Ana SayfaKurslarSıvacı Kursu

Sıvacı Kursu

Sıvacı Ne Demek?

Sıva, duvar yüzeylerini düzgünleştirmeyi sağlayan harç demektir. Sıvanın içeriğinde kum, kireç, çimento karışımı ya da toprak vardır. Sıvacı mesleği ise bu tanıma uygun olarak şöyle tanımlanabilir: binaların iç ve dış yüzeylerini sıva uygulaması ile düzelten meslek elemanı.

Sıvacı Eğitimi Nedir?

Sıvacılar sıvanın yanı sıra zemine şap, mozaik türü beton dökülmesinden, yapı malzemelerinin yüzeylere yerleştirilmesinden ve onarılmasından da sorumludur. Üstelik bu işlemleri iş güvenliği dahilinde belli bir sürede tek başına yapmak ve birçok noktaya dikkat etmek durumundadır. Bu bilgi ve beceriye sahip olunması için sıvacılık eğitimi almak önem taşır.

Sıvacı kursu eğitim programına katılan kursiyerler, çalışma alanında plan, program ve iş organizasyonu yapabilecek yeterliliğe sahip olurlar. İş güvenliği önlemleri konusunda da bilgi edinen kursiyerlerin bilgi ve beceri kazandığı konular genel olarak şu şekildedir:

 • Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapma
 • İç mekanlarda ve dışarıda olması gereken sıva kalınlıkları konusunda ölçüm yapabilme
 • Yapılan sıvanın hatalı olup olmadığını fark edebilme
 • Keşif ve metraj yapma
 • Fiyat teklifi ve sözleşme yapma
 • Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı yapma
 • Sıvaya hazırlık yapma
 • İskele, kaba ve ince sıva yapma
 • Hazır sıva yapma
 • Ahşap ve metal yüzeylere sıva yapma
 • Makine aracılığıyla sıva yapma
 • Denizlik yapma
 • Söve yapma

Sıvacı Kursu Ders İçerikleri

Sıvacı kursu, inşaat teknolojisi sektörü için kalifiyeye eleman yetiştirir. Bu bağlamda mesleki yeterlilik kazandırılmasına yönelik pek çok konu üzerinde durulur. Yeterliliğe dayalı sıvacı modüler programı ders içerikleri şöyledir:

 • Sosyal Hayatta ve İş Hayatında İletişim
 • Diksiyon
 • Kişisel Gelişim
 • Girişimcilik
 • Çevre Koruma
 • Meslek Etiği
 • İş Organizasyonu
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Araştırma Teknikleri
 • Temel İnşaat İşlemleri
 • Ölçü ve Ölçekler
 • Malzeme Miktarı
 • Hak Ediş ve İş Teslimatı
 • Fiyat ve sözleşme
 • Sıvaya Hazırlık
 • İnce, Kaba ve Hazır Sıva
 • İskele
 • Makine ile Sıva
 • Ahşap ve Metal
 • Yüzeylere Sıva
 • Denizlik
 • Söve

Sıvacı Kursuna Kimler Katılabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren kurumlarda düzenlenen sıvacı kursu sertifika programına katılmak için öncelikli koşul 16 yaşını doldurmuş olmaktır. Nitekim İş Kanunda şöyle belirtilmiştir: “On altı yaşını doldurmamış kişiler ile işe ilgili mesleki eğitim almamış kişiler tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında görevlendirilemez.”

Sıvacı eğitimi sertifika programına katılım için mesleği yerine getirebilecek fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak önem taşır. Kursiyerlerden öğrenim belgesi de istenir. En az ilkokul mezunu olduğunu belgeleyemeyenlerin kursa katılım sağlayabilmesi mümkün değildir. Kursun katılımcı profili genellikle işsiz gençlerdir.

Sıvacı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Sıvacı olarak çalışmak isteyenler sıvacılık sertifikası almalıdır. Sıvacı sertifikası almanın koşulu ise eğitim almaktır. MEB onaylı kurslar tarafından verilen sertifika kurs bitirme belgesidir ve meslekte ulusal yeterlilik göstergesidir. Sertifika almak için eğitim sonunda teorik sınav sürecine dahil olmak gerekir. Sınavdan önceden belirlenen geçerli notu lan kişiler sertifika almaya hak kazanırlar. Sıvacılık sertifikası, MEB onayı sayesinde e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilir. Bu da sertifikanın tüm iş yerlerinde geçerliliğe sahip olduğunu gösterir.

Sıvacı Nerede Çalışır?

Sıvacı olmak üzere sıvacılık kursu eğitim programına katılan ve sıvacılık sertifikası alanların öncelikli istihdam alanı yapı inşaat sektörüdür. Sıvacılar yapı inşaat şirketlerinde, belediyelerde ve inşaat mühendisliği bürolarında çalışabilirler. Aşağıda sıraladığımız görev ve sorumluluklar ise sıvacı ne iş yapar sorusuna yanıt niteliğindedir:

 • İş iskelesi kurmak
 • İnce sıva ve kaba sıvaya gerekli olan malzemeleri hazırlamak
 • Kum elemek
 • Kaba sıva harcı hazırlamak
 • Kireç kaymağı hazırlama
 • Betona çentik atmak ve rabitz teli çakmak
 • Sıvayla duvara serpme atmak ve ano çekmek
 • Mermer sıvası, ince sıva ve alçı sıva harcı hazırlamak
 • Hazır sıva işlemleri uygulamak
 • İskele söküm işlemi yapmak
 • Zemin yüzeylerine şap betonu atmak
 • İzolasyon şerbeti hazırlayarak yüzeylere uygulamak
 • Betona harç dökmek ve taraklama işlemi yapmak
 • Mozaik uygulaması yapmak

Sıvacı Nasıl Olunur?

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre işe ilişkin mesleki eğitim aldığını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. Bu bağlamda sıvacı olmak için sıvacılık eğitimi veren kurumların sertifika programlarına katılmak gerekir. Sıvacılık mesleğinde ve öğretici unvanlarına sahip olarak ilerlemek mümkündür.

Sıvacılık eğitimi alarak kalfalık yapan kişiler ustalık eğitimi ile teorik eğitimlere devam ederek meslekte ilerleyebilirler. Bir iş yerinde en az sıvacı pozisyonunda çalıştıklarını SGK primleri ile belgeleyenler ustalık sınavına katılabilirler. İş pedagojisi kurs programını tamamlayanlar usta öğreticilik belgesi alabilirler.

Ustalık belgesi bulunan sıva ustaları bağımsız iş yeri açma yetkisine sahip olurlar. Kalfa ve usta unvanına sahip olan sıvacılar, açıköğretim lisesine devam ederek meslek lisesi diploması alabilirler. Sıvacılık mesleğini yapı sektörünün önde gelen şirketlerinde icra eden kişilerin kurumsal eğitimler ile daha verimli olmaları sağlanır.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.