Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler KursuTahlisiyecilik Kursu Sertifika Programı

Tahlisiyecilik Kursu Sertifika Programı

Tahlisiyecilik Nedir?

Tahlisiye Arapça kökenli bir sözcüktür ve anlamı can kurtarmadır. Tahlisiyeci unvanına sahip olan meslek elemanları, maden sektöründe beklenmeyen durumlarda emniyet önlemlerini alarak hem insanları hem de iş malzemelerini kurtarırlar. Tahlisiye işleri;

 • Hızlıca tahlisiye istasyonuna girilmesi,
 • Gerekli araç ve gereçlerin alınması,
 • Oksijen solunum cihazının kontrol edilmesi,
 • Oksijen monometresinin kontrol edilmesi,
 • Malzemelerin ve çalışanların kurtarılıp güvende olmasının sağlanması işleridir.

Tahlisiyecilik Kursu Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tahlisiyecilik kursu eğitim programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Tahlisiyecilik Kursu Nedir?

Tahlisiyecilik kursu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan tahlisiyecilik kursu sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programında; kursiyerlerin iş için gerekli cihaz ve ekipmanları kullanım becerisine, kurtarma yönergesini uygulama becerisine, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alabilecek bilgiye sahip olmaları amaçlanır. Eğitim sürecinde ocak tatbikatı yapma becerisi kazandırmak için de eğitim verilir.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran tahlisiyecilik kursu ders içerikleri şöyledir:

 • Kondisyon Aletleri
 • Kapalı Devre Solunum Cihazları
 • Yüz Maskeleri
 • Ferdi Oksijen Maskeleri
 • Karbon Monoksit Maskeleri
 • Ocak Gazı Ölçüm Cihazları
 • Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Tahlisiye Merkezi Kurtarma Yönergesi
 • İş Salığı ve Güvenliği

Tahlisiyecilik Kursuna Kimler Katılabilir?

Tahlisiyecilik kurs programıokuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapamaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan kişilerin sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda sağlık raporu istenecektir.

Online Tahlisiyecilik Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Tahlisiyecilik kursu da online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online eğitime katılabilir. Tehlikeli işlerde uzaktan eğitim programları yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda açılır ve kurs sürecinde teorik bilgiler aktarılır.

Online Tahlisiyecilik Kursu Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Tahlisiyecilik Kursu Kazanımları

Tahlisiyecilik kursu ile kursiyerlerin maden sektöründe tahlisiye işlerinde çalışabilecek yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde genel olarak şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Kondisyon aletleri nasıl kullanılır?
 • Tahlisiye işleri için kullanılan ekipman ve cihazlar nelerdir?
 • Tahlisiye merkezi kurtarma yönergesi nedir, hangi maddelerden oluşmaktadır?
 • Tahlisiye işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tahlisiyeci Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Tahlisiye elemanı olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapıyı sağlar. Mesleği icra etmek için meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmak da avantaj sağlar.

Tahlisiyecilik Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için tahlisiyecilik sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Tahlisiyecilik Belgesi Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Tahlisiyecilik sertifikası, bireyin maden sanayi alanında tahlisiye işi yapabileceğini gösterir. Tüm sektörlerde mesleki eğitim alan bireyler öncelikli olarak istihdam edilir. Tahlisiyecilik sertifikası olanlar da maden sektöründe öncelikli olarak istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Tahlisiyecilik Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı tahlisiyecilik sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.