Ana SayfaKurslarKişisel GelişimBilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Nedir?

Bir araştırmanın, belirlenen amaca ulaşılması için hem nitelik hem de nicelik yönünden uygun özelliklere sahip olması gerekir. Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri, araştırmanın standartlara uygun olmasını sağlar. Bu tekniklerin uygulanması için bilimsel bilgi kavramlarının tanımlanması gereklidir.

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Süresi

Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi kurs programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplam 16 ders saati olarak belirlenmiştir.  

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Nedir?

Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi, kişisel gelişim kursları kapsamında düzenlenen bir eğitim programıdır. Akademik alanda çok ihtiyaç duyulan bu eğitimin kurumsal eğitim olarak alınması da mümkündür. Kurs programında, kursiyerlerin akademide bilimsel araştırma ve yazma sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak araştırma teknikleri ve rapor yazma kuralları üzerinde durulur.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ders içerikleri şöyledir:

 • Bilim ve Bilimsel Bilgi
 • Bilimsel Araştırma Amaçları
 • Bilimsel Araştırma Çeşitleri
 • Araştırmanın Planlanması
 • Araştırma Yöntemleri
 • Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri
 • Anket Formlarının Hazırlanması
 • Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
 • Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları
 • Metin Aktarımları
 • Etkili Yazma ve Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimine Kimler Katılabilir?

Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi bir kişisel gelişim eğitimidir. Dolayısıylaokuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır. Kursun katılımcıları genellikle tez yazma aşamasındaki üniversite öğrencileri, yüksek lisans yapmayı planlayan kişiler ve içerik üreticileridir.

Online Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes kolaylıkla online eğitim programına katılım sağlayabilir.

Online Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Kazanımları

Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi ile kursiyerlerin araştırma sürecinin aşamalarına ve araştırma tekniklerine hakim olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Bilimsel bilgi türleri nelerdir?
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri nasıl uygulanır?
 • Bilimsel makale yazarken göz önünde bulundurulması gereken ulusal ve uluslararası kurallar nelerdir?
 • Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir?
 • Bilimsel bir makaleye kaynakça ve dipnot nasıl eklenir?
 • Grafik ve istatistikler, bilimsel bir makalede nasıl kullanılmalıdır?
 • Araştırma anketi hazırlarken nelere dikkat etmek gereklidir?
 • Veriler bilimsel makalede nasıl kullanılır?

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için bilimsel araştırma ve yazma teknikleri sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin ders içeriğine tam anlamıyla hakim olduğunun göstergesidir. Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri sertifikası, bireyin bilimsel makale yazabilecek donanıma sahip olduğuna işaret eder.  Birey, aldığı eğitim sayesinde akademik süreçte makale yazma becerisine sahip olur.

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı bilimsel araştırma ve yazma teknikleri sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Halk Sağlığında İlaçlama)
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.