Eğiticinin Eğitimi

Eğitici Kimdir?

Eğitici olarak isimlendirilen meslek, eğitmenliktir. Uzmanlık bilgi ve becerilerine sahip olan ve geniş bir kitleye bu bilgileri aktaran kişi, eğiticidir. Eğitici veya eğitmen, sahip olduğu bilgileri aktarma sürecinde, belli başlı yetkinliklere ihtiyaç duyar. Uzman bir eğitmen olarak bilgi, beceri aktarımında nasıl bir süreç tasarlaması gerektiğine hakimdir. Yine ders veya konu sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğini de bilerek hareket eder. Eğitici, öğretmen veya eğitmenlerin, bu bilgileri öğrenme yollarından biri ise eğiticinin eğitimidir. Eğitici eğitimleri, ilgili konu hakkında kişinin mesleki bilgilerini nasıl aktarabileceğini ele alır.

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Eğiticinin eğitimi, pek çok farklı alan ve konu dahilinde kendini gösteren bir kavramdır. Genel itibariyle eğiticinin eğitimi, öğretmen veya eğitmenin daha başarılı bir öğretme sürecini destekler. Eğitimin temel amacı, öğrenci veya kursiyerlerle bilgi alışverişinde bulunan eğitmenin aktarım yetkinliklerini güçlendirmektir. Eğiticinin eğitimi; ilgili konunun nasıl, hangi yöntemlerle hazırlanabileceğini ve eğitmenin süreç içinde nelere dikkat etmesi gerektiğini aktarır.

Eğitimci veya öğretmen adayları, kursa katılarak öğretme becerileri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca konu aktarımında sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine de vâkıf olurlar.

Eğiticinin eğitiminde verilen ders içerikleri şöyledir:

 • Eğitim Sürecinin Yönetimi
 • Eğitim ile İlgili Kavramlar
 • Öğretim Sürecinde Eğitim Yöntemleri
 • Eğitim Sürecinin Planlanması
 • Eğitim Konularını Belirleme
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulama
 • Eğitim İçeriğini Hazırlama
 • Eğitimde Zaman Yönetimi Planlaması
 • Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
 • Eğitimci Kimdir?
 • Eğiticinin Özellikleri Nelerdir?
 • Eğiticinin Kullanması Gereken İletişim Becerileri
 • Yetişkin Eğitimi Nasıl Verilir?
 • Öğrenci Merkezli Öğrenim Yöntemleri-Yaklaşımları
 • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması
 • Sunumda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Öğretim Alanını Kullanma
 • Katılımcı- Öğrencilerle İletişim ve Etkileşim Kurma Yöntemleri
 • Öğrenmenin Önündeki Engeller
 • Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı
 • Beyin Fırtınası ve Ekip İçi Çalışma Yöntemleri
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Eğiticinin eğitimi, birbirinden farklı mesleklerin nasıl icra edileceğine yönelik de bilgi akışında bulunur. Kursa katılanlar, kendi mesleki alanlarında eğitmen bilgi ve becerilerini nasıl kullanabilecekleri öğrenirler. Aldıkları eğiticinin eğitimi sertifikasıyla da kendi mesleki gelişimlerini ön plana çıkardıklarını gösterirler.

En Popüler Eğiticinin Eğitimi Alanları

Eğiticinin eğitimi genel bir kavram olup herhangi bir alanda, konuyla ilişkili olarak eğiticilik bilgisi, becerisi ve geniş bakış açısı kazandırmaya yöneliktir. Belli başlı konularda eğiticinin eğitimine ihtiyaç duyulan iş alanları şu şekildedir:

 • İlk Yardım Eğitici Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi
 • Özel Eğitim Eğitici Eğitimi
 • Diksiyon Eğitici Eğitimi
 • Sürücü Eğitici Eğitmeni
 • Yangın Eğitici Eğitimi
 • STEM Eğitici Eğitimi
 • Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi
 • Hızlı Okuma Eğitici
 • Yoga Eğitici Eğitimi
 • Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi

Bu alanlardaki eğitimler, mesleki bilgi edindirmenin yanı sıra bilginin nasıl aktarılması gerektiğine dair de bakış açısı sunar.

Online Eğiticinin Eğitimi Var mı?

Eğiticinin eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde verilir. Online eğiticinin eğitimleri de teorik ve pratik öğrenme yolları sunarak eğitmenin başarılı bir sınıf yönetimi oluşturmasını amaçlar. Online verilen eğiticinin eğitimi kursunda; canlı ders, video ders içerikleri ve PDF kaynaklar yer alır. Tüm eğitici eğitimlerindeki amaç, kursiyerin başarılı bir eğitimci olarak kendi bilgilerini aktarmasına yardımcı olmaktır. Online kurs sürecinde de bu amaca yönelik olarak kursiyerin bilgi kazanımlarını artırmak hedeflenir.

Eğiticinin Eğitimi Kursuna Kimler Katılabilir?

Eğiticinin eğitimi kursu, belli bir konuda aktarım yapacaklarının ve eğitici olmak isteyenlerin katılımına açıktır. Kurs, hâlihazırda öğretmen, koç, eğitici veya eğitmen olan kişilerin daha iyi bir eğitimci olma isteklerini de karşılar. Genel olarak eğiticinin eğitimi herkese açıktır, bununla birlikte aşağıdaki meslek grupları kursun asıl hedef kitlesidir:

 • Öğretmen Adayları
 • Öğretmenler,
 • Danışmanlar,
 • Koçlar,
 • Kurs Eğitmenleri
 • Meslek edindirme ile ilgili alanlarda eğitmen olmak isteyenler,
 • Takım liderleri ve departman yöneticileri,
 • İşletme yöneticileri.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğiticinin eğitimi kursu, kazanım içeren derslerden sonra adayların bilgileri ölçen bir sertifika sınavı uygular. Kurumun belirlediği sertifika sınavından geçer not alanlar, eğiticinin eğitimi sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifikası alan kursiyerler,kendi uzmanlık alanlarında daha iyi bir eğitmen olma yetkinliği edindiklerini belgelerler. Eğitim kurumlarında veya kurs merkezlerinde çalışmaya hazırlanan kursiyer, kendi mesleki gelişimine katkı sunduğunu cv, ön yazı ve mülakatta belirtebilir. Hâlihazırda öğretmenlik veya eğitmenlik mesleğini icra edenler de kurs kazanımları sonrasında profesyonel bir eğitici olma yolunda emin adımlarla ilerlerler.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Kazanımları

Eğiticinin eğitimi sertifika programına katılan kursiyerler;

 • İyi ve başarılı bir eğitimci olmanın gerekliliklerini,
 • Yetişkin eğitimin nasıl planlanması gerektiğini,
 • Yetişkinlere yönelik verilen eğitimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini,
 • Eğitim programlarının hangi ölçütlere göre hazırlanacağını,
 • Eğitim konusunun nasıl aktarılacağını,
 • Eğitim planlamasının nasıl yapılacağını,
 • Eğitim programlarının nasıl geliştireceğini,
 • Öğrenci merkezli öğretme yaklaşımlarının neler olduğunu,
 • Etkili sunumlar için neyin gerekli olduğunu,
 • Eğitim sunumlarının nasıl hazırlanması gerektiğini,
 • Eğitim sunumlarında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin neler olduğunu,
 • Eğitimde teknolojisinin nasıl kullanılacağını,
 • Eğitim-öğretim sürecinde uygulanabilecek tekniklerin neler içerdiğini,
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin neler olduğunu,
 • Eğitimde zaman yönetiminin nasıl uygulanacağını,
 • Katılımcı ve öğrencilerinin ders öğrenme motivasyonlarını nasıl destekleyebileceği öğrenmiş olurlar.

Eğitimci Nasıl Olunur?

Eğitimci veya eğitmenler, ilgili konu dahilinde mesleki bilgi edinen kişilerdir. Eğitimciler, edindikleri mesleki bilgileri öğrencilere kazanım sağlayacak şekilde sunarlar. Eğitimci genel bir sıfat olup ilgili eğitim konusunda uzmanlaşmış kişiyi ifade eder. Eğitimciler, herhangi bir öğretmenlik branşından mezun oldukları gibi eğitmenlik de yaparak mesleğe dahil olabilirler. Eğitim konusunda geniş bir bakış açısına sahip olması beklenen eğitimci, eğiticinin eğitimi konusunda da bilgi sahibidir. Sınıf yönetimi, yeni öğrenme teknikleri, öğrenci motivasyonu, öğrenci koçluğu ve ölçme-değerlendirme konusunda bilgisine bilgi katar. Eğitimin güncel bir konu olduğundan farkında olarak da mesleki gelişime açıktır.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.