Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler KursuUnlu Mamuller Üretimi Kursu Sertifika Programı

Unlu Mamuller Üretimi Kursu Sertifika Programı

Unlu Mamuller Üretimi Meslek Elemanı Kimdir?

Hububat unları kullanılarak üretilen ürünler unlu mamuller olarak ifade edilir. Unlu mamuller üretimi kursu, gıda teknolojilerinden yararlanarak unlu mamulleri üreten ve tüketme hazırlayan kişidir. Meslek elemanları, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile hijyen kuralları uygulamak suretiyle şu görev ve sorumlulukları yerine getirirler:

 • Ambalajlarda etiket ve işaretleme kontrolü
 • Gıdaların ilgili yönetmeliğe göre ambalajlanmasını sağlamak
 • Gıdaların standartlara göre depolanmasını ya da sevk edilmesini sağlamak
 • Unlu mamuller üretiminde ihtiyaç duyulan gıda maddelerini hem hacim hem de kıvam bakımından ölçmek
 • Besin ögelerini sağlıklı beslenme kuralına göre seçmek

Unlu Mamuller Üretimi Kursu Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde unlu mamuller üretimi kursu eğitim programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Unlu Mamuller Üretimi Kursu Nedir?

Unlu mamuller üretimi eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan unlu mamuller üretimi kursu sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programında; kursiyerlerin hijyen ve iş güvenliği konusunda, unlu mamuller üretimi süreçleri konularında bilgilendirilmesi amaçlanır. Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran unlu mamuller üretimi eğitimi ders içerikleri şöyledir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Hijyen
 • İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon
 • Temel Mikrobiyoloji
 • Gıda Mikroorganizma İlişkisi
 • Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşenler
 • Kütle ve Hacim Ölçümü

Unlu Mamuller Üretimi Kursuna Kimler Katılabilir?

Unlu mamuller üretimi kursu okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapamaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda iş yeri hekimi onaylı sağlık raporu istenecektir. Unlu mamuller üretimi kursunun katılımcı profili şöyledir:

 • Fırıncılar
 • Aşçılar
 • Üniversitelerde gastronomi, aşçılık bölümü okuyanlar
 • Unlu mamullerin üretimine ilişkin bilgi edinmek isteyen ev hanımları

Online Unlu Mamuller Üretimi Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Unlu mamuller üretimi kursu daonline eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Eğitim yeterli katılımcı olması durumunda açılır. Online eğitimde temel bilgiler aktarılır. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online eğitim programına katılabilir.

Online Unlu Mamuller Üretimi Kursu Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Unlu Mamuller Üretimi Kursu Kazanımları

Kurs programındakursiyerlerin gıda teknolojisinin kullanıldığı iş yerlerinde unlu mamuller üretebilecek yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Gıda güvenliği nasıl sağlanır?
 • Ekmek, bisküvi ve makarna üretimi sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Un ve unlu mamuller üretimi süreci nasıldır?
 • Unlu mamuller üretimi gerçekleşmeden önce çalışma ortamında dezenfeksiyon nasıl sağlanır?
 • Unlu mamullerin üretimi sırasında iş sağlığı ve güvenliği bakımından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Unlu Mamuller Üretim Elemanı Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Unlu mamuller üretiminden sorumlu meslek elemanı olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapı sağlar. Meslek elemanlarının el becerilerine sahip olmaları ve hijyen ve kişisel bakımda özenli olmaları önem taşır.

Unlu Mamuller Üretimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için unlu mamuller üretimi sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Unlu Mamuller Üretimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Unlu mamuller üretimi sertifikası, bireyin meslek elemanı olarak çalışabileceğini gösterir. Tüm sektörlerde mesleki eğitim alan bireyler öncelikli olarak istihdam edilir. Sertifikaya sahip olanlar sektörde istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Unlu Mamuller Üretimi Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı unlu mamuller üretimi sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.