KVKK Eğitimi

KVKK Nedir?

KVKK açılımı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şeklindedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunmasını sağlama amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kurum tarafından bu amaç doğrultusunda 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş; 7 Nisan 2016 tarihinde ise resmî gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Dijitalleşmeyle birlikte sıklıkla karşımıza çıkan KVKK olgusu, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri koruma çalışmalarını ifade eder. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan KVKK sayesinde kişisel verilerin işlenmesinde usulsüzlük yapılması önlenir. Verilerin, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı veya zedeleyici şekilde kullanılmasının önlenmesi için çalışmalar yapmak KVKK uzmanı sorumluluğundadır. Kişisel verileri koruma uzmanı olmak için KVKK eğitimi almış olmak zorunludur.

KVKK Eğitimi Nedir?

KVKK eğitimi, KVKK usul ve esasları hakkında kapsamlı bilgi vermek amacıyla eğitim programlarıdır. KVKK uzmanı olmak isteyenler veya veri sorumlusu unvanına sahip olanlar için düzenlenen bu programlarda ilgili kanun baz alınarak eğitim verilir. Eğitimi alanların uyum sürecini yönetecek kabiliyete sahip olmaları sağlanır.

Kişisel verilerin korunması sertifika programı katılımcılarının en önemli avantajı kanun hakkında detaylı bilgi edinmek ve farkındalık kazanmaktır. KVKK eğitimi sayesinde yasal çerçeveye göre faaliyet gösterebilmek için hem hukuki hem de bilişim altyapısı oluşmuş olur.  Genel olarak eğitimde bilgi edinilen konular şu şekildedir:

 • KVKK mevzuatı
 • Veri analiz yöntemleri ve analiz güvenliği
 • Açık rıza ve onay süreçleri
 • Bilişim ve veri yönetimi sistemi

KVKK Eğitimi Ders İçerikleri

KVKK eğitiminde baz alınan nokta kişisel verilerin korunması kanunudur. Dolayısıyla KVKK ile ilgili yapılması gerekenler üzerinde kapsamlı olarak durulur. Katılımcıların eğitim sonunda alanda uzman statüsünde çalışabilmeleri sağlanır. Eğitimde konu başlıkları şöyledir:

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Tarihsel Gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Tanımlar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) karşılaştırılması
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
 • Kişisel Veri İşleme Süreçleri
 • Aydınlatma, Aydınlatma Zamanı, Aydınlatma Yöntemi, Açık Rıza
 • Kişisel Verilerin Aktarımı, Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
 • KVKK kapsamında Kişi Hakları
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 • VERBİS ve Kişilik Envanteri
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Sözleşme Düzenlenmesi, Açık Rıza, Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması
 • Siber Güvenlik ve Veri İhlali
 • Cezalar

Ücretsiz KVKK Eğitimi Var Mı?

Bilgi güvenliği hem işletmeler hem de bireyler için kritik önem taşır. Bilgi güvenliğinin bu denli önemli olması eğitimlerin farkındalık eğitimi ve uzmanlık eğitimi olarak ayrışmasına sebebiyet vermiştir. Farkındalık eğitimlerinin ücretsiz olarak online platformlarda alınabilmesi mümkündür; fakat KVKK uzmanlık eğitimi için aynı şey geçerli değildir. KVKK eğitim sertifikası verilen uzmanlık eğitimleri ücrete tabidir.

KVKK Online Eğitim İşe Yarar MI?

Pek çok alanda online platformlar aracılığıyla uzaktan eğitim verilmesi mümkündür. Kişisel verilerin korunması eğitimi de uzaktan eğitim olarak verilen eğitimlerden biridir. KVKK online eğitim almak için uzaktan eğitimi destekleyen cihazlara sahip olmak yeterlidir.

Online KVKK eğitimlerinde müfredat bakımından farklılık yoktur. Dolayısıyla bilgi edinme açısından dezavantaj olabilecek bir durumdan söz edilemez. Uzaktan eğitimin eğitimde fırsat eşitliği en önemli avantajdır. Esnek bir eğitim modeli olan online eğitim sayesinde zamana da mekâna da bağlı kalmak gerekmez. Eğitim için kullanılan video derslere eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkün olur.

KVKK Eğitimine Kimler Katılabilir?

KVKK farkındalık eğitimi kanun hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen herkes için açıktır. KVKK alanında uzman olmak isteyen kişilerin KVKK eğitimi alması bir gerekliliktir. KVKK daha çok veri sorumlularının öğrenmesi gereken bir kanundur. Mevzuata göre farkındalık eğitimi hem mavi yaka çalışanlar hem de beyaz yaka çalışanlar için zorunludur.

KVKK kursu katılımcıları ilgili kanunun kıldığı zorunluluklar nedeniyle daha çok işverenler ve tüzel kişi yöneticileridir. Özellikle de siber güvenliği kurum politikası olarak belirleyen şirketler çalışanlarının KVKK eğitimi almasını sağlayabilir. KVKK uygulama eğitimi almak isteyen katılımcılar şunlardır:

 • İnsan kaynakları biriminde çalışanlar
 • Bilgi işlem çalışanları
 • Pazarlama ve satış biriminde çalışanlar
 • Halkla ilişkiler biriminde çalışanlar
 • Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri
 • Hukuk müşavirleri, avukatlar
 • Yazılım geliştiriciler
 • Web geliştiriciler

KVKK Sertifikası Ne İşe Yarar?

KVKK eğitimi sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Sınavın sonunda başarı puanını alanlar sertifika almaya hak kazanır. KVKK eğitim sertifikası ilgili kanun hakkında bilgi sahibi olunduğunun göstergesidir. Sertifika sayesinde KVKK uzmanı veya KVKK uzman yardımcısı pozisyonlarında istihdam edilmek mümkündür. İlgili alanda uzman olmayı amaçlamayıp daha donanımlı olmayı planlayarak eğitimi alan kişilerin iş bulma süreçlerinin olumlu sonuçlanması olasılığı yüksektir.

KVKK Uzmanı Ne İş Yapar?

Kişisel verileri koruma uzmanı, bünyesinde çalıştığı kurumun politikası ve hedeflerine göre mevzuat hükümleri çerçevesinde görev yapar. Kişisel verileri koruma uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Kişisel verilerin korunması için strateji geliştirmek
 • Hizmet kapasitesinin artırılmasını sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak

KVKK Uzmanı Nasıl Olunur?

KVKK uzmanı olmak için lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekir. Herhangi bir bölümden mezun olmak yeterli değildir. İstatistik, mühendislik, hukuk, iktisadi ve idari bilimler ya da sosyal bilimler ile ilgili bölümlerden mezun olmak gereklidir. Genellikle bilgisayarla ilgili 4 yıllık bölümlerden ve hukuk fakültelerinden mezun olanlar KVKK uzmanı olmayı tercih eder.

KPSS uzmanlarının çalışma alanı kamu sektörüdür. Söz konusu bölümlerden okuyup uzmanlık yeterlilik sınavında başarılı sonuç alanlar KPSS puan türüne göre atanır. Atama için yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak da önemlidir.

KVKK, kişisel verilerin korunmasına yardımcı olan bir kanundur. Dijital dünyadaki gelişmelerle birlikte veri sorumlularının göz önüne alması gereken bu kanun ve kişisel verileri koruma uzmanları çok daha önemli hale gelecektir. Dolayısıyla KVKK eğitimi ve KVKK uzmanı sertifikası alınması oldukça faydalı olacaktır.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.