Ana SayfaKurslarTermik Santral Laboratuvarlığı Kursu Eğitim Programı

Termik Santral Laboratuvarlığı Kursu Eğitim Programı

Termik Santral Laboratuvarı Nedir?

Termik santral laboratuvarı, üretim tesisinin gerekli aşamalarında kullanılan kömür, su ve kül cürufların laboratuvar ortamında analiz edilmesidir. Laboratuvarda analizi yapılan üretim ürünleri, çevresel etkileri araştırmak ve enerji dışı kullanımlarda yararlanmak üzere değerlendirirler. Termik santral laboratuvarlarında görev alanlar ise çevre veya kimya mühendisleri çalışırken yardımcı teknisyenler de çeşitli işleri yaparlar. Yardımcı teknisyenlerin termik santral laboratuvar görevlerini öğrenme kaynaklarından biri ise termik santral laboratuvarlığı kursudur.

Termik Santral Laboratuvarlığı Kursu Nedir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş kapsamındaki termik santral laboratuvarı, işin bilgisine sahip kişilerce ele alınır. Laboratuvar ortamında termik santral üretim tesisindeki üretim malzemesi ve atıkları analiz edilir. Atık yönetimi ve kimyasal süreç tepkimelerinden dolayı termik santral laboratuvarlarında çalışacakların mesleki eğitim almaları şarttır. Bu bakımdan termik santral laboratuvarcılığı kursuna katılmak gerekir. Alana dair bilgi sunan termik santral laboratuvarlığı kursu, iş sağlığı ve güvenliği adımlarına yönelik de bilgiler sunar.

Termik santral laboratuvarlığı kursunun ders içeriği şöyledir:

 • Termik Santral Laboratuvarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Termik Santral Laboratuvarında Ne İş Yapılır?
 • Termik Santral Laboratuvarlarında Yapılan Analizler
 • Çevre Koruma
 • İş Sağlığı ve İşçi Sağlığı Adımları
 • Termik Santral Laboratuvar İşleri
 • Termik Santral Laboratuvar İşlemleri

Yukarıdaki ders içerikleri, termik santrallerde çalışabilir durumda olan teknisyen yardımcılarına yöneliktir. Kursiyerler, edindikleri bilgilerle mühendis olan çalışanlara yardımcı olmak için görev tesislerde görev alabilirler.

Online Termik Santral Laboratuvarlığı Eğitimi Var mı?

Tehlikeli iş kapsamındaki meslek ve alanların çoğu, örgün eğitim yoluyla verilir. Bununla birlikte kursa yeterli talebin olmadığı durumlarda, örgün eğitim yoluyla da kurs açılmaz.

Termik Santral Laboratuvarlığı Kursuna Kimler Katılabilir?

Termik santral laboratuvar kursu, tehlikeli iş kapsamında olan bir mesleği tanımaya yönelik bilgi sunar. Bundan dolayı kursa katılım için tehlikeli işlerde çalışabilir durumda olmak gerekir. Kursiyer adaylarının tehlikeli işlerde çalışabilir raporu almaları ve mesleğin gerekli aşamalarına uyum gösterebilmeleri lazımdır. Bundan dolayı termik santral laboratuvarcılığı kursuna, alanda çalışmaya hazır kişilerin katılması beklenir.

Termik Santral Laboratuvarlığı Kursu Ne İşe Yarar?

Termik santral laboratuvarcılığı kursu, termik santral tesisinin çalışma ortamına dair bilgi sunar. Laboratuvar ortamında yapılan analiz ve değerlendirmelere dair kursiyeri bilgilendirir. Kursiyer öğrendiği bilgiler eşliğinde mesleği icra edip edemeyeceğini de anlamış olur. Ayrıca termik santral laboratuvar ortamını tanıyarak laboratuvar personelinin hangi görevlere sahip olduğu da eğitimde işlenir. Genel olarak eğitim, kursiyerin alana dair sahip olması gereken mesleki bilgi ve becerileri aktarır. Laboratuvar ortamının gerekli aşamalarını kavrayan kursiyer de mesleki bilgisini, ilgili iş alanlarında değerlendirebilir.

Termik Santral Laboratuvarı Eğitimi Kazanımları

Termik santral laboratuvarı kursunu katılan kursiyerler;

 • Termik santrallerde alınan işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini,
 • Termik santral laboratuvar ortamını,
 • Laboratuvar ortamında alınması gereken işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini,
 • Laboratuvarda ilk yardımı,
 • Termik santral tesis laboratuvarlarında yapılan işleri,
 • Laboratuvar ortamındaki analiz ve değerlendirmeleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini,
 • Kömür, su, kül ve cüruf analizlerinin nasıl yapıldığını,
 • Termik santral laboratuvarında atık  ve çevre yönetimini,
 • Laboratuvar ortamında kullanılan el malzemelerini ve ekipmanlarını,
 • Mesleğin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikleri öğrenmiş olurlar.

Termik Santral Laboratuvarlarında Çalışmak İçin Gerekenler

Termik santraller genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri dahilinde iş yapar vaziyettedir. Termik santrallerde çalışan personeller de aldıkları alan eğitimi aracılığıyla gerekli İSG bilgilerini edinirler. Santralin laboratuvarında çalışmak için ise çevre veya kimya mühendisliği bölümünden mezun olanlara öncelik verilir. Mühendislere ve profesyonel santral personellerine yardımcı olan teknisyenler ise 2 yıllık tıbbi laboratuvar teknikleri gibi bölümlerden mezunlardır. Ayrıca eğitimi verilmesi durumunda, termik santral laboratuvar kursu da teknisyenlerin eğitim kaynaklarından biridir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.