Boya Üretimi Kursu Eğitim Programı

Boya Üretimi Nedir?

Kimya teknolojisinin bir konusu olarak boya üretimi, plastik ve sentetik boya üretimini içerir. Boya üretim tesislerince ele alınan işlemler için bu iş hakkında bilgi sahibi olan meslek elemanlarına ihtiyaç duyulur. Meslek elemanları ve meslek elemanı adaylarının boya üretimi hazırlık aşamaları için mesleki eğitim almaları şarttır. Bu kapsamda verilen boya üretimi eğitimi, üretim aşamaları için gerekli bilgileri sunar.

Boya Üretimi Kursu Nedir?

Boya üretimi kursu, üretim tekniklerine uygun olarak boyaların nasıl hazırlandığını aktarma amacı taşır. Boya üretim kursunu, tehlikeli işlere yer veren kurs merkezleri verir. Bu bakımdan kurs, her sürekli eğitim merkezlerinde yer alan bir kurs programı değildir. Boya üretimi kursu, bu alanda çalışmaya hazır kişilere boya üretim sürecini aktarır.

Boya üretimi kursunun genel ders içerikleri de şöyledir:

 • Boya Üretim Çeşitleri
 • Boya Üretim Aşamaları
 • Boya Üretim Makineleri
 • Boya Üretiminde Kullanılan Araç ve Gereçler
 • Boya Üretim Emisyonları
 • Boya Üretiminde Mesleki Standartlar
 • Boya Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili ders içeriklerinin sona ermesiyle kurs merkezlerinin düzenlediği sertifika sınavına geçilir. Genellikle sertifika sınavı, çoktan seçmeli formata uygun olarak hazırlanır. Sınavdan geçme notu da en az 45 puan olarak belirlenir. Sertifika sınavından geçer not alan kursiyerlere katılım belgesi veya boya üretimi sertifikası verilir.

Boya Üretimi Kursu Eğitim Süresi

Kurs merkezleri tarafından verilen boya üretim eğitimi, en az 40 saatlik eğitim sunmaktadır.

Boya Üretim Kursuna Kimler Katılabilir?

Boya üretim kursu, tehlikeli iş kapsamında olup bu alanda çalışmak isteyenlere uygundur. Bununla birlikte boya üretimi hakkında ön bilgilere sahip olmak isteyenlere de kurs açıktır.

Online Boya Üretimi Elemanı Kursu Var Mı?

Kalite kontrol elemanı eğitimi, yüz yüze ve online eğitim seçeneklerine sahiptir. Kalite kontrol aşamalarını ve mesleki standartları konu alan eğitim, online kurs aracılığıyla da verilir. Bununla beraber online boya üretimi kursu, yeterli katılımcının olması durumunda açılır. Açılan online boya üretimi eğitimi, iş hakkında ön bilgiler edinmeye yöneliktir. Açılan eğitimler de ön bilgiler ile birlikte sertifika verme amacını da taşır. Genel olarak online boya üretimi elemanı, mesleğe yönelik ön bilgiler edinip yetkinliğini göstermek isteyenlere uygundur.

Online Boya Üretimi Elemanı Eğitimi Faydalı mıdır?

Online alınan boya üretimi kursu, zaman ve mekân sınırlaması olmadan ön bilgiler edinmek isteyenlere göredir. Kursa katılmak isteyenler video veya PDF içerikler aracılığıyla meslekte dikkat edilmesi gerekenleri ve iş sağlığı-güvenliği önlemlerini öğrenmiş olurlar. Bu bakımdan online boya üretimi programı, yararlı bir eğitim seçeneğidir.

Boya Üretimi Elemanı Kursu Kazanımları

Boya üretimi elemanı eğitimini başarıyla bitiren kursiyerler;

 • Boya üretim sürecinin detaylarını,
 • Boya üretiminde kullanılan makine ve ekipmanları,
 • Boya üretim tekniklerini,
 • TS, ISO ve EN standartlarını uygulamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak önlemleri,
 • Boya üretim emisyonlarını,
 • Boya üretim emisyonlarını azaltma yöntemlerini,
 • Boya üretiminde alınan iş hijyenini öğrenmiş olurlar.

Boya Üretimi Elemanı Ne İş Yapar?

Boya üretim tesislerinde görev alan meslek çalışanları, boyanın üretim aşamalarında çeşitli işleri yerine getirirler. İlgili görevleri yerine getirirken de TS, EN ve ISO standartlarına uygun iş yaparlar. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine olarak iş esnasındaki olası riskleri ve tehlikeleri de en aza indirmiş olurlar.

Boya Üretimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kursiyerin aldığı sertifika, boya üretimi elemanı mesleğine aşina olduğunu gösterir. Kursiyer edindiği sertifikayı ilgili iş alanlarında öne çıkmak adına gösterebilir. Ayrıca alınan belge, mesleki yeterlilikler arasında gösterilen eğitim şartının da tamamlandığını kanıtlar.

Boya Üretimi Belgesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Alınan boya üretimi elemanı; MEB, üniversite veya kurum onaylı olabilir. Genellikle MEB veya üniversite onaylı sunulan belgeler, e-devlet üzerinden de sorgulanabilir özelliğe sahiptir. Belgeyi alan kişiler, mesleği yerine getirmek için lazım olan niteliklerden birini karşılar.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.