Ana SayfaKurslarKişisel GelişimTüketici Hakları Eğitimi Sertifikalı Program

Tüketici Hakları Eğitimi Sertifikalı Program

Tüketici Hakları Nedir?

Tüketicinin tüketici olarak belli bir maliyet ödemesinden doğan hakları vardır. Tüketici hakları olarak ifade edilen kavram da 1985 tarihli BM Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bildiriye göre 9 evrensel tüketici hakkı vardır. Bunlar; temel ihtiyaçlarının karşılanması, bilgi edinme hakkı, sağlık-güvenlik, zararların giderilmesi, ekonomik çıkarların korunması, seçme hakkı, eğitilme, sağlıklı bir çevrede yaşama, temsil edinme-örgütlenme hakkı olarak belirtilir.

Tüketici hakları, tüketici grubunu temsil eden insanların alışveriş sırasında yaşayabileceği tüketici haklarına aykırı bir durumun tespiti ve önlemi noktasında uygulanır. Bildirgede açıkça belirtilen haklara aykırı olayların yaşanması halinde, tüketici mahkemelerine başvurma hakkı mevcuttur. Tüketici olan her bir bireyin, bu hakları bilerek hareket etmesi ve kendi haklarına sahip çıkması için ise tüketici hakları eğitimleri vardır.

Tüketici Hakları Eğitimi Nedir?

Tüketici hakları eğitimi, tüketici olarak hakkını aramak isteyenlerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilinçlendirici bir programdır. Eğitim, belli bir maliyet ödeyerek herhangi bir mal veya hizmet satın alanların, hangi haklara sahip olduklarını aktarır. Kurs sürecinde Evrensel Tüketici Hakları Bildirisi baz alınır. Bununla beraber Türkiye’de geçerliliği olan yönetmelikler ve yapılması planlanan düzenlemeler de eğitim aracılığıyla kursiyerlere aktarılmış olur.

Tüketici hakları eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim seçeneklerine sahip olarak kursiyerlere ulaşır. Genel olarak eğitim, tüketici hakları konusunda bilgilenmek isteyenlere yönelik bilinçlendirici bir kurs içeriği sunar.

Tüketici hakları eğitimi genel ders içerikleri şöyledir:

 • Evrensel Tüketici Hakları Nelerdir?
 • Tüketicilerin Korunması
 • Tüketici Karar Süreçleri
 • Tüketici Davranışları
 • Tüketici Hakları İçin Neler Yapılabilir?
 • Alışveriş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?
 • Tüketici Mahkemelerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Eğitimde, tüketici haklarını aramak isteyen birinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair faydalı bilgiler verilir. Ayrıca alışveriş esnasında mal ve hizmetlerin nasıl kontrol edileceği de ders içeriklerinde yer alır. Kursiyerler, edindikleri bilgiler ile kendi haklarını öğrenirler ve tüketici haklarını koruyan heyet ve mahkemelere nasıl başvuru yapabileceklerini bilirler. Kursiyerler, kurs sonunda ise bilgi edindiklerini belgeleyen sertifika veya katılım belgesi alırlar.

Online Tüketici Hakları Eğitimi Nedir?

Tüketici hakları kursu, online eğitime uygun eğitim programlarından biridir. Kursiyerler, bilgi edinmek ve zaman-mekân sınırlamasını yaşamamak için online tüketici hakları eğitimini tercih edebilirler. Online tüketici hakları eğitiminde, haklara yönelik bilinmesi gerekenler konu edinir ve kursiyerin alan hakkında bilgi kazanması amaçlanır. Türkiye’deki tüketici haklarının yasal ve güncel düzenlemeleri de kurs içeriklerinde yer alarak kursiyerin kendi haklarını öğrenmesi sağlanır. Online tüketici hakları eğitimi, herkese açık olarak bilinçlendirici bir kurs süreci sunar.

Tüketici Hakları Eğitimine Kimler Katılabilir?

Hem yüz yüze hem de online eğitim seçeneklerine sahip kursa, tüketici hakkına sahip çıkmak isteyen herkes katılabilir. Tüketici hakları konusunda ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve diğer insanları da bilinçlendirmek isteyenler eğitim aracılığıyla bunu gerçekleştirebilirler. Kursiyerler, edindikleri bilgilerle olası bir tüketici hakkı ihlalinde ne yapmaları gerektiğini net şekilde öğrenmiş olurlar. Ayrıca aile ve tüketici bilimleri alanında çalışmak isteyenlerin de alması gereken eğitimlerden biri, tüketici hakları eğitimidir.

Tüketici Hakları Eğitimi Ne İşe Yarar?

Tüketici hakları eğitiminin temel amacı, tüketicinin çeşitli haklara sahip olduğunu göstermek ve onu bilinçlendirmektir. Eğitim sürecinde, tüketici haklarını ifade eden maddelerin hangi anlamları taşıdıkları üzerinde durulur. Ayrıca tüketici haklarına aykırı olan durum ve olaylar da ele alınır. Netice olarak ise kursiyerler aldıkları eğitim ile önemli bir hukuk alanını tanımış olurlar. Eğitim sonrasına yaşayabilecekleri hak ihlali durumlarında, kendilerini nasıl savunmaları gerektiklerine öğrenilirler. Bilinçli bir tüketici olarak satıcıdan kaynaklı hak ihlallerini tespit ederler. Genel olarak eğitim, Türkiye’de fazla bilinmeyen bir konunun detaylarını öğrenme fırsatı sunar.

Tüketici Hakları Kursu Kazanımları

Eğitim sonunda kursiyerler;

 • Tüketici haklarının neler olduğunu,
 • Tüketici haklarının nasıl teminat altına alındığını,
 • Hakları korumaya dair hangi düzenlemelerin yapıldığını,
 • Satın alınan mallar ile hizmetlerin nasıl kontrol edileceğini,
 • Tüketici hakları hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinin ne iş yaptığını,
 • Tüketici hakkını koruma yollarının neler olduğunu,
 • Tüketici hakkını ihlal eden durumların neler içerdiğini,
 • Hak ihlallerinde hangi kurumlara başvuru yapılacağını,
 • Alışveriş sonrası verilen garanti belgesinin ve iade koşullarının neler içermesi gerektiğini,
 • Tüketici hakem heyetinin başvuruları nasıl kabul ettiğini,
 • Yapılan başvurularının nasıl değerlendirildiğini,
 • Mal veya hizmetlerin alışverişte dikkat edilmesi gerekenleri,
 • Başvuru sonrası izlenecek yolda neler yapılması gerektiğini,
 • Aile ve tüketici bilimleri açısından tüketici haklarının nasıl ele alınması gerektiğini öğrenmiş olurlar.

Tüketici Hakları Eğitimine Nasıl Başvurulur?

Tüketici hakları eğitimi, her kurs merkezinde olan bir eğitim seçeneği değildir. Kursiyerler, yüz yüze veya online olarak verilen eğitime ulaşmak için meslek edindirme, halk eğitim ve belli başlı kurs merkezlerine göz atabilirler. Kısa bir araştırma sonrası eğitime başvurmak için web sitesinde veya iletişim bilgisinde yer alan adımları takip edebilirler. Eğitime başvuran kursiyer adaylarına genel olarak video ders içerikleri sunulur. Yüz yüze eğitim seçeneğinde ise birebir eğitim verilmesi sağlanır. Eğitim sonunda ise sertifika sınavından geçer not alan adaylara tüketici hakları sertifikası veya katılım belgesi sunulur.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.