Ana SayfaHaberlerYÖK’ün Temel Bilimler İçin İlgiyi Artırma Toplantısının Raporu Yayımlandı!

YÖK’ün Temel Bilimler İçin İlgiyi Artırma Toplantısının Raporu Yayımlandı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından temel bilimlere olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen toplantının raporu yayımlandı.

18 Nisan 2022 tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında temel bilimler toplantısı düzenlenmişti. YÖK’ün yazılı olarak yaptığı açıklamalarına göre toplantı rapor haline getirildi.

Özvar, temel bilimler toplantısının açılışındaki konuşmada temel bilimler eğitimi hakkındaki genel durumu masaya yatırmak amacıyla toplandıklarını belirtmişti. Özvar, temel bilimler bölümleri için istedikleri kadar ilginin olmadığını ve ilgiyi artırmak için çözüm üreteceklerinin de bilgisini verdi.

Toplantı raporuna göre temel bilimlerin özendirilmesi, teknolojik altyapının iyileştirilmesi, eğitimin kalitesi ve istihdama ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Temel bilimler alanındaki sorunlar ve çözüm yolları

Toplantı raporunda temel bilimlerin önemi, program güncellemeleri, istihdam, tercih edilirlik ve yönlendirme, burslar, öğrenci kalitesi, akademik kadrolar, altyapı ve fiziki olanaklar konu başlıklarına yer verildi. Toplantıda önemli buluşlar için temel bilimlerin kritik önem taşıdığına değinildi ve Türkiye’de farkındalık oluşturulmasının gerekliliğine değinildi. Buna göre pratik derslere ağırlık vermek gerektiğinin altı çizildi. Programların uluslararası kalite standartları doğrultusunda güncellenerek ortak seçmeli derslerin artırılması gerekliliği vurgulandı.

İstihdam ve yönlendirme

Temel Bilimler Toplantısı Raporu’nda istihdama yönelik çözüm önerilerine de değinildi. Çözüm önerisi olarak temel bilimler bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin TÜBİTAK ve araştırma projelerinde çalıştırılmaları için imkân sağlanması, program için kontenjanın azaltılması gibi konulara yer verildi.

Toplantıda tercih edilebilirlik ve yönlendirme konusunda tercih sorunları ele alındı. Temel bilimler için yönlendirmenin anaokulu itibarıyla yapılması ve farklı platformlarla kamuoyuna ulaşılması gerekliliğinin üzerinde duruldu.

Burs ve teşvikler

Toplantı raporunda teşvik önerilerine de yer verildi. Katılımcıların ortak görüşü öğrencilerin ve akademisyenlere maddi destek sağlamak gerektiği yönünde oldu. İlk 10 veya ilk 20 öğrenci için burs verilmesi veya desteğin artırılması önerisinde bulunuldu. Sanayi sektöründe doktora yapan araştırmacıların desteklenerek teşvik edilmesi gerekliliğinin de altı çizildi.

Toplantıda temel bilimler alanındaki eğitimde başarılı uluslararası üniversitelerin standart alınması gerekliliği vurgulandı. Kalitenin sağlanabilmesi için yeterli ve yetkin akademik kadroları olmayan üniversitelerde doktora eğitiminin verilmemesi ve lisans kontenjanlarının azaltılması önerildi.

Akademik kadro ve araştırma görevlisi istihdamı

Raporda araştırmacı sayısının azlığına vurgu yapılarak burslu değil, maaşlı asistan alımı yapılması önerildi. Yurt dışından gelen araştırmacıların azalması öğretim üyelerinin kadrolar arası geçişinin sıkıntılı olması üzerinde de duruldu. Bu sorunlar için farklı yaklaşımlar izlenerek bir politika üzerinde durulması önerildi.

Fiziki altyapı

Toplantıda öneri getirilen konular arasında altyapı ve fiziki olanaklar da vardı. Fiziki altyapıların yetersizliği ve ödeneklerin yetersizliğinin çalışmaların yapılmasına engel olduğu üzerinde duruldu. Ödenek ve teşviklerin artırılması ve sanayinin katkısının artırılması önerisi geldi.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yok-temel-bilimlere-ilgiyi-artirma-toplantisinin-raporunu-yayimladi/2601978

İLGİLİ HABERLER

Popüler Haberler