Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler KursuAnten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Eğitim Programı

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Eğitim Programı

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Nedir?

Anten sistemleri bir bütün olarak kurulum ve bakım-onarım işlerinin ele alınmasıyla işlevsel hâle gelir. Özellikle merkezi uydu sistemi kurulumu için bilgi sahibi anten kurulumu ve onarımcısı meslek elemanlarına ihtiyaç duyulur. Meslek elemanlarının bilgi kaynaklarından biri ise TV anten sistemleri kurulumu ve onarımcısı kursudur. Kurs programı, anten ve uydu sisteminin kurulumu ve arıza, bakım- onarım işlerini konu edinir. Kursiyerler, anten kurulumu ile beraber gerektiği durumlarda bakım ve onarım işlerinin de nasıl ele alındığı konusunda ön bilgilere sahip olurlar.

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Nedir?

Kurs programı, Eğitim süresi 40 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır. Uydu-televizyon anten kurulumu ve bakım-onarım faaliyetleri için gerekli bilgileri aktarır. Kurs süreci, 3661 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hazırlanarak alan için gerekli olan ön bilgileri içerir. Eğitim sonunda ise kursiyerin konu hakkında bilgi kazanımını belgeleyen üniversite veya MEB onaylı TV anten sistemleri kurulum ve onarımcısı sertifikası verilir.

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Kimler Katılabilir?

Anten ve uydu sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes eğitime katılabilir. Anten sistemleri kurulumu ve onarımcısı olarak çalışmak isteyenlerin ise en az ilkokul mezunu olmaları ve mesleğin icrasına engel olacak herhangi bir ruhsal veya bedensel engellere sahip olmamaları şarttır.

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Kazanımları Nelerdir?

 • Temel bilgisayar donanım ve programları kullanır.
 • Bilgisayarda doküman hazırlar.
 • Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçer.
 • Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanır.
 • Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapar.
 • Temel elektrik devrelerini uygular.
 • Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçer.
 • Analog ve Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurar.
 • Nitelikli lehim yapar ve tekniğine uygun baskı devre hazırlar.
 • Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurar.
 • Güç kaynağı yapar.
 • Elektrik ve elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümlemeleri yapar.
 • Doğru ve alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapar.
 • Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygular.
 • Standartlara uygun elektrik- elektronik devre ve şemalarını doğru okuyup bilgisayarda çizer ve simülasyon hazırlar.
 • Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapar.
 • Verilen proje şemasını çizim programlarında çizer.
 • Anahtarlama, tetikleme elemanlarını, transduser ve sensörleri katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanır.
 • İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanır.
 • Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivler ve katalog okur.
 • Sistem analizini yaparak, tespit edilen arızaları giderir.
 • İhtiyaca uygun yerel anteni hesaplayıp yapar.
 • Tek aboneli yerel anten tesisatını projeye uygun olarak kurar.
 • Müşterek uydu anten tesisatını projeye uygun olarak kurar.
 • Tek aboneli motorlu uydu anten tesisatını projeye uygun olarak kurar.
 • HEAD- END(SMA TV) anten tesisatını projeye uygun olarak kurar.
 • Anten kablo sistemindeki arızayı tespit eder ve onarır.
 • Uydu alıcısındaki arızayı tespit eder ve onarır.
 • Uydu alıcısına yazılım ve versiyon güncellemesi yapar.

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Kursu Ders İçerikleri Nelerdir?

 • Bilgisayar Kullanma
 • Doküman Hazırlama
 • Fiziksel BüyüklüklerinÖlçülmesi
 • El Aletleri ve Güç Aletleri
 • Temel Elektrik Malzemeleri
 • Temel Elektrik Devreleri
 • Elektriksel Büyüklükler veÖlçülmesi
 • Analog Devre Elemanları
 • Lojik Devreler
 • Lehimleme ve Baskı Devre
 • Doğrultmaçlar ve RegüleDevreleri
 • Güç Kaynağı
 • Elektrik ElektronikMatematiği
 • Doğru Akım Esasları
 • Alternatif Akım Esasları
 • Elektriğin Temel Esasları
 • Teknik Resim
 • Devre Şemaları Çizimi
 • Bilgisayarla Devre Çizimi veSimülasyonu
 • Bilgisayarla Baskı DevreÇizimi
 • Temel Geometrik Çizimler
 • Bilgisayar Destekli ProjeÇizimi
 • Anahtarlama Elemanları
 • Sensörler ve Transdüserler
 • İşlemsel Yükselteçler
 • Arşivleme ve Katalog
 • Arıza Analiz Yöntemleri veArıza Giderme
 • Yerel Anten Yapımı
 • Tek Aboneli Yerel AntenTesisatı
 • Müşterek Yerel AntenTesisatı
 • Tek Aboneli Uydu AntenTesisatı
 • Müşterek Uydu AntenTesisatı
 • Tek Aboneli Motorlu UyduAnten Tesisatı
 • HEAD-END (SMA TV)Uydu Anten Tesisatı
 • Anten Tesisatı Arızaları
 • Uydu Alıcısı Arızaları
 • Uydu Alıcısı YazılımlarıAnten ve Uydu Sistemi Kurulum ve Onarımında İSG Önlemleri

Anten Sistemleri Kurulum Ve Onarımcısı Çalışma Alanları Nelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Elektrik- Elektronik sektöründe; Anten sistemleri kurulum ve onarım işlerini yapan iş yerlerinde çalışabilirler.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.