Ana SayfaBlogİş Dünyasıİş Dünyasının Merak Konusu: İşten Çıkış Kodları

İş Dünyasının Merak Konusu: İşten Çıkış Kodları

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından sona erdirilebilir. Bu sürecin doğru yönetilmesi taraflar için kritik önem taşır. Bu noktada işten çıkış kodları devreye girer. Sizler için SGK işten çıkış kodları ve anlamları konusunda merak edilenlere değindik.

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşçinin kendi kararıyla işten çıkması veya kendi isteği dışında işveren tarafından işten çıkarılması durumunda işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna işten ayrılış bildirgesi vermesi gerekir. İşçinin işten ayrılışını takip eden 10 günlük süreçte verilen bu bildirgede 16 numaralı kutucuğa işten çıkış kodu yazılır.

İşten çıkış kodu, iş sözleşmesinin hangi nedene bağlı olarak taraflardan hangisi tarafından sonlandırıldığına işaret eder. Aynı zamanda işçinin sahip olacağı hakların belirlenmesini sağlar. İşten çıkış kodları yanlış bildirildiğinde tazminat hakları doğru belirlenmemiş olur. Bu nedenle işten çıkış kodu hukukçular tarafından “yargıya yol gösterici rakamlar” olarak ifade edilir.

SGK İşten Çıkış Kodları 2022

SGK çıkış kodları işçi ve işveren haklarının tespit edilmesini sağlayarak kamu düzeninin sağlanmasında etkili olur. İşten çıkış kodları 2022 yılında şöyledir:

1 kodu ile işten çıkarmaDeneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 kodu ile işten çıkarmaDeneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 kodu ile işten çıkarmaBelirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
4 kodu ile işten çıkarmaBelirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 kodu ile işten çıkarmaBelirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 kodu ile işten çıkarmaEmeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9 kodu ile işten çıkarmaMalulen emeklilik nedeniyle
10 kodu ile işten çıkarmaÖlüm
11 kodu ile işten çıkarmaİş kazası sonucu ölüm
12 kodu ile işten çıkarmaAskerlik
13 kodu ile işten çıkarmaKadın işçinin evlenmesi
14 kodu ile işten çıkarmaEmeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (prim günü, sigortalılık süresi)
15 kodu ile işten çıkarmaToplu işçi çıkarma
16 kodu ile işten çıkarmaSözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 kodu ile işten çıkarmaİş yerinin kapanması
18 kodu ile işten çıkarmaİşin sona ermesi
19 kodu ile işten çıkarmaMevsim bitimi
20 kodu ile işten çıkarmaKampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması)
21 kodu ile işten çıkarmaStatü değişikliği
22 kodu ile işten çıkarmaDiğer nedenler
23 kodu ile işten çıkarmaİşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 kodu ile işten çıkarmaİşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 kodu ile işten çıkarmaİşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle fesih
26 kodu ile işten çıkarmaDisiplin kurulu kararı ile fesih
27 kodu ile işten çıkarmaİşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 kodu ile işten çıkarmaİşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30 kodu ile işten çıkarmaVize süresinin bitimi
31 kodu ile işten çıkarmaBorçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 kodu ile işten çıkarmaÖzelleştirme nedeniyle fesih
33 kodu ile işten çıkarmaGazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 kodu ile işten çıkarmaİş yerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 kodu ile işten çıkarma6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36 kodu ile işten çıkarmaKHK ile işyerinin kapatılması
37 kodu ile işten çıkarmaKHK ile kamu görevinden çıkarma
38 kodu ile işten çıkarmaDoğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 kodu ile işten çıkarma696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 kodu ile işten çıkarma696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41 kodu ile işten çıkarmaRe’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Yeni Eklenen İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodları 2021 yılında güncellenmiş ve aşağıdaki kodlar ve açıklamaları 4857 sayılı kanuna eklenmiştir:

42 kodu ile işten çıkarmaİşçinin gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürmesi yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler paylaşması
43 kodu ile işten çıkarmaİşçinin işveren veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması ya da şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarda bulunması
44 kodu ile işten çıkarmaİşçinin iş yerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması
45 kodu ile işten çıkarmaİşçinin işe sarhoş gelmesi yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi
46 kodu ile işten çıkarmaHırsızlık ve meslek sırlarını deşifre etmek
47 kodu ile işten çıkarmaİçinin, iş yerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
48 kodu ile işten çıkarmaİşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi
49 kodu ile işten çıkarmaİşçinin görevini yapmaması
50 kodu ile işten çıkarmaİşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya eli altında bulunan makineleri tesisatı otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İş Çıkış Kodu Hakkında Merak Edilenler

İşten Çıkış Kodumu Nasıl Öğrenebilirim?

İşten çıkış kodunu öğrenmek için kodun işveren tarafından SGK sistemine girilmiş olması gereklidir. İşten çıkış kodu sorgulama e-devlet üzerinden yapılabilir. Sorgulama 4A, 4B ve 4C sayfalarından yapılır.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Nasıl Yapılır?

İşten çıkış kodunda hata olması durumunda işveren 10 gün içerisinde elektronik ortamda düzeltme yapabilir. Süre seçmesi durumunda işverenin SGK’ya yazılı müracaatta bulunması gerekir. İşçinin tek başına işten çıkış kodunun düzeltilmesi için başvuruda bulunması anlam ifade etmez. Anlaşmazlık durumunda arabulucuya başvurulması gerekir.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Cezası Nedir?

Sigortalının işten ayrılış bildirgesi 10 gün içerisinde iptal edilebilir. İşten çıkış sebebinin güncellenmesi de mümkündür. 10 günlük süre aşıldığında işveren güncelleme talebinde bulunsa da ceza uygulanmaz.

İşsizlik Maaşı Almak İçin İşten Kodu Kaç Olmalıdır?

İşsizlik sigortası iş sözleşmesine bağlı çalışan sigortalılar ve banka sandıklarına tabi sigortalı çalışanların kendi kusurları olmaksızın işsiz kalmaları durumunda maddi mağduriyet yaşamalarını önleyen sigorta türüdür. Bu sigortayı alabilmek için işten ayrılış bildirgesinde şu kodların gösterilmesi gereklidir: 4,5, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27,28, 31, 32, 33, 34.

Tazminat Hakkı Kazandıran İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İhbar tazminatı almak için şu işten çıkış kodları ile sözleşmesin sonlandırılması gerekir: 4,15, 17, 18, 31,32, 34,40. Kıdem tazminatı almaya hak kazandıran işten çıkış kodları ise şunlardır: 4, 5,8, 9, 10,11,12, 13, 15, 17,18, 23, 24,25, 27, 28, 31,32, 33, 35, 40.

Özetle;

İşten ayrılmayı planlayan veya iş sözleşmesi feshedilenler sigortalı işten çıkış kodları konusunda araştırma yapma gereği duyuyor. Biz de bu gerçekten yola çıkarak hangi iş çıkış kodu ne anlam ifade eder konusuna açıklık getirdik. İşen çıkış kodları ve bu kodların gerektirdiklerine ilişkin kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız insan kaynakları eğitimi almanızı öneririz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.