Ana SayfaKurslarMeslek EdindirmeHalkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Ne Demek?

Halkla ilişkiler bir işletmenin yönetim fonksiyonudur. Uygulanma biçimi değişen dünya dinamikleriyle farklılaşmış olsa da temel amacı aynı kalmıştır: İşletmenin hedef kitleler ile iletişim kurma ve hedef kitlenin sempatisini kazanma. Halkla ilişkiler yalnızca hedef kitle ile iletişim değildir. Halkla ilişkiler eğitimi veren kurslar, bu noktada devreye girerek halkla ilişkiler hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

Halkla İlişkiler Kursu Nedir?

Halkla ilişkiler kursu, halkla ilişkiler çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmek üzere eleman yetiştiren eğitim programlarıdır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyamayanlar için alternatif oluşturur. Halkla ilişkiler kursları, halkla ilişkiler ve organizasyon kursu adıyla da düzenlenir. Eğitimleri, ilgili alanda akademik geçmişe ve sektörel deneyime sahip olan kişiler verir.

Hak eğitim halkla ilişkiler kursu ile İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar oldukça popülerdir. Halkla ilişkiler kurslarının sonunda, e-devlet tarafından sorgulanabilen, üniversite veya MEB onaylı sertifika verilir. Sertifikasyon sürecinin sonunda alanda istihdam edilme olasılığı artar.

Halkla İlişkiler Kursu Ders İçerikleri

Halkla ilişkiler kursu tarafından verilen eğitimleri alanlar, halkla ilişkilerin itibar yönetimi için önemi konusunda farkındalık kazanırlar. Ayrıca alanın fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olabilirler. Tüm bu faydaların elde edilebilmesi için halkla ilişkiler uygulama tekniklerinden halkla ilişkilerin tanımına pek çok konu üzerinde durulur ve örnek olay analizi yapılır. Genel olarak halkla ilişkiler kursu sertifika programı kapsamında detaylıca işlenen konu başlıkları şöyledir:

 • Halkla ilişkiler kavramı
 • Halkla ilişkilerle bağlantılı alanlar
 • Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi
 • Organizasyon kavramı ve kurumsal organizasyonlar
 • İtibar yönetimi
 • İletişim unsurları
 • Halkla iletişim ana esas, ilke ve sorumluluklar
 • Halkla ilişkiler ve reklam
 • Halkla ilişkiler karması
 • Halkla ilişkiler ve basın
 • Fikir hakları ve basın suçları
 • İşletmelerde halkla ilişkiler
 • Halkla ilişkilerde sosyal bakış açısı
 • Halkla ilişkilerde süreç yönetimi
 • Proje bazlı uygulamalar
 • Lobi faaliyetleri
 • Propaganda

Halkla ilişkilerde görsel ve teknolojik araçlar

Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Olarak Verilir Mi?

Meslek edindirme kurslarının büyük çoğunluğu uzaktan eğitim olarak katılım sağlanabilen kurslardır. Halkla ilişkiler kursu da uzaktan eğitim olarak düzenlenir. Eğitim içeriği bakımından bu kurslar örgün eğitim veren kurslardan farklı değildir. Örgün eğitimde olduğu gibi halkla ilişkiler uzaktan eğitim sertifika programında da sertifika almak mümkündür.

Yapılan online sınav sonucu başarılı olanların hak kazanabildiği halkla ilişkiler sertifikası, üniversite veya MEB onaylı olur ve e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Online eğitim olarak düzenlenen kursların eğitimde esneklik sağlama ve ders içeriklerine uzun süre erişebilme gibi avantajları vardır.

Halkla İlişkiler Eğitimi Kimler İçin Uygundur?

Halkla ilişkiler farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler için özel önem taşıyan bir alandır. Dolayısıyla halkla ilişkiler kursları tarafından açılan eğitim programlarına katılabilmek için en az lise mezunu olmak şarttır. Kursa katılım sağlayanlar genellikle yöneticiler ve bu alanda çalışmak isteyen kişilerdir.

Halkla İlişkiler Sertifikası Ne İşe Yarar?

Halkla ilişiler kursu eğitim programına düzenli atılım sağlayarak eğitim sürecinin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika alır. Üniversite onaylı veya MEB onaylı halkla ilişkiler sertifikası uluslararası alanda geçerlidir.

Katılım belgesi niteliği taşıyan sertifika aynı zamanda halkla ilişkiler mesleğini yapmak için gerekli bilgi ve becerinin göstergesidir. Dolayısıyla en önemli avantajı işe alımlarda önceliğin tanınması için fırsat oluşturmasıdır. Halka ilişkiler sertifikasına sahip olan kişilerin dijital pazarlama, SEO ve yabancı dil eğitimleri alarak mesleğinde gelişim sağlaması da bu alanda kariyer yapabilmek açısından faydalı olur.

Halkla İlişkiler Elemanı Nerede Çalışır?

Halkla ilişkiler alanında çalışmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olup halkla ilişkiler sertifikası bulunanlar için istihdam alanı oldukça geniştir. Öncelikli istihdam alanı PR ajanslarıdır. Genel olarak halkla ilişkiler elemanına ihtiyaç duyan kurumlar şöyle sıralanabilir:

 • Dijital reklam ajansları
 • Tanıtım şirketleri
 • Prodüksiyon şirketleri
 • Siyasi partiler
 • Spor kulüpleri
 • Pazarlama şirketleri
 • Sağlık kurumları
 • Bankalar
 • Organizasyon ve fuar şirketleri
 • Turizm şirketleri

Halkla ilişkiler kursu ile eğitim alan kişilerin; tüm bu şirketlerde metin yazarı, editör, kurumsal iletişim sorumlusu, medya yönetmeni, halkla ilişkiler uzmanı gibi pozisyonlarda istihdam edilmesi mümkündür.

Halkla İlişkiler Elemanı Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler elemanları işletmelerin en önemli kaynaklarından biridir. Kurumsal prestij için kritik önemi olan bu pozisyonda iş tanımı da oldukça geniştir. Halkla ilişkiler elemanı olarak halkla ilişkiler biriminde çalışanlar hem kurumsal hem de pazarlama yönlü halkla ilişler çalışmaları gerçekleştirir. Bu çalışmaların iki yönlü ilişkiye dayalı iletişim sürecinde yapılması, uzun soluklu olması ve şeffaflık, dürüstlük ilkesine dayanması önem taşır. Genel olarak halkla ilişkiler elemanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • İşletme yöneticilerine kurumsal itibar oluşturmak üzere danışmanlık hizmeti verme
 • Kurumsal imajı güçlendirmede etkili olabilecek reklam ve mesajlar üretme
 • Yeni ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımını yapma
 • Mevcut ürün veya hizmetlerin canlılığını koruyabilmesi için tanıtım çalışmaları yapma ve sosyal etkinlikleri düzenleme
 • Kurum itibarını yansıtmak ve kurumun saygınlık kazanmasını sağlamak üzere; basın bültenleri hazırlama, basın toplantıları organize etme ve sosyal medyada marka tanınırlığı için çalışmalar gerçekleştirme.

Halkla İlişkiler Elemanı Olmak İçin Gerekir?

Halka ilişkiler biriminde çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için halkla ilişkiler le ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Halkla ilişkiler ve tanıtım veya halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerinden mezun olmayanların bu birimde çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim kurumları tarafından açılan sertifika programında eğitim alması önem taşır.  

Halkla ilişkiler biriminde çalışanlar, yöneticilerden diğer çalışanlara, tedarikçilerden müşterilere hemen herkesle iletişim halindedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler çalışanlarının mesleki nitelikleriyle uyumlu birtakım özelliklere sahip olmaları önem taşır. Bu özellikler şunlardır:

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü olmak
 • Gözlem yeteneğinin güçlü olması
 • Kriz anlarında sakin kalabilmek
 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Dijital okur yazar olmak
 • Sosyal ağları ve tüm medya kanallarını etkin şekilde kullanabilmek
 • Sabırlı olmak
 • Dış görünümüne özen göstermek

Halkla ilişkiler uzmanlarına hemen her sektörde ihtiyaç vardır. Dolayısıyla halkla ilişkiler kursları en popüler meslek edindirme kursları arasında bulunur. Bu durum gelecekte de aynı kalacaktır.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.