Sanat Eğitimi Kursu

Sanat Nedir?

Sanat; insanları, varlıkları, kavramları, duyguları, düşünceleri, yaşayışları farklı şekillerde anlamak, anlatmak ve anlamlandırmak için kullanılan bir ahenkler yoludur.

Sanatı anlamak, özümsemek, yaşatmak ve sanata doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlamak gerek kişilerin gerekse toplumun temel ihtiyaçlarından biri olarak görülmektedir.

Bu yönüyle sanat, insanın varlığının ve bütünlüğünün gerekleri arasında yer alan ve toplum yaşamının önemli bir parçası olarak görülen kavramlardan biri olmuştur. Çünkü sanat, ilk çağlarından beri insanlığın kendini en güzel ifade yöntemlerinden biridir.

Sanat Eğitimi Nedir?

Bireylerin duygu, düşünce ve gözlemlerini anlatabilmek; yaratıcılıklarını ve yeteneklerini estetik bir zemine taşıyabilmek amacıyla aldıkları eğitimsel faaliyetlerinin bütününe sanat eğitimi denmektedir. Sanat eğitimi, kişilerin estetik algılarını geliştirirken bir yandan da eleştiride bulunabilme yetisi kazandırmaktadır.

Sanat eğitimi ile kişiler birer sanatçı olma yolunda ilerlerken aynı zamanda sanatın tarihini ve kazanımlarını da öğrenmiş olur. Bu süreçte kişiler sanatın yaratıcı gücü ve potansiyelleri ile tanışarak aldıkları sanat eğitimi ile estetik düşünceyi ve bilinci kavramış olurlar.

Sanat eğitimi bu noktada özellikle yetişkinliğe adım atmak üzere olan gençler için oldukça önemlidir. Bu eğitim yolculuğu başta bu eğitimi alan gençler olmak üzere her yaş grubundan birey için eleştirel düşünme, gözlem yapabilme, yaratıcı düşünme, üretme gibi birçok kazanım sağlamaktadır.

Aynı zamanda sanatın yapısı itibariyle bireyler sanat aracılığıyla çok yönlü düşünmeyi ve hayal güçlerini keşfetmeyi sağlayacak ve bununla birlikte yetkin birer sanatçı olarak kaliteli eserler oluşturacaktır.

Sanat eğitimi süresince mevcut kültürel çeşitliliğin keşfederek empati, duyarlılık ve karşılıklı paylaşım kavramları noktasında da kazanımlar elde edilmiş olacaktır.

Sanat Eğitimi Kursu Nedir?

Sanat eğitimi kurslarında; sanat tarihi, müzik, resim, tiyatro, dans, vb gibi pek çok alanda çok yönlü olarak gerçekleşen eğitimlerle birlikte yetişkin, genç veya çocuk tüm kursiyerler, seçimlerine göre hobi eğitimleri ya da akademik eğitimler alarak mevcut kurs içerikleri doğrultusunda eğitim süreçlerine başlarlar.

Sanat Eğitimi Kursu Ders İçeriği Nedir?

Sanat eğitimi ders içerikleri ilgili kurs kapsamında değişim gösterebilmektedir. Fakat genel hatları ile eğitim aldığınız kursunuzda edineceğiniz kazanımlar;

 • Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri
 • Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisi
 • Estetik farkındalık
 • Özgün yapıt üretmek
 • Çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme becerileri
 • Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma aktarma
 • Araştırma yöntemleri ve teknikleri
 • Disiplinler arası etkileşim
 • Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisi
 • Sanat Tarihi bilgisi
 • Yaşam boyu öğrenme ve üretme
 • Duyusal algıyı somutlaştırma

Şeklinde olacaktır.

Sanatlar Eğitimi Alanlar Ne İş Yapar?

Sanat eğitimi alan bireyler kendilerini geliştirdikleri alanlar doğrultusunda birer sanatçı olarak bireysel çalışmalarını sürdürebilirler. Bununla birlikte sanat galerilerinde, gezici sergilerde ve müzelerde yönetici olabilir, televizyon ve sinema projelerinde danışman olarak çalışabilir, senaristlik, kameramanlık, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği gibi birçok meslek kolunda iş sahibi olabilirler.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.