Ana SayfaHaberlerTürkçe Dil Sınavı Dört Temel Beceriyi Geliştirme Kılavuzu Sunacak!

Türkçe Dil Sınavı Dört Temel Beceriyi Geliştirme Kılavuzu Sunacak!

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre şubat, mart ve nisan aylarında, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan dil laboratuvarlarında ve elektronik ortam dahilinde uygulanan bir Türkçe dil sınavı yapıldı. Sınav, “Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi” projesine uygun olarak tasarlandı.

Projeye dair açıklamalarda bulunan MEB Bakanı Mahmut Özer, belli sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine ilişkin yeterliliklerini belirlemek için bu projeyi uyguladıklarını belirtti.

Kapsamlı Proje İçin Akademisyenlerden Destek Alındı

Projenin uygulanmasından önce ise alanın uzmanlarının ve akademisyenlerin katılımı sağlandı. Katılımcıların eşliğinde çalıştaylar düzenlendiği, konu eksikliklerinin tamamlandığını ve öğrencilerin dil laboratuvarlarında izole bir şekilde yazılım ve donanımla desteklendiğini belirten Özer, “ Türkçe öğretiminin temel hedeflerinden birinin, öğrencilere ana dillerini beceri alanlarında yetkinlik düzeyine ulaştırması ve Türkçe öğretim programının okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini kapsaması, bu projenin önemini daha çok ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

Proje, Türkçe Dil Becerilerini Kapsamlı Şekilde Ölçen İlk Araştırma

MEB Bakanı Özer, söz konusu projenin ortak bir değerlendirme kapsamında yapıldığını, öğrencilerinin ana dildeki yeterliliklerinin dört beceri ve uluslararası düzeydeki standartlara uygun şekilde ölçüldüğünü ve bu kadar kapsamlı bir uygulamanın da ilk kez yapıldığını aktardı. Özer ayrıca projenin dört dil becerisinin dengeli bir şekilde geliştirilmeye yönelik kılavuzluk edecek verilere sahip olduğunu ve daha önce 7’nci sınıf düzeyinde pilot çalışması uygulanan çalışmanın; 4,7 ve 11’inci sınıfta öğrenim gören 13 bin öğrenciyi de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtti.

Belirlenen yeterlilikler kapsamında çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların olduğu okuma, yazma, dinleme ve konuşma testlerinin, bilgisayar destekli uygulaması yapıldı. Uygulama yapıldıktan sonra Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde; sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri ile çalıştaylar gerçekleştirildi. Çalıştaylar aracılığıyla değerlendirme sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Özer, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından çalışmaya ilişkin raporun da kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

Belirlenen yeterlilikler esas alınarak çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren okuma yazma, dinleme ve konuşma testlerinin, bilgisayar tabanlı uygulaması yapıldıktan sonra, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesindeki sınıf , Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenleriyle gerçekleştirilen çalıştaylar aracılığıyla değerlendirme sürecine başlandığı bilgisini paylaşan Özer, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra da çalışmaya ilişkin raporun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.

MEB’in önemli bir atılımı başarmaya yakın olduğunu ifade eden Özer ayrıca şunları ekledi:

“Uygulanan sınav neticesinde Türkçe temel dört beceride sahip olunan düzeye yönelik belgenin, uluslararası sahada geçerliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar neredeyse tamamlandı. Uluslararası akreditasyonun gerçekleşmesi için Avrupa Dil Sınavları Derneği ile çalışmalar da etkin biçimde ilerliyor. Amacımız, en kısa sürede gerekli denetimlerden geçmek, Bakanlığımız tarafından tasarlanan bu sınava hak ettiği kalite belgesi almak ve dünyada tanınan uluslararası standartlara uygunluğu belgelenen bu sınavı, Türkçenin geliştirilme hedefinde sürekliliği sağlamaktır.”

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/dort-beceride-turkce-dil-sinavi-dil-becerisini-gelistirmeye-kilavuzluk-edecek/2611161

İLGİLİ HABERLER

Popüler Haberler