayacaktır. Sosyologlar kendi mesleklerinin yanı sıra aile danışmanlığı eğitimi almak koşuluyla aile danışmanı olarak da görev yapabilir. Sosyoloji bölümünün iş alanları şunlardır:

 • Eğitim kurumları
 • Hastaneler
 • Sosyal vakıflar
 • Sivil toplum örgütleri
 • Sağlık merkezleri
 • İnsan kaynakları
 • Psikoloji merkezleri
 • Adliyeler
 • Araştırma şirketleri

İş alanları sıralamasından anlaşılacağı üzere sosyoloji bölümü mezunlarının iş olanağı geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Sosyologlar hem kamu hem de özel sektörde; yönetici, uzman, danışman ve araştırmacı pozisyonlarında görev alarak toplum konulu bilimsel araştırma projeleri geliştirebilir.

Sosyologlar için SGK İŞKUR meslek kodu 2632.04 olarak belirlenmiştir. Sosyoloji bölümü mezunları, kamu sektöründe;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı,
 • Kalkınma Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
 • Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapabilir.

Özetle;

Üniversitede sosyoloji okumak konusunda kararsız kalan veya bölüme dair daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar için sosyoloji bölümü nedir sorusunu yanıtladık. Sosyoloji taban puanları ve sosyoloji dersi konuları hakkında bilgiler de paylaştık. Bölümün nabzını tuttuğumuz mini rehberimiz sayesinde üniversitelerin sosyoloji bölümü hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefledik. Sosyoloji mezunu iş olanakları konusunda kapsamlı bilgi için Sosyolog Ne İş Yapar yazımızı da okumanızı öneririz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.