Ana SayfaBlogDijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşüm Nasıl Başladı?

Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşüm Nasıl Başladı?

İyiden iyiye dilimize yerleşen ve çağımızı tanımlayan dijitalleşme, belli başlı alanlarda da bir dönüşüm yarattı. Süreci hızlandıran temel teknolojik gelişme ise bilgisayar bilimi ve yapay zekâ oldu. İşte bu kavramlar eşliğinde dijital dönüşüm süreci de hızlandı diyebiliriz. Peki geniş bir tanımlama açısından bakarsak dijital dönüşüm nedir, hangi iş alanlarda dijital dönüşümlere şahit olduk? Detaylar için yazımıza geçelim.

Dijital Dönüşüm Ne Demek?

Kavrama geniş açıyla yaklaştığımızda, dijital dönüşümün; 20. Yüzyılın sonu 21.yüzyılın başındaki gelişmelere bağlı olduğunu görürüz. Bilgi teknolojilerinin gelişimi sonrasında dijitalleşmeyi içeren uygulama pratikleri de arttı. Buna bağlı olarak da iş alanlarında dijitalleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleştiği adımlar ortaya çıktı. Dijital dönüşümün ayak seslerini duyduğumuz gelişme ise endüstri 4.0’dır.

Endüstri 4.0 kısaca, iş alanlardaki organizasyon süreçlerinde bilişim teknolojisinin aktif olarak kullanılmasıdır. Endüstriyel üretim zincirinin bu denli gelişimi, dijital dönüşüm uygulamalarına da önayak olmuştur. Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve bulut yazılım gibi teknolojik kullanımlar, dijital dönüşüme de kaynak oluşturur.

Şöyle ki dijital dönüşümü hedefleyen bir şirket veya marka, buralardaki dijital bilgi ve verileri toplar, yorumlar ve kendi iş sektöründe kullanılabilir hâle getirir. Büyük veri (Big Data) ve veri bilimi olarak da adlandırılan dijital dönüşümün bir kolu, verilerin verimlilik ve kullanıcı deneyimi esasına uygun olarak toplanmasını içerir. Bu da dijitalleşme ile dijital dönüşümün farkını ortaya çıkarır.

Dijital kullanımlarından elde edilen bilgi ve veriler, analizler ve yorumlar eşliğinde dijital dönüşüm uygulamalarına ortam hazırlar. Dönüşüm, üretim zincirini de etkileyerek tamamen bilgi teknolojisine dayalı analiz ve üretim aşamaları yaratır. İşte dijital dönüşüme ortam hazırlayan etkenler ve kullanımlar bunlardır. Bir de iş alanlarında aktif kullanılmaya başlanan dijital dönüşüm adımları vardır. Gelin üç alan dahilinde bilgi teknolojilerinin kullanımlarına göz atalım.

Eğitimde Dijital Dönüşüm Nedir?

Dinamik bir alan olarak eğitim sistemi de dijitalleşme odaklı gelişmelerden etkilendi. Buna rağmen bu alanda dönüşümün tamamıyla gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Çünkü yüz yüze eğitim gibi bir kavram hâlâ eğitim sistemindeki verimliğinin ve sistematikliğinin tanımı olarak görülüyor. Bu sorunlar ele alınmadıkça ve etraflıca düşünülmediğinde dönüşüm yerine dijitalleşmeden bahsetmek daha mümkündür. Öyleyse eğitim alanındaki dijitalleşme adımlarına ve bu alanda dijitalleşme adına neler yapılabilir sorusuna göz atalım.

Eğitimde dijitalleşme; teknolojik araçların sınıf ortamında kullanılmasıyla kendini ortaya çıkardı. Akıllı tahta, video ders içerikleri ve online iletişim kanalları gibi kullanımlar, eğitimdeki dijitalleşmeye verilen örneklerdir.

Bir de eğitim sektöründe yer alarak dijital dönüşümü hızlandıran uzaktan eğitim platformları vardır.  Geleneksel öğrenme yönteminden farklı olarak bu platformlar, çevrimiçi öğrenmeyi aktifleştirirler. Ayrıca bazı platformlar, kullanıcı deneyimi araştırma ve analizlerinden faydalanarak öğrenciye özel kurs ve dersler de önerebiliyor. Özellikle pandemi döneminde karşılaşılan online eğitim, sistemin tamamen çevrimiçi bir şekilde devam ettiği bir süreci ortaya çıkardı. Bu beklenmedik gelişme, eğitimde çevrimiçi öğrenmenin de mümkün olabileceğini gösterdi. Yine de verimli bir öğrenme için çevrimiçi öğrenmenin altyapısı hâlâ geliştirilmeye açıktır. Eğitimde dijital dönüşüm adına planlanan bazı adımlar ise şu şekildedir:

  • Dijital ve sosyal medya okuryazarlığı derslerinin yaygınlaşması,
  • STEM ve robotik kodlama eğitim atölyelerinin kurulması,
  • Okul web sitesi veya platformu aracılığıyla çevrimiçi öğrenme sınıflarının oluşturulması,
  • Okul başarısını ve not sonuçlarını yorumlayıp ölçebilen analitik veri analizleri,
  • E-sınavların yaygınlaşması.

Eğitimdeki dijitalleşme yalnızca öğrencilere yönelik değildir. Eğitiminin her kademesi ve çalışanı da dijitalleşme odaklı uygulamalarından yararlanabilmelidir. Ayrıca eğitimdeki ve günlük hayattaki dijitalleşmeyi tanımak ve öğrenmek için de eğitici dijital dersler, müfredatın bir parçası olmalıdır.

Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Dijital dönüşümü hızlandıran ve dijitalleşmeye ayak uyduran sektörlerin başında bankacılık geliyor. Mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi temel uygulamaların yer aldığı bankacılık, sadece dijital yollarla sürdürülen bankaları da barındırıyor. Günümüzde dijital müşteri hizmetleri, müşteri deneyimini içeren robotik süreç otomasyonu ve dijital para piyasası bankacılığın en temel uygulamaları hâline gelmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini geniş çaplı ele alan bankacılık, çalışanlara kolaylık sağlayan CRM yazılımları ve müşteri bilgi ve veri kullanıcı deneyimi uygulamalarını barındırır.  Ayrıca çalışan verimliliğini artırmak için de hibrit çalışma veya tamamen uzaktan çalışma sistemi de bankacılıkta uygulanıyor.

İK Dijital Dönüşüm Nedir?

İnsan kaynakları alanı da dijitalleşmeye yüz çevirmeyecek bir şekilde dijital kullanımlara ayak uydurdu. Bugün dijital ik yönetimi diye bir kavramdan bahsedebiliyoruz ve gitgide bu alanda çalışacak personel adaylarının istendiği de biliniyor. Peki ik’daki dijital dönüşüm kendini ne şekilde gösteriyor?

İnsan kaynakları yönetimi, birbiri ile ilişkili süreçleri kapsar. Her bir ik sürecini geniş çaplı ele almak için de dijital İK uygulamalarından yararlanılır. Dijital insan kaynakları uygulamaları, ik iş süreçlerinin dijitale taşınmasını ve bulut bilişimin aktif olarak kullanılması içerir. Örneğin; dijital işe alım süreçleri, dijital 360 derece performans değerlendirme ölçümleri ve sistematik bulut ik yazılımı, en öne çıkan uygulamalardır.

İnsan kaynaklarında dijitalleşme adımları, yeni yeni kendini gösterse de bu alandaki çalışmalar hız kazanmaya devam ediyor. Özellikle ik danışmanlığı kapsamında dijital iş süreçlerini ele alan şirket sayısı da çoğalmaya başladı. Yine işe alım sürecini tamamen dijitale aktararak dijital cv havuzu ve yetkinlik değerlendirme sistemi tasarlayan şirketler de alanda kendini öne çıkardı. Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki İK, eğitim sektörüne göre dijitale uyum göstermede çok daha hevesli hareket ediyor.

Dijital Dönüşüm Örnekleri

Dijital dönüşüm örnekleri, genel olarak büyük verinin kullanılmasına dayalı uygulamaları içerir. Günümüzde veri analizi ve veri bilimi, hemen hemen her sektörün hedeflediği bir dijital kullanım hâlini aldı. Bunun nedeni ise verilerin elde edilmesiyle ortaya çıkan analiz bilgileridir. Bu analiz bilgileri; pazarlama, iletişim, müşteri deneyimini iyileştirme, reklam ve finans kaynağı olarak tekrar kullanılabilir hâle dönüşür. Dijital dönüşümün de öne çıkan özelliklerinden biri olarak veritabanı işlemesi, bilgi ve verilerin sentez halinde değerlendirmesine önayak olur. İş alanlarında karşımıza çıkan dijital dönüşüm örnekleri ise şu şekildedir:

  • Netflix: Kuruluş yılı olan 1997’de DVD kiralama hizmeti sunan Netflix, dijitalleşmeyi hedefleyen startup fikri 2007’de karşımıza çıktı. Yaptığı hamlelerle bugün interaktif içerikler sunan ve çevrimiçi film-dizi izleme kütüphanesini kuran marka, kendi alanında da öne çıkan ilk marka oldu. Ayrıca marka, müşteri deneyimini iyileştirecek kullanıcı davranışlarını ve tercihlerini ölçen algoritmaları da kullanıyor.

  • Capital One: Bankacılıktaki dijital dönüşüm örneklerinden birini, Capital One oluşturuyor. Banka, dijital banka hizmetleri yanında, müşteri verilerini özelleştirilmiş kullanıcı sistemine bağlayarak kullanıyor. Capital One, dijital inovasyona yatırım yaparak da iş süreçlerinin tüm bilgi ve verilerini de dijital analizlerle ölçüyor. Bankanın günümüzde kullandığı dijital dönüşüm adımları arasında ise blok zinciri, siber güvenlik uygulamaları ve makine öğrenimini verimleştirme yer alıyor.

  • IKEA: Geçmişten geleceğe uzanarak en ünlü markalar arasında yer alan IKEA’ya geçiyoruz. Marka, kendini bugüne ve geleceğe entegre eden adımlarıyla da tanınıyor. Dijital değişim açısından bulut teknolojisine yatırım yapan marka, çevrimiçi siparişleri yönetmek için etkin seçim araçları ve iş süreci planlayarak çalışanların işlerini kolaylaştırdı.  Ayıca 3D görselleştirme ve artırılmış gerçeklik yoluyla müşteriye öneriler ve değerlendirmeler de yapılan planlamalar arasında yer alıyor.
  • DHL: Listemizin son dijital dönüşüm örneklerinden birini ise küresel lojistik markası DHL oluşturuyor. Şirket, geleceğe dönük olarak verileri, teslimatların nerede olduğunu belirlemede kullanmayı amaçlıyor. Buna göre sevkiyat, uçuş hareketleri ve teslimat gibi lojistik detaylar için 7-24 aktif çalışan robotlar, makine öğrenimi kapsamında yapay zekâ kullanılabilecek. Tüm bu kullanımların esas amacı ise müşteri ve tüketicilerin, ürünlerini ne zaman teslim almak istediklerine dair bir analiz mekanizması kurmak.

Örneklerden hareketle şunu söylemek gerekir. Her bir marka farklı alanlarda hizmet verse de sonuç olarak hepsinde ortak olan bir özellik var: Vizyon. Misyondan ve gelişmelerden etkilenen vizyon, dijitalleşme sürecinin ve dijital dönüşümün de asıl hareket noktasıdır. Bundan dolayı teknolojik gelişmeleri yüzeysel değerlendirmekten ziyade dönüşümü amaçlayan vizyoner bakış, dijital değişime de önayak olacaktır.

Dijital dönüşüm nedir, çağımızda neyi ifade eder sorularına cevap verdik. Çağımızda dijital dönüşüm projelerinin her alanda kendini göstermesi hedeflense de bilgi teknolojilerin etkin kullanılması ile ilgili soru işaretleri hâlen mevcut. Ayrıca big data ve veri analizinin alevlendirdiği etik kuralların ihlali de geleceğe yönelik distopya senaryolarının ana konularından biri.

İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Bloglar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.