Ana SayfaKurslarKurumsal Eğitimlerİş Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

İş Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

İş Hukuku Neden Önemlidir?

İş hukuku, iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunları ifade eder. Emredici nitelikte kurallardan oluşan iş hukuku, işçi haklarının korunmasını sağlar. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin doğurduğu hukuki sonuç bireysel iş hukuku olarak adlandırılır. Toplu iş hukuku ise işçi sayısının fazla olduğu işletmelerde geçerlidir.

İş Hukuku Eğitimi Nedir?

İş hukuku eğitimi, hukuk eğitim programları arasında bulunan bir eğitim programıdır. İş hukuku sertifika programı sayesinde işçi ile işveren arasındaki hizmet akdi ilişkisine hukuki yönüyle bakmak mümkün olur. Temel bilgilerin aktarıldığı kurs programı sayesinde iş ve sosyal güvenlik hukuku ilkeleri öğrenilmiş olur.

4857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçiler eğitim sayesinde hakların kullanımı gibi konularda kapsamlı bilgiye sahip olur. Bu da çalışma yaşamının sağlıklı devam etmesi açısından önem taşır. Eğitim 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 İş Kanunu baz alınarak düzenlenir.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerin kavranmasını sağlayan eğitim içeriği şöyledir:

 • İş Hukukunun Temel kavramları
 • İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İş Hukukuna İlişkin Yargılama Aşaması
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • Taşeronluk Uygulaması ve Asgari İşçilik Bildiriminde Genel Esaslar
 • İş Kazası, Meslek Hastalığı
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması
 • Kadın İşçi Doğum Süreçleri
 • Yıllık İzinler – Diğer Ücretli izinler
 • İş Davaları (tazminat, işe iade, İSG)

İş Hukuku Kursuna Kimler Katılabilir?

İş hukuku eğitimi çalışma hayatında aktif olan herkesin katılabileceği bir eğitim programıdır. Eğitime katılan daha çok işletme yöneticileri, insan kaynakları departmanında çalışanlar ve idari işlerden sorumlu çalışanlardır.İş hukuku eğitimini, aynı zamanda insan kaynakları veya iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi alan kişiler ile hukuk fakültesi tercih etmeyi düşünen öğrenciler de tercih ederler. Eğitime katılmak için özel koşul bulunmasa bile istihdam açısından üniversite mezunu olmak avantaj sağlar.

Online İş Hukuku Eğitimi Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Temel iş hukuku eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online iş hukuku eğitimi alabilir. Uzaktan eğitim programı yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda açılır.

Online İş Hukuku Eğitimi Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır. Eğitim online ortamda olduğunda ücretler de daha fazla olacaktır.

İş Hukuku Eğitimi Kazanımları

İş hukuku eğitimi ile kursiyerlerin iş ve sosyal güvenlik hukukunun uygulanışı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim içeriği şu soruların yanıt bulmasının sağlar:

 • İş hukukunun temel kavramları ne anlama gelir?
 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi ile işvereninin görev ve sorumlulukları
 • İş sözleşmesi nasıl kurulur?
 • İş sözleşmesi
 • İzin türleri nelerdir?
 • Tazminat türleri nelerdir?
 • İşveren ve işçiye karşı açılabilecek davalardaki ana nedenler nelerdir?
 • Tazminat hesaplamaları nasıl ve neye göre yapılır?

İş Hukuku Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için iş hukuku sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

İş Hukuku Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin;

 • İş hukukunun temel kavramları,
 • İşçi ve işverenin borçları ve karşılıklı yükümlülükleri
 • İş sözleşmesinden doğan haklar gibi konularda bilgi sahibi olduğunun göstergesidir.

Sertifika sayesinde idari işler ve insan kaynakları departmanında üst düzey verimlilik sağlayacak şekilde çalışmak mümkün olur.

İş Hukuku Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı iş hukuku sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.