Ana SayfaKurslarPsikolojiBDT Eğitimi Sertifika Programı

BDT Eğitimi Sertifika Programı

BDT Nedir?

BDT, bireysel davranışçı terapi kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmış halidir. Ruh sağlığı alanında çok kullanılan bu terapi türü, duyguları olumlu yönde değiştirme amacıyla uygulanır. Bilişsel ve davranışçı terapiler genel olarak şu psikolojik sorunlarda kullanılır: Yeme bozukluğu, anksiyete (kaygı bozukluğu), panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon.

BDT Eğitimi Nedir?

BDT eğitimi, bir psikoterapi ekolü olan bireysel davranışçı terapisini tüm yönleriyle anlayarak bu terapiyi uygulama yetisi kazandırmayı amaçlayan bir kurs programıdır. Ruh sağlığı alanında uzman kişilere hitap eden eğitim, yine bu alanda profesyonel seviyedeki deneyimli eğitmenler tarafından verilir. Bireysel davranışçı terapi eğitimi, en çok talep gösterilen psikoloji eğitimlerinden biridir.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran BDT eğitimi içeriği şöyledir:

 • Bilişsel Davranışçı Terapisinin Tarihi
 • Temel Psikoterapi İlkeleri
 • Temel Bilişsel ve Davranışçı Terapi Yöntemleri
 • BDT Görüşme Teknikleri
 • Vaka Formülasyonu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Bilişsel Davranışçı Değerlendirme
 • Bilişsel Davranışçı Teknikler
 • Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi
 • Özgül Fobide, Yaygın Anksiyete, Somatoform Bozukluklarda, Post Travmatik Stres Bozukluğunda ve Obsesefi Kompulsif Bozukluklarda BDT
 • Seans Yapısı ve Seansların Planlanması

BDT Eğitimine Kimler Katılabilir?

BDT eğitimi bir psikoloji eğitimidir. Bu nedenle hedef kitlesi ruh sağlığı profesyonelleridir. BDT eğitimini alabilecek kişiler şunlardır:

 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR programlarında okuyan mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
 • Yüksek lisansta ruh sağlığını seçen kişiler
 • Psikiyatristler
 • Psikiyatrist asistanları
 • Psikiyatri hemşireleri
 • Özel eğitim öğretmeni
 • Sosyolog
 • Pedagog
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Çocuk gelişimi uzmanı
 • Aile danışmanı

Online BDT Eğitimi Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. BDT eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Kursa katılım sağlama şartlarını taşıyan ve bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes kursa katılım sağlayabilir. Uzaktan eğitim programı, yeterli katılımcı sayısı olması durumunda açılır. Online olarak verilen eğitimde teorik bilgiler aktarılır.

BDT Eğitimi Kimden Alınmalı?

BDT eğitimi alırken dikkat edilmesi gereken nokta eğitim kurumunun başka psikolojik eğitimlere yer verip vermediğidir. Eğitimde teorik bilgilerin ardından süpervizyon eğitimi de verilir. Psikoloji eğitimlerinde doğru olan, eğitimi psikoloji dernekleri veya psikolojik danışmanlık desteği verilen kurumlardan alınmasıdır.

Online BDT Eğitimi Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır. Eğitim ücreti de uzaktan eğitim programlarında daha uygun olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Kazanımları

BDT eğitimi ile kursiyerlerin;

 • Bilişsel ve davranış kuramlarını öğrenmeleri,
 • Psikopatojileri anlayarak değerlendirebilecek düzeye gelmeleri,
 • Terapötik iletişim becerileri geliştirmeleri,
 • Bilişsel davranışçı terapilerin uygulanmasında kullanılabilecek yöntemleri öğrenmeleri amaçlanır.

Eğitim programının belirlenen amaçlara ulaşması sağlaması için eğitim sürecinde şu soruların yanıt bulması sağlanır:

 • Ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde klinik değerlendirme hangi unsurlara göre yapılır?
 • Davranış analizi nasıl yapılır?
 • Davranışçı tedavi prensibi nedir?
 • Olumsuz otomatik düşünce nedir, duygu ve davranışları nasıl etkiler?
 • Anahtar kognisyon nedir?
 • Bilişsel/ kognitif analiz nasıl yapılır?
 • Bilişsel teknikler nelerdir?
 • Hasta öyküsü nasıl alınır?
 • Seansların yapısı nasıl şekillenir?
 • Depresyonda yapılan bilişsel hatalar nelerdir?
 • Hangi psikolojik sorunda hangi teknikler nasıl kullanılır?
 • Sistematik duyarsızlaştırma nedir?
 • BDT hangi psikolojik bozukluk durumunda uygulanabilir?

BDT Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimi kurs programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Bazı kurumların yalnızca katılımcı belgesi vermesi mümkündür; fakat istihdam için avantaj sağlayan sertifikada üniversite onayı bulunmasıdır.

BDT Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

BDT eğitimi sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. BDT sertifikası, bireyin terapiyi uygulayabilecek yeterlilikte olduğunu gösterir. Bir uzmanlık alanını gösteren bu sertifika ruh sağlığı profesyonellerinin çalışma alanının genişlemesi açısından avantaj sağlar.

BDT Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite onaylı bireysel davranışçı terapi sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.