Ana SayfaBlogMevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, ana amacı ile yurt içinde eğitim kurumlarımız olan yükseköğretim kurumlarıyla yurt dışındaki yükseköğretim eğitimi veren kurumlar arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi gerçekleştirmeyi hedefleyen bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarihinde 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile beraber yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi için yeni fırsatlar doğmuştur.

Mevlana Değişim Programı katılım göstermek isteyen öğrenciler bu program kapsamında değişim süreleri en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim görebilirken; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süre ile eğitim programından yararlanabilirler. Yine aynı şekilde programa akredite olan dünyanın bütün bölgelerinden öğretim görevlileri ve öğrenciler Türkiye’de eyr alan yükseköğretim kurumlarında program dahilinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılım gösterebilirler.

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı dahilinde ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim programlarına kayıtlı olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılım gösterebilirler. (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan kurumlar)

Bununla birlikte, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğretim görevlileri de Mevlana Değişim Programına katılım gösterebilirler.

Öğretim görevlileri Mevlana Değişim Programı kapsamında yer almakta olan akademik çalışmalara haftalık olacak şekilde toplam altı saatten daha az katılım gösteremez. Öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların hesaplanmasında ise bu süreçte ders saatleri esas alınmaktadır. Ders sürelerinin haftalık altı saati dolduramaması halinde seminer, konferanslar ya da panel gibi akademik kapsamlı etkinlikler de ders saati süresi şeklinde değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim görevlisi hareketliliği, Mevlana Değişim Programı dahilinde değerlendirilmez ve Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul görmez.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

Mevlana Değişim Programına katılım gösterebilmek için belirlenen temel koşullar aşağıdaki şekildedir.

Değişim programına katılım göstermek isteyen öğrencilerin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı olması,

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 olması,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması.

Öğrencilerin dil puanının minimum %50’si ile öğrencilerin not ortalamalarının %50’si alınarak başarı sırasına göre seçimler gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise; ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerin hazırlık ve birinci sınıf olması ile hazırlık ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunmaları halinde, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için Mevlana Değişim Programından faydalanmaları mümkün değildir.

Mevlana Değişim Programına Kaç Sefer ve Ne Kadar Süre ile Gidilebilir?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan eğitim hareketliliğinden en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesaplamaları eğitim sistemleri arasında yer alan farklılıklardan dolayı değişim gösterebilirse de toplam değişim süresi totalde bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğretim elemanları bu süreçte Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi boyunca, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde bir kereye mahsus olacak şekilde en az iki hafta en fazla üç ay katılım gösterebilirler.

Mevlana Değişim Programına Katılan Öğrenciler Gittikleri Kuruma Öğrenim Ücreti Öder Mi?

Mevlana Değişim Programına katılım gösteren öğrenciler program dahilinde hareketlilikte oldukları süre zarfı boyunca, kayıtlarının yer aldığı örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı payın veya öğrenim ücretlerini ödemeyi sürdürürler. Mevlana Değişim Programı çerçevesinde öğrencilerin gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim-öğretim ücreti ödemeleri kesinlikle söz konusu değildir.

Mevlana Değişim Programına Katılan Öğrenciler Dönem Kaybına Uğrar Mı?

Mevlana Değişim Programına katılım gösteren öğrenciler için bu durum daha önce imzalanan protokollerle güvence altına alınmıştır. Türkiye sınırları dışarısında yer alan herhangi başka bir ülkede öğrenim gören öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders veya derslerin, Öğrenim Protokolünce kendi ülkelerinde yer alan hangi derse veya derslere denk geleceği açıkça belirtilmiş olup öğrenciler için ülkelerine döndüklerinde hiçbir şekilde dönem kaybı yaşanmaz.

Mevlana Değişim Programı İle Hangi Ülkelere Gidilebilir?

Mevlana Değişim Programına katılarak Türkiye sınırları dışında eğitim görebileceğiniz başlıca ülkeler aşağıda listelenmiştir. Bu ülkeler Mevlana programına dahil olacağınız mevcut üniversitenizin anlaşma koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 • Almanya Federal Cumhuriyeti
 • Avustralya
 • Arnavutluk
 • Bahreyn
 • Güney Afrika
 • Avusturya
 • Filistin
 • Belarus
 • Irak
 • Belçika
 • İsrail
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Bosna-Hersek
 • Bulgaristan
 • Kuveyt
 • Çek Cumhuriyeti
 • Lübnan
 • Çad Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Mısır
 • Estonya
 • Güney Kore
 • Finlandiya
 • Suriye
 • Etiyopya
 • Japonya
 • Fransa
 • Suudi Arabistan
 • Hırvatistan
 • Ürdün
 • Hollanda
 • Yemen
 • İngiltere
 • Cezayir
 • Fas
 • İspanya
 • Libya
 • İsveç
 • Tunus
 • İsviçre
 • İtalya
 • Karadağ
 • Azerbaycan
 • KKTC
 • Ermenistan
 • Kosova
 • Gürcistan
 • Letonya
 • Lüksemburg
 • Afganistan
 • Macaristan
 • Bangladeş
 • Makedonya
 • İran
 • Norveç
 • Polonya
 • Pakistan
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Kazakistan
 • Sırbistan
 • Kırgızistan
 • Ukrayna Moğolistan Sudan
 • Özbekistan
 • Yunanistan
 • Türkmenistan

Mevlana Değişim Programı Hangi Üniversitelerde Var?

 • Adıyaman Üniversitesi 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi     
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi     
 • Aksaray Üniversitesi      
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
 • Amasya Üniversitesi      
 • Anadolu Üniversitesi     
 • Ankara Üniversitesi       
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi    
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi       
 • Artvin Çoruh Üniversitesi            
 • Atatürk Üniversitesi      
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi      
 • Balıkesir Üniversitesi     
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi       
 • Bartın Üniversitesi         
 • Batman Üniversitesi      
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi             
 • Bingöl Üniversitesi         
 • Bitlis Eren Üniversitesi 
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi       
 • Bursa Teknik Üniversitesi            
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi   
 • Çukurova Üniversitesi  
 • Dicle Üniversitesi           
 • Dokuz Eylül Üniversitesi              
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi              
 • Erciyes Üniversitesi       
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi        
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi            
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi     
 • Fırat Üniversitesi            
 • Gazi Üniversitesi             
 • Gaziantep Üniversitesi 
 • Giresun Üniversitesi      
 • Gümüşhane Üniversitesi             
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hakkari Üniversitesi      
 • Harran Üniversitesi        
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi          
 • Hitit Üniversitesi             
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi          
 • İstanbul Üniversitesi     
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  
 • Kafkas Üniversitesi        
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi     
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi    
 • Kırklareli Üniversitesi    
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi             
 • Konya Teknik Üniversitesi           
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi            
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi      
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi       
 • Marmara Üniversitesi   
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi       
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi             
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi             
 • Munzur Üniversitesi      
 • Muş Alparslan Üniversitesi         
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi      
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi           
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi          
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi         
 • Sakarya Üniversitesi      
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi             
 • Selçuk Üniversitesi         
 • Siirt Üniversitesi             
 • Sinop Üniversitesi          
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
 • Süleyman Demirel Üniversitesi 
 • Şırnak Üniversitesi         
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi        
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi         
 • Trabzon Üniversitesi     
 • Trakya Üniversitesi        
 • Uludağ Üniversitesi       
 • Uşak Üniversitesi            
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi        
 • Yıldız Teknik Üniversitesi             
 • Yozgat Bozok Üniversitesi           
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi     
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.