Ana SayfaHaberlerMEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarla İlgili Detayları Açıkladı

MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarla İlgili Detayları Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ne göre, ortak yazılı sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeret sınavı için velileri tarafından yazılı bildirimde bulunulması gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nin 9 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından “Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi” yürürlüğe girdi.

Yönergeyle, konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlendi.

Sınavların değerlendirilmesi

Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği yönergede yer aldı. Bu kapsamda yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sonuçlar, e-Okul’daki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilecek. Sınavların şube ve sınıf bazında analizleri yapılarak eksik olduğu görülen öğrenciler için, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından iyileştirici önlemler alınacak. Bu kapsamdaki uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenecek. Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacak.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin puan hesaplaması belli oldu

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerileri iki aşamada ölçülecek. Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanı, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanının hesaplanmasında, yazılı sınavın yüzde 70’i, dinleme sınavının yüzde 15’i ve konuşma sınavının yüzde 15’i alınacak.

İlkokullarda yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi öncelikli olacak

İlkokullarda, kısa süreli, hazır bulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dahil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılamayacak.

İlkokullarda, “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu yaklaşımla, öğretim sürecinde neler yapıldığını ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.

Mazereti olanlar, sınavı takip eden 5 iş günü içinde yazılı bildirilecek

Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okul’a işlenecek.

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek. Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak. Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları okullarda muhafaza altına alınacak.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-yazili-ve-uygulamali-sinavlarla-ilgili-detaylari-acikladi/3016949

İLGİLİ HABERLER

Popüler Haberler