Ana SayfaKurslarTermik Santral Türbin İşletmeciliği Eğitimi

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Eğitimi

Termik Santral Türbin Nedir?

Elektrik ve termik santrallerde kullanılan türbin, akış enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir araç bütünüdür. Türbinler termik santrallerdeki enerji üreten makinelerin çalışmasına vesile olur. Termik santrallerde kullanılan türbin çeşitleri temel olarak kazanlardaki gazın veya fosil yakıtın buhar gücüyle elektrik enerjisine dönüşümünü sağlar.

Termik santrallerde kullanılan türbin çeşitleri şöyledir: su türbinleri, rüzgar türbinleri, gaz ve buhar türbinleridir. Termik santral türbinlerini işletimi ile ilgili türbin ve ekipmanlarının kontrol ve işletmesini üstlenen meslek çalışanları mevcuttur. Meslek çalışanları, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir durumda olmasına bağlı olarak eğitimlere katılır. Çalışan adaylarının eğitim kaynaklarından biri de termik santral türbin işletmeciliği kursudur.

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Kursu Nedir?

Termik santrallerin çalışma sistemi, tehlikeli ve çok tehlikeli kapsamdadır. Bu bakımdan termik santrallerde çalışacak meslek elemanlarının, işin eğitimini almaları şarttır. Termik santrallerin en önemli çalışma sistemlerinden olan türbinler için de meslek çalışanlarına ihtiyaç vardır. Türbinlerin doğru ve verimli şekilde çalışmasına yönelik meslek elemanlarından biri, termik santral türbin operatörüdür.

Termik santral türbin operatörü olarak çalışacakların, muhakkak alan eğitimi almaları gerekir. Termik santral türbin işletmeciliği eğitimi, ilgili meslek çalışanlarının mesleki yeterlilik göstergelerinden biridir. Operatörler ve türbin işletme çalışanları, eğitime katılarak üretim ünitelerindeki türbin ve türbin ekipmanlarının çalışmasını ele alırlar. Mesleki bilgi ve yetkinlik kazandıran eğitim, elektrik üretim tesislerinin çalışma mantığını anlamaya yöneliktir. İlgili meslek çalışanları, alan eğitimlerini tamamlayarak iş sağlığı ve güvenliği bilgileri edinirler. Eğitim, iş sağlığı mevzuatına uygun olarak kursiyerin iş alanına dair bilmesi gerekenleri aktarır.

Termik santral türbin işletmeciliği genel ders içerikleri şöyledir:

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Termik Santral Türbin Çalışma Prensibi
 • Termik Santraller
 • Termik Santral Türbin İşletme
 • Termik Santral Türbin İşletme İşleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Almak

Verilen ders içerikleri, kursiyerin tehlikeli bir iş olan türbin işletmeciliğini nasıl yapabileceğine yöneliktir. Genellikle örgün eğitime bağlı olarak verilen  termik santral türbin işletmeciliği kursu kursiyere yeterliliğini belgelemek amacıyla kurs belgesi de sunar.

Online Termik Santral Türbin İşletmeciliği Var mı?

Termik santral türbin işletmeciliği eğitimi, çoğunlukla örgün eğitimi yoluyla verilir. Bununla beraber yeterli katılımın olması hâlinde online termik santral türbin işletmeciliği eğitimi de açılabilir. Fakat kurs şu anda yeterli katılımcı sayısına ulaşmadığı için örgün eğitime de açık değildir.

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Kursuna Kimler Katılabilir?

Tehlikeli iş kapsamındaki türbin işletmeciliği, bu iş yerlerinde çalışmaya uygun kişilere açıktır. Buna bağlı olarak kursa katılmak için de ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak gerekir. Tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporunu edinen ve en az ilkokul mezunu olan herkes eğitimine de katılabilir. Bununla beraber kursa devam etmek için alan ile ilgili ön araştırma ve çalışma isteği gereklidir.

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Kursu Ne İşe Yarar?

Termik santrallerin çalışma disiplinine uygun sistemlerden biri de türbinlerdir. Termik santral iş sahasında çalışacakların, mesleğe ve alana dair bilgi sahibi olması beklenir. İstihdam önceliği için termik santral türbin işletmeciliği kursuna ihtiyaç vardır. Ayrıca eğitimi veren bazı kurs merkezleri, MEB veya üniversite onaylı sertifika sunarak da kursiyerin yeterliliğini belgeler.

Termik santral türbin işletmeciliği kursu, alan ile ilgili rutin işleri ele alır. Alanda çalışmak isteyenler, edindikleri bilgi birikimleriyle türbin operatörü veya işletmecisi olarak çalışma yetkisine sahip olurlar. Kendi mesleki yeterliliklerini kanıtlayıp ilgili alanda uzun süre çalışmak için hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu bilirler. Genel olarak kurs, tehlikeli iş kapsamındaki bir mesleğin detaylarını ve çalışma koşullarını aktarır. Kursu başarıyla sonlandıran kursiyerlere de termik santral türbin işletmeciliğinde çalışma olanağı sağlar.

Termik Santral Türbin İşletmeciliği Kursu Kazanımları

Termik santral türbin işletmeciliği kursunu tamamlayan kursiyerler;

 • Termik santrallerin çalışma sistemini,
 • Termik santrallerde iş sağlığı ve güvenliği adımlarını,
 • Tehlikeli işlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini,
 • Termik santrallerdeki türbin üretim alanını,
 • Türbinlerin çalışması için gerekli olan ayarlamaları ve ekipmanları,
 • Türbin çeşitlerini,
 • Termik santral türbin işletmeciliğini ne olduğunu,
 • Türbin işletmeciliğinin çalışma koşullarını,
 • Termik santral türbin işletme işlerinin nasıl yapılacağını,
 • Türbin işletme işlerinin nasıl planlanacağını,
 • Türbin işletme operatörünün ne iş yaptığını,
 • Türbin işletme operatörü olmak için gerekli olan şartları,
 • Türbin işletme işletmeciliğinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmiş olurlar.

Türbin İşletme Operatörü Nasıl Olunur?

Termik santral türbin işletme eğitimine katılan kursiyerler, türbin işletmesi hakkında bilgi ve fikir sahibi olurlar. Buna bağlı olarak da türbin işletme operatörü olarak çalışma olanağı mevcuttur. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, türbinin çalışması ve işletilmesi işiyle ilgilenirler. Tehlikeli bir iş kapsamındaki mesleği yerine getirmek için de tehlikeli işlerde çalışabilir raporu zorunludur. Sağlık raporu ile beraber termik santralleri tanıyarak işe dahil olmak da gereklidir. Bu bakımdan kursiyer adaylarının kurs içeriklerini ve mesleğin kapsamını bilerek alanda çalışmaya istekli olmaları gerekir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.