Ana SayfaBlogNasıl Yapılır?Ruh Sağlığı Uzmanları Buraya: Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak 2022

Ruh Sağlığı Uzmanları Buraya: Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2012’den bugüne değin yaklaşık 79 bin kişiye aile danışmanlık hizmeti verildi. Bu veri aile danışmanlığı hizmetine olan ihtiyacın göstergesidir. Bu ihtiyaç özel aile danışma merkezi sayısında artış olmasını sağlamıştır. Peki, aile danışmanlığı merkezi nasıl açılır? Siz de aile danışmanlığı merkezi açmak düşüncesindeyseniz konuya ilişkin merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Ofisi Açma Şartları

Aile danışmanlığı merkezi açmak isteyen gerçek kişiler Türk vatandaşı olmalı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalıdır. Bu şartları taşımayan ve kasten işlenen bir suç nedeniyle 1yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymiş olan kişiler özel aile danışma merkezi açamazlar.

Aile danışmanlığı merkezlerini yalnızca merkez açma yetkisi bulunan kişiler açabilirler. Bu yetkiyi alabilmek için öncelikle aile danışmanı olmak üzere eğitim almak gereklidir. Aile danışmanlığı alanında yüksek lisans yapmak veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmak aile danışmanı unvanı için yasal altyapıyı oluşturmuş olur.

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamında aile danışmanlığı merkezi açmak için gereken şartlar; merkez açma başvurusu, sorumlu müdür çalıştırma ve merkezde çalışacak personel için ayrı ayrı bazı belgelerin verilmesini gerektirir.

Aile danışmanlığı merkezi açmak için gereken belgeler şunlardır:

 • Gerçek kişi için T.C. kimlik numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası beyanı
 • Merkezin adı, adresi ve telefon numarası
 • İç hizmet yönergesi
 • Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde; temsilcinin hissedarlardan biri olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren belge (noterden tasdikli belgenin aslı veya idarece onaylı örneği ve karar örneği)
 • Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde; dernek yönetim kurulu üyesi ya da vakıf mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği
 • Tüzel kişinin şirket olması hâlinde; şirketin kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi, vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesinin adının beyanı ve imza sirküleri
 • Kamu veya özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapma yetkisinin bulunduğunu gösteren belge
 • Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
 • Ofisin krokisi
 • Engelli ulaşımını kolaylaştıran önlemler beyanı
 • İtfaiye raporu
 • Aile danışmanlık merkezi iş akış sözleşmesi,
 • Yapı ruhsatı
 • Deprem raporu
aile danışmanlığı ofisi açma şartları

Sıraladığımız bu belgelerden nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak bildirmek gereklidir. Aile danışmanlığı merkezi açmak için istenen şartlardan biri olan iç hizmet yönergesinin şu sorulara yanıt vermesi gerekir:

 • Merkezin kuruluş amacı nedir?
 • Merkez müdürü yerine kim vekalet edecek?
 • Çalışma gün ve saatleri nasıl olacak?
 • Personelin nitelikleri nedir, iş tanımları nedir?
 • Danışmanlık seansları ve ilk görüşme süreci nedir?
 • Vaka tartışma toplantıları nasıl ve ne sıklıkta düzenlenecek?

Aile danışmanlığı merkezinde çalışacak sorumlu müdür için istenen belgeler:

 • T.C. kimlik numarası beyanı
 • Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
 • Kurucu ile merkez müdürünün aynı kişi olmaması durumunda, kurucu ile merkez müdürü arasında düzenlenmiş olan iş sözleşmesi

Aile danışmanlığı merkezi personeli için istenen belgeler şunlardır:

 • T.C. kimlik numarası beyanı
 • Öğrenim durumunu gösteren belgenin il müdürlüğü onaylı örneği
 • Aile danışmanı ve meslek elemanları için yönetmelikte 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen niteliklerin bulunduğunu gösteren belgenin il müdürlüğü onaylı örneği

Aile danışma merkezi açmak için fiziki şartlar da söz konusudur. Aile danışmanlığı merkezinde 2 oda, müdür odası, asistanlar için oda ve bekleme salonu olması zorunludur.

Aile Danışmanlığı Merkezi Nasıl Açılır?  

Aile danışmanlığı eğitim programları ile sertifika alan aile danışmanları özel aile danışma merkezi açılış izni almak zorundadır. İl Müdürlüğü tarafından incelenerek onay verilen açılış izni alma süreci şöyledir:

 • İl müdürlüğü, kurucu aile danışmanının belgelerinin yer aldığı dosyayı beş iş günü içinde inceler. Dosyanın eksik veya usule aykırı olması durumunda dosya başvuru sahibine geri döner. Eksiklik ve usulsüzlük yoksa dosyanın denetim aşamasına geçilir.
 • Denetim ve inceleme ekibi açılması planlanan aile danışmanlığı merkezini yerinde inceleyerek denetim yapar.
 • Denetim sonunda incelemeyi yapan ekip tarafından rapor hazırlanır ve hazırlanan rapor il müdürlüğüne iletilir.
 • Merkezin açılmasında herhangi bir sorun olmadığının tespit edilmesi halinde, açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi açılması planlanan merkeze ulaştırılır.
 • Aile danışmanlığı merkezi açmak için engel teşkil eden bir durumun tespit edilmesi durumunda da rapor başvuru sahibine iletilir. Sorun giderildikten sonra süreç tekrarlar.

Aile danışmanlığı merkezi açıldıktan sonra Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğü birtakım işletme defterleri talep eder. Bu defterler şunlardır: Randevu defteri, denetim defteri, danışan protokol defteri, gelen giden defteri. Defterlerin il müdürlüğü tarafından kaşelenmesi gerekir.

Aile Danışmanlığı Merkezi Hakkında Merak Edilen Sorular

Aile Danışman Merkezleri Ne İş Yapar?

Aile danışmanlığı hizmetinde amaç aile için ortaya çıkan sorunları bütüncül yaklaşımla ele alarak aile fertlerine destek olmaktır. Sorunların kaynağı ise çok çeşitlidir. Dolayısıyla merkezlerin ne yaptığını genel olarak psiko-sosyal sorunların çözülmesini sağlamak olarak yanıtlayabiliriz.

Aile Danışma Merkezi Seans Ücretleri Nedir?

Özel aile danışma merkezi olarak hizmet verilen kurumlarda talep edilen ücret için net bir rakam belirtmek doğru değildir. Nitekim il, merkez politikaları ve danışmanın prensipleri gibi unsurlar ücreti etkiler. Ortalama olarak seans ücretinin 100 TL ile 600 TL arasında olabileceğini söyleyebiliriz.

Devletin Aile Danışma Merkezleri Var Mı?

Aile danışmanlarının en çok merak ettiği konulardan biri de devlette aile danışmanlığı kadrosu olup olmadığı; hizmet almak isteyen vatandaşların merak ettiği konu ise devletin aile danışma merkezleri olup olmadığıdır. Kamu sektöründe aile danışmanı unvanıyla kadro açılması söz konusu değildir. Bununla birlikte aile danışmanlarının, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında görevlendirilmesi; vatandaşların da e-devlet üzerinden başvuruda bulunarak kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen “evlilik öncesi eğitim programı” gibi programlara katılmaları mümkündür.

Özetle;

Aile danışmanlığı eğitimi, Türkiye’de en çok talep gösterilen eğitimlerden biridir. Biz de Türkiye’nin eğitim haber portalı olarak bu gerçekten yola çıkarak eğitim alan kişiler için merak konusu olan aile danışmanlığı merkezi açmak konusuna açıklık getirdik. Aile danışmanlığı merkezi açmak için adım adım ne yapmanız gerektiğini açıkladık. Bunu yaparken de kılavuzumuz aile danışmanlığı yönetmeliği oldu. Aile danışmanlığı hizmeti ve aile danışmanlığı mesleği hakkında merak ettikleriniz için aile danışmanlığı nedir, aile danışmanı kimdir yazımızı da okumanız öneririz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.