Ana SayfaBlogİnsan Kaynakları Nedir, İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Nedir, İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Bir işletmede görev almak üzere iş başvurusu yaptığınızda öncelikle insan kaynakları departmanı ile  iletişime geçmeniz gerektiğini öğrenirsiniz. Peki, insan kaynakları nedir? İnsan kaynakları departmanı ne iş yapar?

Bir işletmenin kaynakları nelerdir sorusu gündeme geldiğinde ilk akla gelen demirbaşlar veya nakit varlıklar olsa da işletmenin en değerli kaynağı insandır. İnsan kaynakları yönetimi tam da bu anlayışa dayanan bir süreçtir.

İnsan Kaynakları Nedir?

Küreselleşmenin etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesiyle birlikte insan kaynakları yönetimi önem kazanmıştır. Durum böyle olunca İK ne demek merak edilir ve net bir şekilde insan kaynakları tanımı yapılması beklenir. Esasında insan kaynaklarını ifade etmek için kullanabileceğimiz departman veya disiplin kelimeleri, insan kaynakları kavramını doğru şekilde tanımlamak için yetersizdir.

İnsan kaynakları aslında insana dair her şeydir. Bu nedenle ‘insan kaynakları şudur’ şeklinde bir tanım yapmak çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Sanayi devriminin sonucunda ortaya çıkan insan kaynakları kavramını anlayabilmek için öncelikle insan kaynakları yönetimi nedir bilmekte fayda vardır.

İnsan kaynakları yönetimi herhangi bir şirkette çalışan insan kaynaklarını şirketin hedefleri doğrultusunda yönetmektir. Şirket performansını optimize etme çalışması olarak da ifade edebiliriz. İnsan kaynakları yönetiminde esas olan her tür soruna karşı önlem alıp çözüm geliştirerek motivasyonu yüksek tutmaktır. Motivasyon ile çalışan bağlılığının, çalışan bağlılığı ile genel performansın doğru orantılı olduğu anlayışına göre süreç yönetilir.

1800’lü yıllardan önce personel yönetimi adıyla iş gücü yönetilirmiş. Tarım toplumunun sanayi toplumuna geçişiyle birlikte insan gücü yönetimi çok daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ücret gibi personele dair tüm konuların sadece şirket için değil, personel için de faydalı olabileceği şekilde yönetimi için insan kaynakları departmanları kurulmaya başlanmıştır. Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar ise aşağıdaki tablodaki gibidir.

Personel Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi
Odak noktasında iş ve işletme vardır.Odak noktasında insan vardır.
Faaliyetler operasyoneldir.Danışmanlık hizmeti verilir.
Kayıt sistemi hakimdir.Kaynak anlayışı hakimdir.
Dinamik bir yapı vardır.Statik bir yapı vardır.
Yönetimde klasik yöntemler kullanılır.TKY (toplam kalite yönetimi) benimsenmiştir.
İnsan bir maliyet unsuru düşüncesi hakimdir.İnsan en önemli kaynaktır.
Kalıplara ve normlara uyulur.Misyon ve değerler önemlidir.
İnsan işte çalışandır.İnsan işi yönlendirendir.
Kısa vadede planlar yapılır.Stratejik bakış açısıyla uzun vadeli planlar yapılır.
Yönetici olmayan çalışanla ilgilenmek gerekir.Ast ve üst ayrımı yapmaksızın herkesle ilgilenmek gerekir.
İç planlama yapılır.Stratejik planlama yapılır.
Nicelik önemlidir.Kalite önemlidir.

İnsan kaynaklarının personel yönetimiyle olan farklıları çağdaş yönetim anlayışına göre işletmelerde şu insan kaynakları politikalarının gözetilmesi gerektiğine işarettir:

 • İşletme hedef ve stratejileriyle uyumlu olmak üzere nitelikli insan gücü alımı yapmak
 • Motivasyon ve bağlılığı ön planda tutmak
 • Personele karşı şeffaf olmak
 • Eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek
 • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşmasını sağlamak
 • Personelin hem maddi hem manevi haklarını korumak
 • Personelin görüşlerini kolaylıkla aktarabileceği sağlıklı iletişim ortamı oluşturmak
 • Farklılıklardan kaynaklanan ortak şirket kültürü inşa etmek
 • Personel ve yönetim arasındaki uyumu korumak ve iş birliğini geliştirmek

İnsan kaynakları yönetimi hem şirket hem çalışan için fayda sağlar. İKY sayesinde çalışanlarla güçlü ilişkiler kurmak ve bağlı iş gücü yetiştirmek mümkün olur. Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi şirketlerin büyümesinde pay sahibidir diyebiliriz.

İnsan Kaynakları Departmanı Ne İş Yapar?

Ne iş yaptığı en çok merak edilen meslek gruplarından biri de insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları sorumlusu olarak çalışan kişilerin, yalnızca işe alım ve işten çıkarma konularında aktif olduğu düşünülür. Oysa insan kaynakları ne iş yapar sorusunun tek yanıtı bu değildir.

İnsan kaynakları departmanı, şirkette bulunan insan kaynağını ast veya üst fark etmeksizin hem çalışan hem şirket için faydalı olacak şekilde yönetir. Görev tanımı oldukça geniştir. İnsan kaynakları görev yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır:

 • Uygun adayların işe alımına karar vermek ve işe yerleştirmek
 • Bordrolama ve özlük işleri
 • Performans değerlendirme
 • Oryantasyon sürecini yönetme

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar?

Çok sayıda çalışanın bulunduğu orta ve büyük ölçekli işletmelerde insan kaynakları departmanında çok sayıda kişi çalışabilir. Yukarıda bahsettiğimiz işe alma, iş gücünü performans açısından değerlendirme gibi işleri insan kaynakları elemanı unvanıyla bu departmanda çalışan kişiler yönetirken; insan kaynakları uzmanı daha farklı görev ve sorumlulukları yerine getirir.  Bu görevler şu şekildedir:

 • Şirketin hedeflerine uygun olarak planlama yapmak
 • Ast ve üstler arasındaki iletişime aracılık etmek
 • İş kanunu çerçevesinde istihdam politikası yürütmek
 • Mobbingin önlenmesi için çalışmalar yapmak
 • İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinde onay veya ret karar alma
 • Disiplin prosedürlerini yönetme

İnsan Kaynakları Hakkında En Çok Merak Edilenler

İnsan Kaynaklarında Çalışmak İçin Ne Gerekli?

İnsan kaynakları istihdam olasılığının yüksek olduğu alanlardan biridir. Bu alanda istihdamı kolaylaştıran ilgili bölümlerden (İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat) mezun olmaktır. Söz konusu bölümlerden mezun olmayanlar insan kaynakları yönetimi eğitimi alması durumunda insan kaynakları uzmanı unvanını elde edebilir. Bu alanda çalışmak mesleki niteliklerle örtüşen kişisel özelliklere sahip olmak da önemlidir. Bu özellikler şunlardır: Etkili iletişim, analitik düşünebilme, problem çözme becerisi, takım çalışmasına yatkınlık, mesleki gelişime açık olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları astlar ve üstler arasında köprü görevi görür. Esasında insan kaynakları fonksiyonları, insan kaynakları departmanı görevleri de diyebiliriz. Bu fonksiyonlar şunlardır: Seçme ve yerleştirme, özlük ve iş kanununa uyumlu çalışma, oryantasyon, ücret yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi.

İnsan Kaynakları Ne Kadar Maaş Alır?

Pek çok meslek için geçerli olduğu gibi insan kaynakları için de net bir rakam vererek standart bir maaştan bahsetmek doğru olmayacaktır. Çünkü maaşı belirleyen pek çok faktör vardır.  İnsan kaynakları biriminde bölge ve şirketin yanı sıra kişinin tecrübesi ve işin niteliği maaş üzerinde önemli ölçüde etkilidir.

Özetle;

İnsan kaynakları nedir merak edenler için İK biriminin görevlerine değindik ve insan kaynakları departmanı ne iş yapar gibi insan kaynaklarına dair merak edilen konuları ele aldık. İnsan kaynakları iş dünyasında verimlilik için göz ardı edilemez öneme sahiptir. Siz de bu önemli birim için çalışmak istiyorsanız insan kaynakları eğitimi alabilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.