Ana SayfaHaberlerÜniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK’te düzenlenen “Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay’ında konuştu. Özvar yaptığı konuşmada bilimsel bilginin üretimi ve sürdürülmesi için bilimsel kitaplar ile süreli yayınların çok önemli işlevler gördüğünden bahsetti.

Akademik Sürece Uygun Olmayan Üniversite Dergilerine Yaptırımlar Geliyor

Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda konuşan Özvar, üniversite dergilerinin iyileştirilmesi konusunda da alanındaki uzmanlarla istişare yapılacağını ve veri temelli politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Özvar ayrıca, akademik dergilerin bilimsel araştırma sunumlarına, incelenmesine ve tartışılmasına da kalıcı ve şeffaf zemin hazırladığını söyledi. Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar, bir makalenin değerlendirme sürecinin özveri gerektiren bir yanı olduğunu da belirterek şu sözleri ekledi:

“Editör ve hakemlerin makale değerlendirmelerinde büyük bir sorumlulukla hareket etmeleri beklenmektedir. Bir makalenin yayınlanması için özgün olması önemli bir ölçüt sayılır. Makale değerlendirme aşamasında, çalışmalarda kullanılan yöntem, analiz ve yorumların geçerliliğinin kontrol edilmesinden ve çalışmanın literatüre katkısından emin olunması beklenir. Bir makalenin hakem değerlendirme süreci, çalışmada hata olup olmadığının, daha önce yayınlanıp yayınlanmadığının ve herhangi bir düzeltme ya da iyileştirmeye gerek duyup duymadığının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.”

Bununla birlikte Özvar, dergilerin en fazla dikkat etmesi gereken konunun da intihal olduğunu vurgulayarak kamusal sorumluluk ve bilimsel etik değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Buna yönelik de her bilim insanının bilimin saygınlığını muhafaza edecek davranışlarda bulunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bilimsel bir çalışmanın tamamının aşırılması gibi, bilimsel bir eserin belli kısımlarının alınıp özgün olarak yazılmış gibi gösterilmesi veya bazı resim ve grafiklerin atıf verilmeksizin kullanılması gibi intihal durumlarıyla da karşılaşılmaktadır. Bu tür vakalarla YÖK Disiplin Kurulu’nun karşılaştığını ifade etmek isterim.” ifadelerine yer verdi.

Özvar konuya ilişkin son olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Üniversite dergilerinden öncelikli beklentim, akademik yayın süreçlerinde örnek davranışlar sergilemeleridir. Akademik süreçlere uygun olmayan davranışlar gösteren üniversite dergilerinin tespit edilmesi durumunda yaptırımların olacağının da bilinmesini isterim. ULAKBİM bünyesinde oluşturulan ve taranan dergilerin nitelikleri ile ilgili ölçütler getiren TR-Dizin, Türkiye adresli dergilerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye adresli dergilerin uluslararası endekslerde taranması istenen düzeyde değildir. Üniversite dergilerinin, uluslararası mecralarda daha görünür olmasını da beklemekteyiz. Üniversite dergilerinin bu amaçla ilk etapta hak ettiği yere ulaşmaları ve uluslararası endekslerde yer almaları oldukça önemlidir. Bizlerin önceliği, geleceğe yönelik planlamalar ile dergilerin kalitesini artırarak, uluslararası endekslerde taranmalarını sağlamak ve üniversite dergilerimizi, uluslararası araştırmacıların yayın yapmayı prestijli buldukları nitelikli dergiler sınıfına yükseltmektir. “

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yok-baskani-ozvar-bilginin-uretimi-surdurulmesi-acisindan-bilimsel-kitaplar-ve-sureli-yayinlar-onemli-islevler-goruyor/2761659

İLGİLİ HABERLER

Popüler Haberler