Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler KursuYapı Malzemelerinin Analizi Kursu Sertifika Programı

Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Sertifika Programı

Yapı Malzemeleri Nelerdir?

İnşaat amacıyla kullanılan malzemeler yapı malzemeleri olarak adlandırılır. En yaygın yapı malzemeleri; ahşap, beton, kil, tuğla ve çimentodur. Yapı malzemelerinin inşaat teknolojileri kullanılarak analiz edilmesi gerekir. Yapı malzemelerinin analizinden sorumlu meslek elemanları şu görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Numunelerin (yapı malzemeleri) almak ve taşımak
 • Numune ve çözelti hazırlamak
 • Deney standartlarına göre analiz yapmak
 • Numuneyi uygun koşullarda saklamak

Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Eğitim Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı malzemelerinin analizi kursu eğitim programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Nedir?

Yapı malzemelerinin analizi kursu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen bir eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan yapı malzemelerinin analizi eğitimi sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran yapı malzemelerinin analizi ders içerikleri şöyledir:

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Analiz

Yapı Malzemelerinin Analizi Kursuna Kimler Katılabilir?

Yapı malzemelerinin analizi kursu okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapamaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan kişilerin yapı malzemelerinin analizi sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda iş yeri hekimi onaylı sağlık raporu istenecektir.

Online Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Yapı malzemelerinin analizi kursu da online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Konuya ilişkin temel bilgilerin anlatıldığı online eğitimin verilebilmesi için yeterli katılımcı olması gereklidir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online yapı malzemelerinin analizi kursu eğitim programına katılabilir.

Online Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Faydalı Mıdır?

Online eğitim ile örgün eğitim arasındaki tek farklılık eğitimin şeklidir. Ders içeriğinin aynı olması nedeniyle kurstan alınan verim farklı değildir. Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu Kazanımları

Yapı malzemelerinin analizi kursu eğitim programıile kursiyerlerin yap malzemelerinin analizinde çalışabilecek yeterliliğe sahip olması amaçlanır. Bu sayede şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Yapı malzemelerinin analizi sırasında meslek elemanları hangi risklerle karşılaşabilir?
 • İş sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken önlemler nelerdir?
 • Laboratuvarda yapı malzemelerinin analizi sırasında hangi cihazlar kullanılır?
 • Yapı malzemelerinin analizi için hangi cihaz ve ekipmanlar kullanılır?
 • Yapı malzemelerinin analizinde kullanılan cihazlar nasıl temizlenir, cihazların periyodik bakımı nasıl yapılır?

Yapı Malzemelerinin Analizi Elemanı Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Yapı malzemelerinin analizinde görevli meslek elemanı olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapıyı sağlar. Mesleği icra etmek için meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmak da avantaj sağlar. Yapı malzemelerinin analizinden sorumlu olacak meslek elemanlarının disiplinli, sorumluluk sahibi, planlı ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekir.

Yapı Malzemelerinin Analizi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için yapı malzemelerinin analizi sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Yapı Malzemelerinin Analizi Belgesi Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Yapı malzemelerinin analizi elemanı sertifikası, bireyin inşaat teknolojileri alanında meslek elemanı olarak çalışabileceğini gösterir. Tüm sektörlerde mesleki eğitim alan bireyler öncelikli olarak istihdam edilir. Yapı malzemelerinin analizi sertifikası olanlar yapı ve inşaat sektöründe istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Yapı Malzemelerinin Analizi Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı yapı malzemelerinin analizi sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.