Ana SayfaBlogNe İş Yapar?İşletmelerin Mali Varlığının Koruyucusu: Mali Müşavir Ne İş Yapar?

İşletmelerin Mali Varlığının Koruyucusu: Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Bir işletmede sürekliliğin sağlanabilmesi şüphesiz tüm çalışanların emeği ile mümkündür. Bununla birlikte bazı pozisyonlar işletmeler için çok daha kritik önem taşır. İşletme sahipleriyle en yakın çalışan ve işletmenin mali varlığını koruyabilmesi için çalışmalar yürüten meslek elemanı mali müşavirdir. Peki, mali müşavir ne iş yapar?

Mali Müşavir Ne Yapar?

Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri gelir durumuna göre mali müşavir bulundurmakla yükümlüdür. Mali müşavirler, muhasebe ve vergi işlemlerini mükellefler adına yürüterek tutulan mali kayıtların mali mevzuat ile uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdürler. Buna dayanarak mali müşavirler için şu ifade kullanılır: “Devlet ile işletme arasında köprü görevi gören çalışan.”

Mali müşavirlik staja başlama sınavında başarılı olup staj sürecinin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olan kişiler serbest muhasebeci mali müşavir unvanına sahip olurlar. 10 yıllık deneyimin ardından yapılan sınavda başarılı olan mali müşavirler, muhasebe meslek grubundaki en yüksek mertebeye ulaşarak yeminli mali müşavir unvanına sahip olurlar.

Yazımızın bu aşamasına kadar anlattıklarımız şu sonucu verir: Mali müşavirlik, staj ile başlayıp mali müşavirlik sınavlarında başarılı olunarak yükselme sağlanan bir alandır. Mali müşavir görevleri de yükselme durumuna, yani sahip olunan unvana göre farklılık gösterir.

mali müşavir ne yapar

Serbest Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Üç yıllık muhasebe stajını tamamlayan ve meslek sınavında başarılı olan kişiler artık mali müşavirdir. Serbest muhasebeci mali müşavir SMMM unvanı ile çalışanların görev ve sorumlulukları şöyledir:

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerde defter tutmak,
 • Vergi beyannameleri hazırlamak,
 • Mali denetimleri ve kontrolleri yapmak,
 • Mali analiz yaparak prosedürleri düzenlemek,
 • Bordro yönetimi yapmak,
 • Vergi dairesi ile işletme arasında uzlaşma sağlamak,
 • Mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Gelir ve giderleri denetlemek,
 • Tahakkuk fişlerinin alınmasını ve mükellefin vergi ödemelerini yapmasını sağlamak,
 • Mali konularda danışmanlık hizmeti vermek.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirlerden farklı olarak defter tutmak zorundadır. Serbest muhasebecilerin mesleğe başlamadan önce yemin etmeleri gerekmez.

Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir staj başlatma sınavında başarılı olup 3 yıl boyunca staj yapan (yüksek lisans yapanlar için süre 2 yıldır), meslekte 10 yılı tamamlayan ve yeterlilik sınavında başarılı olanlar yeminli mali müşavir olurlar. Yeminli mali müşavirin yaptığı işler şöyle sıralanabilir:

 • Mali tabloları ve vergi beyannamelerini denetlemek,
 • Mali belgeleri inceleyip tasdik işlemlerini yapmak,
 • Mali mevzuat uygulamaları gibi konularda danışmanlık yapmak.

İşletme muhasebe defteri tutmak, yeminli mali müşavirlik mesleğini icra eden kişilerin sorumluluğu değildir. Yeminli mali müşavirler, defter tutmadıkları gibi büro açamaz veya ortak olamazlar.

Mali Müşavir Stajyeri Ne İş Yapar?

Staj sınavında başarılı olup stajyer mali müşavir olma hakkını kazanan bir kişi staj sürecinde mesleği öğrenmesini sağlayabilecek işler yapar. Henüz staj aşamasında olan mali müşavirler temel olarak şu görev ve sorumlulukları yerine getirirler:

 • Fatura hazırlamak veya faturaların doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak,
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Banka kredilerini muhasebeleştirmek,
 • Faturalar ile yapılan ödemeleri analiz etmek,
 • Faaliyet değişikliği veya adres değişikliği durumunda gerekli işlemleri yapma,
 • Finansal tahmin raporu ve maliyet kurtarma raporu hazırlamak,
 • Mali raporlarının oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • SMMM tarafından verilen görevleri yapmak,
 • Şirketin muhasebe politikalarını incelemek.

Mali müşavir stajyeri, staj süresince muhasebe programlarını kullanma becerisi de elde etmiş olur.

Mali Müşavir Nerelerde Çalışır?

Finansal güvenliğin sağlanmasından sorumlu mali müşavirlerin öncelikli çalışma alanı muhasebe büroları ve işletmelerin muhasebe birimleridir. Mali müşavirler denetim kurumlarında da çalışabilirler. İşletmeler daha sağlıklı iç denetim mekanizması oluşturmak amacıyla kendi bünyelerinde mali müşavir çalıştırabilirler. Özel bir şirket bünyesinde çalışan mali müşavirlerin başka bir şirket için görev yapmaları yasaktır.  SMMM’ler gerekli koşulları sağlamaları halinde kendi ofislerini açarak bağımsız çalışabilirler.

Mali Müşavir Ne Kadar Kazanır?

Mali müşavir ne iş yapar sorusunun yeminli mali müşavir ile serbest muhasebeci mali müşavir arasında farklılık gösterebildiğine değinmiştik. İki unvana sahip meslek mensubunun maaşı için de farklılıktan bahsedebiliriz. Kamu ile özel sektör maaşları arasında her meslekte olduğu gibi farklılık vardır. Yeminli mali müşavirler en yüksek muhasebe mertebesinde olduklarından yüksek ücret alırlar.

Mali müşavir maaşları arasındaki farklılık yalnızca deneyime bağlı değildir. İş kapasitesi ve büronun bağlı bulunduğu yer maaş üzerinde önemli ölçüde belirleyicidir. Çevresi geniş mali müşavirler şüphesiz daha yüksek maaş alma fırsatına sahip olurlar. Stajyer mali müşavir maaşları asgari ücretin biraz üzerinde olabilir. Ortalama vermek gerekirse maaş 21 bin liraya kadar çıkabilir.

Mali Müşavir Hakkında SSS

Mali Müşavir ve Muhasebeci Arasındaki Fark Nedir?

Merak edilen bu soru ile kastedilen esasında serbest muhasebeci ile yeminli mali müşavir arasındaki farktır. Muhasebecilik mesleğinde en yüksek mertebeye sahip olan yeminli mali müşavirler, mesleğe başlamadan önce yemin eder ve tam tasdik yetkisine sahiptir. Serbest muhasebeciler yemin etmezler ve yeminli mali müşavirlerin aksine defteri tutmak zorundadırlar.

Yeminli Mali Müşavir Yemini Nasıl?

Yeminli mali müşavirliğe kabul edilenler görevlerine başlamadan önce yemin ederler. Bu yemin 3568 sayılı kanunda yer almaktadır. Yemin şöyledir: “Yeminli Malî Müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Yeminli Mali Müşavir Nerede Yemin Eder?

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda yer alan bilgilere göre yeminli mali müşavirler yazılı olarak yemin ederler. Bu yemin Asliye Ticaret Mahkemesine hitaben yapılır. Yemin metni yukarıdaki soruda açıkladığımız gibidir.

İyi Bir Mali Müşavir Olmak İçin Ne Yapmak Gereklidir?

İyi bir mali müşavir olabilmek için kişisel özelliklerin mesleki niteliklerle uyumlu olması gerekir. Bu özellikler şunlardır: Düzenli olmak, pratik olmak, zamanı iyi yönetmek, ikna yeteneğini geliştirmek. İyi bir mali müşavirin dosyalama tekniklerine hakim olması ve mevzuatları takip edebilme becerisine sahip olması da önem taşır.

Özetle;

Mali müşavir ne iş yapar? İş dünyasında çoğunluk için bu sorunun yanıtı yok. Buna dayanarak mali müşavir ve muhasebeci arasındaki fark nedir, mali müşavirin görevleri nelerdir gibi konulara değindik. Mesleğe ilişkin çok merak edilen mali müşavir maaşları hakkındaki bilgileri de yazımıza dahil ettik. Ne iş yapar sayfamızı takip ederek diğer meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.