Ana SayfaBlogBölümleri Tanıyalım: İstatistik Bölümü 101

Bölümleri Tanıyalım: İstatistik Bölümü 101

İstatistik bölümü, her ne kadar pek tercih edilmese de en değerli sayısal bölümlerden biridir. Peki, istatistik bölümü nedir? Yanıt ve istatistik bölümü iş imkanları gibi konuları ele aldık. İşte istatistik bölümüne ilişkin tüm detaylar 👇

İstatistik Bölümü Nedir?

İstatistik bir bilim dalı olup verilerin toplanması ve toplanan verilerin bilgiye dönüştürülmesi anlamına gelir. İstatistik bölümü de istatistikçi unvanıyla bu alanda çalışacak uzman personel açığını kapatmayı amaçlayan bir bölümdür. İstatistik bölümünde eğitim süresi dört yıl olup hazırlık sınıfı ile bu süre beş yıla çıkabilmektedir.

İstatistik bölümü, üniversitelerin insan ve toplum bilimleri ile fen edebiyat fakültelerine bağlıdır. Bölümde istatistik teorisi, uygulamalı istatistik, istatistik bilgi sistemleri, olasılık teorisi ve olasılık süreçleri, yöneylem araştırması ve risk analizi olmak üzere altı ana bilim dalı vardır. Mezun öğrenciler başarı durumuna göre matematik, işletme, iktisat bölümlerinde çift anadal ve yandal programlarına katılabilirler. Dikey geçiş sınavı ile istatistik bölümüne geçiş yapma hakkı bulunan ön lisans bölümleri şunlardır:

 • Kalite Kontrol
 • Bilgisayar Programlama
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Üretimde Kalite Kontrol
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar
 • Bilişim ve İletişim Teknolojisi
 • Bilgisayar Donanımı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar
 • Bilgisayar Operatörlüğü
 • Mobil Teknolojileri
 • Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
 • Bilgisayar Programcılığı (internet)
 • Bilgisayar Programcılığı

İstatistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

İstatistik bölümü dersleri istatistik kuramlar, çözümlemeler ve optimizasyonlar ve programlama odaklıdır. Dersler üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte bölüm derslerini şöyle sıralayabiliriz:

 • İstatistik
 • Olasılık Kuramı
 • Doğrusal Programlama
 • Veri Analizinde Bilgisayar Programlama
 • Örnekleme
 • Matematiksel İstatistik
 • Yöntem Araştırması
 • Kamuoyu Araştırmaları
 • Uygulamalı İstatistik
 • Regresyon Analizi
 • Açıklayıcı Veri Analizi
 • Zaman Serileri Analizi
 • Sosyal ve İktisadi İstatistikler
 • Çok Değişkenli Analiz
 • Ekonometri
 • Veri Madenciliği
 • Makine Öğrenme
 • Veri Görselleştirme
 • Veri Tabanı Yönetimi
 • İstatistiksel Okuryazarlık
 • Büyük Veri Analizi
 • Dinamik Programlama
 • İstatistik Tarihi
 • Yapay Sinir Ağları
 • Yapısal Eşitlik Modelleri
 • İstatistiksel Yöntemler
 • Biyoistatistik
 • Oyun Teorisi ve Piyasa Uygulamaları
 • Panel Veri Analizi
 • Çok Kriterli Karar Verme

İstatistik bölümünde, sıraladığımız mesleki derslerin yanı sıra matematik, Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.

istatistik bölümü iş imkanları

İstatistik Bölümü Olan Üniversiteler

İstatistik bölümü eski bir bölümdür. İstatistik bölümü Türkiye’de 20 üniversitede vardır. İstatistik bölümü olan devlet üniversiteleri şunlardır:

 • Ankara Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mimar Sinan Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi    
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi

İstatistik bölümü bulunan vakıf üniversitesi ise yalnızca bir tanedir. İstatistik bölümünün bulunduğu vakıf statüsündeki üniversite İstanbul Ticaret Üniversitesidir. Mavi diploma veren İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2022-2023 eğitim yılında uygulanan öğrenim ücreti, %8 KDV dahil olmak üzere 68.375 olarak belirlenmiştir. Görece olmakla birlikte istatistik bölümü en iyi üniversiteler ODTÜ ile Yıldız Teknik Üniversitesidir.

İstatistik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstatistik bölümü 2022 taban puanları açıklanmıştır. Vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi istatistik bölümü taban puanı 278,06 olmuştur. Bölümde en düşük taban puan 207,36 ile Çukurova Üniversitesine aittir. En yüksek taban puanları ve başarı sıralaması (ilk dört üniversite) şu tablodaki gibidir:

ÜniversiteTaban PuanıBaşarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi398,0645169
Yıldız Teknik Üniversitesi310,74144907
Marmara Üniversitesi294,45174143
Hacettepe Üniversitesi282,33199774         

İstatistik Bölümü Atama Puanları

İstatistik bölümünden mezun olanlar, tüm devlet kurumlarının araştırma, hazine, planlama ve risk departmanlarında çalışabilirler. İstatistikçi kadrosuna atamada en küçük puan 82,32115, bu puanla atama yapılan kurum ise Türkiye İstatistik Kurumu olmuştur. En yüksek atama puanı 87,18450, bu puanla atama yapılan kurum ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü olmuştur.

İstatistik Bölümü İş İmkanları

İstatistik mezunları, istatistiksel yaklaşımlar ve yöntemlerin uygulandığı her alanda çalışabilirler. Mezunlar istatistikçi unvanıyla kamu kuruluşlarında ve özel şirketlerin bünyesinde şu alanlarda çalışabilirler:

 • Karar alma
 • Bilgi işlem merkezleri
 • İstatistiksel işlem ve kalite kontrol
 • Pazar araştırmaları
 • Psikolojik ve sosyolojik araştırmalar
 • Biyolojik ve ekolojik araştırmalar

İstatistik mezunları için iş imkanları geniştir. Mezunların alabilecekleri unvanları şöyle sıralayabiliriz:

 • Akademisyen
 • Bilgisayar programcısı
 • Sistem analisti
 • Üretim personeli
 • Gelir uzmanı
 • Veri analiz uzmanı
 • İstatistik uzmanı
 • İstatistik öğretmeni
 • Analitik CRM yöneticisi
 • Analitik CRM uzmanı
 • Analist
 • AB proje geliştirme uzmanı
 • Kobi müşteri temsilcisi
 • Veri merkezi uzmanı
 • Risk yönetim uzmanı
 • Risk değerlendirme uzmanı
 • Proje yöneticisi

Mezunlar; bankalarda, sigorta şirketlerinde, telekomünikasyon kuruluşlarında, mühendislik firmalarında, spor kulüplerinde, medya kuruluşlarında, finans şirketlerinde, işletmelerin Ar-Ge departmanlarında çalışabilirler. Kamu sektöründe istatistik mezunlarına kadro açılan kurumlar ise şunlardır:

 • Üniversiteler
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Rekabet Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu
 • Kültür Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Turizm Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Kamu Bankaları

Mezunların kendi iş yerlerini açmaları veya yurt dışında şu kuruluşlarda çalışmaları da mümkündür:

 • Dünya Bankası (WB)
 • Birleşmiş Milletler (UN)       
 • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
 • Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)      
 • Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO)       
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL)

Sayısal Verilerle İstatistik Bölümü

 • Okul birincisi olup istatistik bölümüne yerleşen sayısı: 4
 • İstatistik bölümünün en çok tercih edildiği üniversite türü: Devlet
 • Vakıf üniversitelerinde istatistik bölümüne yerleşenlerin sayısı: 25
 • İstatistik bölümüne yerleşenlerin en çok ikamet ettiği bölge: Marmara Bölgesi
 • İstatistik bölümüne ilk sırada yerleşen sayısı: 98
 • Kontenjan başına tercih sayısı en fazla olan üniversite: Marmara Üniversitesi
 • Tercih oranı en yüksek üniversite: Hacettepe Üniversitesi

Bölüm Hakkında Sık Sorulan Sorular

İstatistik Nasıl Bir Bölüm?

İstatistik sayısal puan ile öğrenci alımı yapan dört yıllık bir bölümdür. Bölümü okumak için özel bir koşul olmasa da öğrencilerin grafik ve tablo yorumlayabilme becerisine sahip olmaları önem taşır. Proje bazlı çalışma imkânı sunan bu bölümde, görece olmakla birlikte dersler zordur.

İstatistik Bölümünün Önü Açık Mı?

Her bölüm için geçerli olduğu gibi istatistik mezunlarının da önünün açık olup olmadığı kişinin disiplinli çalışmasına, başarısına ve meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmasına bağlıdır. Mezunlar için çalışma alanı özellikle de özel sektörde oldukça geniştir. Türkiye, planlı kalkınma çabası olan bir ülke olduğundan matematiksel kavramlar üzerinde düşünmeye odaklanan bu bölüm gelecek vadeder.

Açıköğretim İstatistik Bölümü Var Mı?

Açıköğretim fakültelerinde de istatistik vardır. Analiz ve sentez yeteneği olanlar diğer şartları sağlamaları halinde açıköğretim fakültesinde istatistik okuyabilirler. Baraj puanı geçmek açıköğretim fakültesinde okumak için yeterlidir.

İstatistik Mezunu Ne İş Yapar?

İstatistik mezunları farklı alanlarda farklı unvanlarda mesleği icra edebilirler. Alan geniş olduğu için sorunun yanıtı farklılaşabilir. Mezunların iş tanımını en geniş haliyle şöyle yapabiliriz: Matematiksel tekniklerden yararlanarak veri toplama ve verileri eğitim ve araştırma için kullanarak anlamlı veri haline dönüştürme.

Özetle;

Bölümler yazı dizimizde bölümleri mercek altına almaya devam ediyoruz. İstatistik bölümü iş imkanları, taban puanı, dersleri, puan türü ve atamalarıyla merak edilen bir bölüm. Bu gerçekten yola çıkarak istatistik bölümünü de yazı dizimize dahil ederek istatistik bölümü nedir gibi konulara açıklık getirdik. Sayısal bölümler arasında en çok tercih edilen tıp fakültesine dair bilgi edinmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.