Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kursuİtfaiye Eri Eğitimi (İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu)

İtfaiye Eri Eğitimi (İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu)

İtfaiye Ne Demek?

İtfaiye kelimesinin kökeni, Türkçede söndürme olarak karşılık bulan Arapça itfa sözcüğüdür. Bu bağlamda itfaiye kelimesi yangın söndürme olarak tanımlanabilir. İtfaiye, anlamı dolayısıyla yangın söndürme işlemini yapan kuruluşun genel adıdır.  İtfaiye eri ise yangın söndürmekle sorumlu meslek elemanıdır.

İtfaiye Hangi Kuruma Aittir?

İtfaiye, belediyelere bağlı görev yapan bir kuruluştur. Belediyeler ise idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişidir.

İtfaiye Eri Eğitimi Nedir?

İtfaiye eri eğitimi, özel sektörde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim programıdır. Dönem dönem belediyelerin itfaiye daire başkanlıkları tarafından da belli hedef kitlesine eğitim programları düzenlenir. İtfaiye eri eğitim programına katılan kursiyerler itfaiyeciliğe ilişkin temel kavramlar ile itfaiyecilik ekipmanlarını tanır ve itfaiye eri olmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olur. Genel olarak itfaiye eri eğitimi kazanımları şöyle sıralanabilir:

 • İtfaiye ekipmanları ve itfaiyecilik hakkında bilgi sahibi olma
 • Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
 • İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları kullanma
 • Kimyasalları tanıyarak tehlikelerinden korunma
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili bilgi sahibi olma
 • Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarını öğrenme
 • Temel ilk yardımın önemi ve adli bilimlerin önemini kavrama
 • Yangın yeri incelemesinde yasal dayanaklar hakkında bilgi edinmek
 • Yangın raporları hazırlamak için gereken bilgiye sahip olmak

İtfaiye Eri Eğitimi Ders İçerikleri

İtfaiye eğitimi olarak da ifade edilen itfaiye eri yetiştirme kursunda itfaiye araç ve malzemelerinin kullanılmasından olay yerinin değerlendirilmesine, acil durum ve ilk yardım planının uygulanmasından kurtarma malzemelerinin kullanımına pek çok konu üzerinde durulur. İtfaiye eri eğitimi ders müfredatında konu başlıkları şu şekildedir:

 • Yangın Teorisi
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Temiz Hava Solunum Cihazları
 • Duman Oluşumu ve Riskleri
 • Dumanlı Ortamda İlerleme Teknikleri
 • Yangında Havalandırma Teknikleri ve Kullanılan Akımlar
 • İtfaiye Ekibi Kurulumu ve Organizasyonu
 • Tabyalama Yöntemleri
 • Yangın Önleme ve Yangın Denetim Prosedürleri
 • İtfaiye Aracının Yapısı ve Araçtaki Güvenlik sistemleri
 • Yangın Kurtarma Operasyonunun İşleyişi
 • Kurtarma İçin Kullanılan Ekipmanlar
 • Destekleme ve Sabitleme Yöntemleri
 • Araçtan Çıkarma Prosedürleri
 • İstasyon Kurulumu
 • İpler ve Düğümler
 • Tırmanma ve İniş Ekipmanları, Uygulamaları
 • Makaralar
 • Kuyulardan ve Dar Alanlardan Kurtarma
 • Hava Hattı Kurulumu
 • Sedye Uygulamaları
 • Tehlikeli Madde Sembolleri
 • Taşımada ve Etiketlemede Uluslararası Semboller
 • Acil Durumlarda Uygulanan Prosedürler
 • Çökmüş Yapı Modelleri ve Bu Yapılara Müdahale Yöntemleri
 • Ekip Kurulumu
 • Arama ve Kurtarma Yöntem ve Teknikleri

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu Kimler İçin Uygun?

İtfaiye elemanı yetiştirme eğitimine katılmak için en az ilkokul mezunu olunduğunu belgelemek gerekir. İlkokul mezunu olup bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan herkes itfaiye eri eğitimine katılabilir. Genel olarak kursun hitap ettiği kitle genç işsizlerdir.

Online İtfaiye Eri Eğitimi Faydalı Olur Mu?

İtfaiye eri eğitimi ileri seviyede ateşli eğitim olarak da verilebilir; fakat temel eğitimler yaygındır. İtfaiyeci eğitim programlarına uzaktan eğitim yöntemiyle katılmak da mümkündür. Eğitimlerde müfredat farklılığı yoktur. Dolayısıyla eğitim örgün eğitimdeki kadar verimlidir.

Online eğitimin en önemli avantajı bilgiye hızlıca kolaylıkla ulaşmayı sağlamasıdır. Zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitime erişmek mümkündür. Konaklama ve yol masrafı gibi eğitim giderleri online eğitimde söz konusu olmaz. Eğitim videolarına kurs sürecinin sonunda ulaşmak da mümkün olur. Canlı sunumlar sayesinde etkileşimli eğitim verilir. Online itfaiye eğitiminde önemli olan nokta MEB onaylı itfaiyeci sertifikası alabilmektir.

İtfaiye Sertifikası Ne İşe Yarar?

İtfaiye sertifikası katılım belgesi niteliği taşır. Alınan eğitimin sonrasında uygulanan değerlendirme sınavının sonuçları doğrultusunda verilen sertifikanın avantajı istihdam için imkân tanımasıdır. İtfaiye eri olarak görev yapabilmek için eğitim alındığını belgelemek önem taşır.

İtfaiye Erleri Nerede Çalışır?

İtfaiye eri için çalışma alanı olukça geniştir. Öncelikli istihdam alanı belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarıdır. İtfaiyecilerin diğer çalışma alanları şunlardır:

 • Acil Durum Müdürlükleri
 • Büyük oteller
 • Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri
 • Çeşitli büyük devlet kurumları
 • Havaalanları, havalimanları
 • Limanlar
 • Yangın koruma malzemeleri üretimi ya da satışı yapan işletmeler

İtfaiyeci Ne İş Yapar?

İtfaiye erinin en önemli görevi yangın alanlarında arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmektir. İtfaiyecinin görevleri şunlardır:

 • Yangın olasılıklarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak
 • Yangın alanlarında zor durumda kalanların doğru şekilde bölgeden çıkmasını sağlamak
 • Herhangi bir alanda yangın olsun veya olmasın mahsur kalan insanları ve hayvanları kurtarmak
 • Doğal afet durumunda can ve mal kaybını önlemek için çalışmalar yapmak
 • İlk yardım uygulamak
 • Gerekli hallerde atlama çarşafı açmak
 • Yangın alanına su takviyesi yapmak

İtfaiye Eri Nasıl Olunur?

Lise mezunu olup itfaiye eri sertifikası sahibi olan kişilerin belediyelerin itfaiye eri iş ilanları takibi istihdam açısından faydalı olur. İtfaiye eri olma şartları 657 sayılı kanunda şöyle sıralanmıştır:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunamamak
 • Kapalı alan korkusu ve yükseklik korkusu bulunmamak
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programı mezunu olmak ve KPSS puanına (en az 70 puan) sahip olmak
 • Kadınlarda 1.60 santimetreden uzun olmak (erkek adaylar için 1.67 boya sahip olmak)

Hem özel sektör hem de kamu sektöründe itfaiyecilere her zaman ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla itfaiye eri eğitimi en değerli meslek edindirme kurslarından biridir.  İtfaiye teşkilatı da şüphesiz en değerli kurumlardan biridir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.