Ana SayfaBlogBölümleri Tanıyalım: Hemşirelik Bölümü 101

Bölümleri Tanıyalım: Hemşirelik Bölümü 101

Hemşireliğin, sağlık sektöründe en önemli mesleklerden biri olması nedeniyle hemşirelik bölümü üniversite tercih sürecinde merak konusu olur. Yazımızın devamında hemşirelik bölümü nedir gibi soruların yanıtlarını bulabilir ve bölüm hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sağlık kuruluşlarında hemşire unvanı ile çalışmak için 4 yıllık eğitim hemşirelik eğitimi almak ve sürecin sonunda diploma almış olmak gereklidir. Üniversitelerde hemşirelik bölümünü okuyabilmek için TYT ve AYT sınavlarına girilir ve sayısal puan türü ile tercih yapılır.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Nedir?

Sağlık sektöründe çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan pek çok lisans programı vardır. Bu programlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümüdür. Sağlık sektörüne ilgili olup empati yapma, takım çalışmasına yatkın olma, yardımsever, sevecen, sabırlı ve disiplinli olma gibi kişisel özelliklere sahip olanlar bölüme ilgi göstermektedir.

4 yıllık lisans eğitimi gerektiren hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümü; hekim tarafınca belirlenen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayıp uygulayan ve izleyen sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlar. Hemşirelik bölümünü bitirip diploma alabilmek için toplam 240 AKTS kredisi almak gerekir.

Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de kamu sektöründe hemşirelik yapmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olurlar. Bölümü okumuş olmak bazı açılardan dezavantaj, bazı açılardan avantaj sağlayabilir. Aşağıdaki tabloda hemşirelik okumanın avantaj ve dezavantajlarını görebilirsiniz.

Bölümün olumlu yönleriBölümün olumsuz yönleri
Mezunların çalışma alanı çok geniştir.Başlangıç maaşı düşüktür.
İstihdam sıkıntısı olmaz.Mezun sayısı çoktur.
Kıdem kazanmak mümkündür.Nöbet sistemiyle çalışmak gerekir.
Kamu sektöründe kadrolu çalışmak mümkündür.Devlette kadro ataması sınırlıdır.

Hemşirelik Bölümü Dersleri

4 yıllık eğitim sürecinde ilk yılda anatomi, ikinci yılda hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin esasları, üçüncü yılda cerrahi hastalıklar hemşireliği, dördüncü yılda ise hemşirelikte öğretim konuları üzerinde durulur. Bölümünün temelini oluşturan dersler Fiziksel Muayene, Hemşirelik Esasları ve Tıbbi Terminoloji şeklindedir. Bu derslerin sınavlarının uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi de mümkündür. Hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans diploması elde etmek için sorumlu olunan diğer hemşirelik dersleri şöyledir:

 • Türk Dili
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Girişimcilik
 • Anatomi
 • Uygarlık Tarihi
 • Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları
 • Sağlık Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler
 • Hemşireliğe Giriş /Hemşirelikte Temel Kavramlar
 • Fizyoloji
 • Hasta Hakları ve Malpraktis
 • Mikrobiyoloji
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
 • Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları
 • Farmakolojinin İlkeleri
 • Epidemiyoloji
 • Biyokimya
 • Temel Psikoloji
 • Hemşirelikte Eğitim
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Genel Patoloji
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Geriatri Hemşireliği
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • Hemşirelikte Etik
 • Biyoistatistik
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim
 • Afet Yönetimi
 • Bitirme Tezi Planlama
 • Klinik Çalışma
 • Bitirme Tezi Yürütme
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Sağlık Turizmi ve Hemşirelik
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Adli Hemşirelik
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği
 • Organ Nakli Hemşireliği
 • Diyaliz Hemşireliği
 • Kritik Bakım Hemşireliği
 • Hemşirelikte İnovasyon
 • Sağlığın Geliştirilmesi
 • Sağlık Politikaları
 • İş Sağlığı Hemşireliği
 • Evde Bakım Hemşireliği
 • Cinsel Sağlık
 • Acil Bakım Hemşireliği
 • Geriatri Hemşireliği
 • Sağlık Bilimlerinde Makale İnceleme
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Kritik Düşünme Becerileri
 • İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
 • Hasta Güvenliği

Hemşirelik bölümünde Sağlık Sosyolojisi, Mesleki Etik, İşyeri Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği, Hemşirelikte Mizah Kullanımı, Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama, Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması, Güvenli İlaç Uygulamaları, Kronik Hastalık ve Yönetimi ve Sağlık Hukuku gibi dersler seçmeli ders havuzunda öğrencilere sunulur.

Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler

Türkiye’nin her ilinde üniversite vardır. Teknik üniversitelerde hemşirelik bölümü yoktur. Hemşirelik bölümü olan üniversiteler şunlardır:

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İstinye Üniversitesi
 • KTO Karatay Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Yüksek İhtisas Üniversitesi
 • Lokman Hekim Üniversitesi
 • Sanko Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi
 • Haliç Üniversitesi
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • İstanbul Okan Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Toros Üniversitesi
 • İstanbul Kent Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi
 • Fenerbahçe Üniversitesi
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
 • İstanbul Atlas Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • İzmir Tınaztepe Üniversitesi
 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Munzur Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi
 • Toros Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Antalya Bilim Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Avrasya Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi

Listeden anlaşılacağı üzere Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri hem vakıf hem de de devlet üniversitelerinde yer verilen programlardan biridir.

Hemşirelik Bölümü Taban Puanları

Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre en yüksek taban puanı 379,27 ile Koç Üniversitesi’ne aittir. Devlet üniversiteleri arasında en yüksek taban puanı 370,20 ile İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa olmuştur. En düşük taban puanı bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne aittir. Devlet üniversitesinde en düşük taban puanı 279,86 ile Yozgat Bozok Üniversitesi olmuştur.

Hemşirelik Bölümü İş İmkanları

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünün sonunda mezunlar yetkin ve duyarlı hasta bakımı ve tedavisi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmuş olurlar. Bu sayede kamu sektöründe de özel sektörde de geniş çalışma alanı doğar. Mezunlar özel dal hemşireliği unvanlarının yanı sıra şu unvanlara sahip olurlar:

 • Başhemşire
 • Sorumlu servis hemşiresi
 • Eğitim hemşiresi
 • Hemşirelik hizmetleri müdürü

Mezunların formasyon eğitimi alarak hemşirelik eğitimi vermesi mümkündür. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı (cbiko.gov.tr) tarafından yapılan araştırma bölüm mezunlarının %66,6’sının mezuniyeti takip eden 6 ay içinde iş bulabildiğini göstermiştir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri meslek elemanı için SGK İŞKUR meslek kodu 2221,03 olarak belirlenmiştir. Hemşireler mezun olduktan sonra kamu veya özel hastanelerde çalışma imkanına sahip olur. Genel olarak hemşirelerin çalışma alanları ise şunlardır:

 • Hastaneler
 • Sağlık ocakları
 • Tıp merkezleri
 • Poliklinikler
 • Eğitim kurumları
 • Huzurevleri
 • Hasta bakım merkezleri
 • Spor kulüpleri

İstatistiklerle Hemşirelik Bölümü

 • Okul birincisi olup hemşirelik bölümüne yerleşen sayısı: 324
 • Hemşirelik bölümünün en çok tercih edildiği üniversite türü: Devlet (12.149)
 • Vakıf üniversitelerinde hemşirelik bölümü tercih edenlerin sayısı: 2.479
 • Hemşirelik bölümüne yerleşenlerin en çok ikamet ettiği bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa
 • Hemşirelik bölümüne yerleşenlerin ortalama tercih sırası: 1
 • Kontenjan başına tercih sayısı en fazla olan üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
 • Tercih oranı en yüksek üniversite: Akdeniz Üniversitesi (%2,2)

Hemşirelik Bölümü Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hemşirelik Kaç Yıl?

Hemşire olmak için iki seçenek vardır: Meslek lisesi okuyup Hemşirelik Meslek Yüksekokullarına geçiş yaparak mezun olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 8 dönemi kapsayan 4 yıllık bir bölümdür. Türkçe dilinde eğitim verilen bölümde kontenjan doğrultusunda hazırlık okumak mümkündür. Hemşirelik hazırlık 1 yıldır.

Hemşirelik Hangi Fakültede?

Hemşirelik Bölümü, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer almaktadır. Bölümden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim almak da mümkündür. Hemşirelik yüksek lisans bölümleri şunlardır: Aile Danışmanlığı, Hemşirelik Esasları, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği.

Hangi Bölümden Hemşireliğe Geçiş Var?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü okuyanların dikey geçiş sınavına katılması mümkün değildir. Bununla birlikte Acil Bakım Teknikerliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Yardım Teknikerliği, Acil Yardım, Adli Tıp Teknikerliği, Adli Tıp, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği bölümlerinden mezun olan kişilerin DGS ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümüne geçiş yapmaları mümkündür.

Hemşirelik Bölümü Okumak Zor Mu?

Hemşirelik bölümünde, 8 dönemi kapsayan 4 yılık süreçte çoğu meslek odaklı 100’e yakın ders görülür. Bu derslerin zorluğu kişisel olarak değişir. Esasında önemli olan bölümün değil mesleğin zorluklarının farkında olabilmektir.

Hemşireliğin farklı kariyer fırsatları sunması caziptir; fakat mesleğin nöbet sisteminde uzun süreli çalışmaya yatkın olmayı gerektirdiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hemşirelik sağlık açısından risk teşkil eden bir meslektir diyebiliriz. Bu nedenle bölümü okumak isteyenlerin güçlü bağışıklığa sahip olması önemlidir. Birçok derste uygulamalı sınavın yapıldığı dikkate alındığında uygulamalı eğitimlere yatkın olmanın da önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Özetle;

Meslek tercih sürecinde hemşirelik bölümü hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyenler için hemşirelik taban puanları, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümü mezunları için sunulan iş imkanları gibi konulara değindik. Hemşirelik bölümü mezunlarının aile danışmanlığı eğitimi, iş yeri hemşireliği kursu, gibi eğitimleri alması da faydalı olur. Hemşirelik mesleği ve diğer meslekler hakkında da ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz meslekler sayfamıza göz atmanızı öneririz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.