Ana SayfaBlogMesleklerKamu ve Özel Sektörde Adalet Mezunu Ne İş Yapar?

Kamu ve Özel Sektörde Adalet Mezunu Ne İş Yapar?

Ön lisan bölümler arasında hatırı sayılır bir tercih eğilimine sahip olan adalet bölümü, hukukun en önemli birimlere kaynaklık eder. Adalet mezunları farklı hukuki süreçlerde edindikleri bilgileri gösterme imkânına sahip olurlar. Peki ön lisans adalet mezunları ne iş yaparlar, hangi iş alanlarında çalışarak mesleklerini icra ederler? Yazımızda mesleğe yönelik merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2 Yıllık Adalet Mezunu Ne İş Yapar?

Bilindiği Üzere adalet bölümü, 2 yıllık ön lisans eğitimi içerir. Adalet mezunları, hukuki süreç ve hukuk dallarına yönelik geniş bilgiler edinerek mesleklerini icra etme olanağına kavuşurlar. Bölümü tercih etmek isteyenler ile beraber adalet mezunlarının sık sorduğu sorulardan biri ise ne iş yapacaklarıdır.

Öncelikle adalet bölümünün geniş bir iş karşılığının olduğunu belirtelim. Yani mezunlar, hukuk bürolarından noterlere kadar uzanan geniş bir iş skalasında görevlerini yerine getirirler. Buna bağlı olarak da iş tanımları netleşmiş olur. Kısacası adalet mezunu ne iş yapar sorusunun cevabı çalıştığı alana göre değişebilir niteliktedir.

Genel olarak ön lisans adalet mezunları aşağıdaki işlerde görev alırlar;

 • Dosya ve Belge Yönetimi
 • İcra ve Adli Süreç Takibi
 • Evrak Dosyalama Sistemini Kullanma
 • Yazışmaları Yönetme
 • Katiplik
 • Mübaşirlik
 • İcra Memurluğu
 • Büro Düzenini Sağlama
 • Veri ve Bilgileri Sisteme Girme

Adalet öğrencileri, 2 yıllık eğitim süresince hukuk ile ilgili bilgiler dışında bilgisayar teknolojisi alanına ilişkin dersler de alır. Edindikleri bilgiler aracılığıyla da özel sektördeki hukuk bürolarında çalışmaya yetkili olurlar.

Bununla birlikte mezunların tercih etmek istedikleri Dikey Geçiş Sınavı da 4 yıllık hukuk bölümüne geçişi sağlar. Fakat adalet mezunlarının, hukuk bölümüne geçmeleri için Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan zorlayıcı DGS virajını aşmaları gerekir. Bu yola girip başarısız olanlar ile DGS yolunu hiç tercih etmeyenler ise genellikle kamu kurumlarında kariyer yollarını açarlar. Peki adalet bölümü mezunlarını hem kamu hem de özel sektör dahilinde neler bekler? Hadi bu önemli konuya yanıt verelim.

Adalet Mezunu Nerede Çalışabilir?

Adalet mezunlarının genel işlerine değindiğimize göre asıl iş tanımını belirleyen çalışma alanlarına da göz atalım. Adalet mezunları, 2 yıllık eğitim süresince hukuk ve bilgisayar bilgisi ile ilgili dersler alırlar. Buna bağlı olarak katiplik, noter katibi, icra memuru ve hukuk sekreteri gibi farklı meslek alanlarında çalışma imkânına sahiptirler. Buradan hareketle adalet mezunları, çoğunlukla hukuki süreçlere yer veren kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilir diyebiliriz. Genel olarak adalet bölümü mezunu aşağıdaki iş alanlarında görevlerini yerine getirir.

Adalet bölümü mezunları;

 • Mahkemelerinin Yazı İşlerinde,
 • Hukuk ve Avukatlık Bürolarında,
 • Noterlerde,
 • Ceza ve İnfaz Kurumlarında,
 • Kamu veya Özel Bankalarda,
 • Adalet Bakanlığında çalışabilirler.

Adalet mezunlarının yukarıdaki alanlar nezdinde en çok tercih ettikleri iş alanı ise mahkeme yazı işleri müdürlüğüdür. Mezunlar; Adalet Bakanlığına bağlı kadrolar olan yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve şube müdürü pozisyonlarda görev alabilirler. Mezunların doğrudan yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atanmaları için ise en az 4 yıl zabit katibi olarak görev almaları gerekir. Ayrıca atanma koşulunu tamamlamaları için de toplam hizmet yılının 6 yılı geçmesi şarttır. Yazı işleri müdürlüğüne atanan bir mezunun yapacağı işler ise şu şekildedir:

 • Mahkemelerinin yazı işlerini denetlemek,
 • Talep olması durumunda gerekçeli kararın tebliğini yerine getirmek,
 • Zabıt katipleri arasındaki iş bölümünü düzenlemek,
 • Harç tahsil müzekkerelerini yazarak kesinleştirme işlemlerine geçmek,
 • Dava dilekçesi ile havalesini için gereken evrakı havale etmek,
 • Hukuki başvuru ile kanun yollarını incelenmesi adına iletilen dosya ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Bilirkişilere iletilmek üzere fiziki ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek,
 • Dosyalara ait kıymetli evrak ve değerli eşyaların uygun yerde muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Arşivlerin düzenli tutulmasını sağlayarak arşiv yönetimini etkinleştirmek,
 • Teminatın iadesini gerektiren hâllerde gerekli işlemleri yapmak,
 • Hakimler tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Bir de mezunların tercih ettiği bir diğer iş pozisyonu olan zabıt katipliğinin görevlerine bakalım:

 • Mahkemedeki gerekçeli kararları hakimin bildirdiği hâliyle yazmak,
 • Duruşma ve keşiflere katılarak hakim tarafından yazdırılanlar ve doğrudan yazılmasına izin verilen beyanların tutanaklarını yazmak,
 • Karar ve tutanakları itina ile yazarak imzasız bırakmamak,
 • Ara kararları yerine getirmek,
 • Yargılaması devam eden dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
 • Tamamlanıp kesin karara bağlanan dosyaları ise arşive kaldırmak,
 • Dava taraflarının dosyalarını incelemelerine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağı tutmak,
 • Cevabı gelmeyen müzekkerelerini tekrarını yapmak,
 • Dizi pusulasını düzenlemek,
 • Hakim veya yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Son olarak ise noter katipliği kapsamında hangi işlerin yerine getirildiğine göz atalım:

 • Kurum haberleşmesi ve yazışma işlerini yürütmek,
 • Noterlik Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak noterlik defterlerini uygun şekilde tutmak,
 • Gerekli beyanname, bildiri ve işleri düzenlemek,
 • Vergi, harç ve özel ücretlerinin bildirimlerini düzenlemek,
 • İşlemleri tamamlanan evrakların kontrollerini yapmak,
 • Tebliğ edilmesi gereken dosya ve evrakları tebligat işlemlerine uygun şekilde gerçekleştirmek ve muhataba ulaştırmak,
 • Noterliğe ait olan yazıları, dosyaları ve kartonları korumak,
 • Arşiv departmanının çalışmalarını denetlemek,
 • Aylık ve yıllık olarak iş listesi ile beyannamelerini ilgili yerlere göndermek.

Adalet Mezunu KPSS ile Nerelere Atanır?

Adalet bölümü mezunları, çoğunlukla KPSS yoluyla devlette çalışmak isterler. Bu yıl itibariyle ise (2022) mezunların atandıkları kurumlar ve iş pozisyonları şöyledir:

 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü- Memur
 • Ticaret Bakanlığı- Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı- İcra Memuru
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı- Büro Personeli
 • Üniversiteler- Bilgisayar İşletmeni
 • Üniversiteler-Memur
 • Ticaret Bakanlığı- Büro Personeli
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü- Dava Takip Memuru
 • Karayolları Genel Müdürlüğü- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- Memur
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- Bilgisayar İşletmeni

Genel olarak mezunların atanabileceği kurumlar bu şekildedir. Mezunların ilgili kurumlarda çeşitli işleri yerine getirmeleri için KPSS Ön Lisans aşamasından en az 83 puan almaları gerekir.

Adalet mezunu ne iş yapar sorusunu ele alarak mezunların çalışabileceği alanlara göz attık. Diğer mesleklere dair sorulan ne iş yapar sorusuna yanıt almak isterseniz blog sayfamıza yönelebilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.