Ana SayfaKurslarTeknik Resim Kursu

Teknik Resim Kursu

Teknik Resim Ne Demek?

Teknik resim, dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan ve çok küçük farklar dışında ilgili meslek gruplarındaki herkes için ortak anlam taşıyan bir dil gibi düşünülebilir. Teknik resimde önemli olan üretimi yapılacak malzemelerin ya da yapıların üretim aşamasından önce kâğıt üzerinde ayrıntılı bir şekilde gösterilebilmesidir. Bu alanda çok büyük ya da çok küçük cisimlerin veya ürünlerin teknik resmi yapılabilmektedir. Pek çok mühendislik alanında da bu sebeple teknik resim kullanılır. Teknik resmin en çok kullanılan mühendislik alanların da ilk sırada makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve elektrik mühendisliği vardır.

Teknik resim bundan önceki süreçte sadece özel tasarım masalarında çizilirken günümüzde ise bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarım programları aracılığıyla kolaylıkla çizilebilmektedir. Bunun yanı sıra yalnızca iki boyutta çizim yapılan bilgisayar programları ile de uzun saatler ve büyük uğraşlar gerektirmeden kolayca çizilebilmektedir.

Teknik Resim Kursu Nedir?

Teknik resim yapan kişilere, teknik ressam denir. Teknik ressamın temel sorumlulukları bilgisayar destekli tasarım ve çizim yazılımlarını kullanarak imalat ya da inşa sürecinde kullanılmak üzere teknik çizimler hazırlamaktır. Bu donanımların elde edilebilmesi için kişiler teknik resim eğitimi almalıdırlar. Süreçte eğitim kapsamı teknik ressamların görev tanımları doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Profesyonel olarak teknik ressamlık yapan kişilerin diğer asli görevleri şunlardır;

 • Tasarım ve çizim yazılımı kullanarak tasarım planları oluşturmak,
 • Projenin kapsamı ve ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Ürün veya yapı boyutunu belirlemek
 • Gerekli malzemeleri belirlemek,
 • Mühendis ya da mimarlar tarafından hazırlanmış olan eskizleri incelemek ve analiz etmek,
 • Mimari tasarım oluşturmak için analiz yapmak,
 • Bina, köprü, makine vs. gibi yapı veya malzeme ölçümlerini elde etmek üzere şantiyelere gitmek,
 • Mevcut ürünlerin çalışma şartlarını, özelliklerini ve bakım onarım süreçlerini açıklayan kılavuzlar oluşturmak,
 • Son çizimleri hazırlamak,
 • Nihai çizimlerin tamamlanmasının ardından sunum yapmak
 • Talep edilen revizeleri gerçekleştirmek.

Teknik Resim Ders İçerikleri

 • Çizim Takımları
 • Çizim Takımlarının Bakımı
 • Cetvel Kullanılma Şekli
 • Pergel Şablonu
 • Daire Şablonu
 • Elle Çizim Kuralları
 • Çizgilerde Yapılan Hatalar
 • Kâğıt Standartları
 • Antet Standartları
 • Yazı Standartları
 • Rakam Standartları
 • Çizgiler
 • Ölçülendirme Kuralları
 • Ölçülendirme Şekilleri
 • Ölçek Ve Ölçeklendirme
 • Görünüş Çıkarma Uygulama
 • Tarama Kuralları
 • Olası Kesit Hataları
 • Geçme Toleransları
 • Geometrik Toleranslar
 • Yüzey Kalitesi
 • Boyut Toleransları
 • Geometrik Toleranslar
 • Geometrik Toleranslar
 • Yüzey İşlem İşaretleri
 • Projenin Tanıtımı
 • Proje Bileşenleri ve Özellikleri
 • Proje Resimlerinin Oluşturulması
 • Gerçek Resimlerde Tolerans ve İşaretlerin Önemi
 • Proje Resimlerinin Oluşturulması

Teknik Resim Malzemeleri Nelerdir?

Teknik ressamlar eğer çalışmalarını bilgisayar programları aracılığı ile yapmayacak ve manuel yöntemler tercih edecek ise sahip olunması gereken bazı önemli malzemelere ihtiyacı vardır. Bunların başında teknik resim masaları gelmektedir. Kavak ya da ıhlamur gibi ağaçlardan veya suntadan oluşan masalar süreçte çizimler için en çok tercih edilen masalardır. Yüzeylerinin düzgün olması bu noktada oldukça önemlidir. Teknik ressamlar çalışmalarına başlamadan önce genelde masalarının üzerini beyaz muşamba kaplanır. Dönem içerisinde belirli zamanlarda da muşambayı sabunlu bezlerle silinerek hem temiz bir çalışma ortamı sağlar hem de ürünlerinin ömrünü uzatabilirler.

T cetveli

Çizim düzleminde yatay ve dikey çizgilerin hızlıca çizgilerin hızlıca çizilmesini sağlar. Her ne kadar teknik resim günümüzde bilgisayar ortamında çizilse de el ile yapılan çizimler için T cetveli büyük hız kazandırır. Cetvelin baş kısmı masaya dayanır ve istenilen uzunlukta ve aralıkta yatay ve dikey çizgiler çizilebilir.

Gönye

Gönyeler, çizilen herhangi bir doğru için ya da T cetveli kullanılarak açılı çizgiler oluşturmak için kullanılmaktadır. 30-60-90 ve 15-75-90 açılara sahip olmak üzere iki tip gönye bulunmaktadır. Teknik ressamlar ihtiyaçlarına göre bu iki gönyeden birini seçerek çizimlerini oluşturabilirler. Ayrıca iki gönyenin birlikte kullanılmasıyla birlikte diğer açılar elde edilebilir ve bu açılar ile de çizim yapılabilir. Gönye bu özellikleri ile en çok kullanılan teknik resim malzemeleri arasında yerini almaktadır.

Pergel

En çok bilinen teknik resim malzemelerinden bir diğeri ise kesinlikle pergeldir. Pergeller istenilen çapta ve istenilen eksene göre ve istenilen büyüklükte daireler çizilmesini sağlar. Pergel ile daire çizim süreçlerinde de cetvel yardımı ile yarıçap belirlenerek hızlı bir çizim gerçekleştirilebilir.  Pergel ile yalnızca çember değil istenilen ölçülerde yaylar da çizilebilir.

Daire Şablonu

Daire şablonu, pergel ile çizilemeyecek kadar küçük dairelerin veya hızlı ve belirli yarı çaplı daire kullanımları için oldukça avantajlı bir durum olacaktır. Kullanım rahatlığı sağlamasından dolayı daire çizimi için sıkça teknik ressamlar tarafından kullanılmaktadır. Daire şablonunda çizilmek istenen daire için belirtilen çap değerleri şablonda yer almaktadır.

Çizim Kalemleri

Teknik resim çizimlerinde 0.3-0.5-0.7 gibi mekanik kalemler ve bununla birlikte H-HB-2B gibi teknik resim kalemleri kullanılmaktadır. Farklı tipteki bu çizim kalemleri, teknik resim uygulamaları için çizim kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Teknik Resim Kursuna Katılabilmek İçin Ne Gereklidir?

Mühendis ve mimarlarla birlikte çalışan teknik ressamların öncelikli olarak 3D modelleme, tasarım ve çizim araçlarını kullanmada yetkinlik göstermesi gerekmektedir. Bu noktada teknik ressamlık mesleğini profesyonel olarak yapmak isteyen kişiler de aranan nitelikler şunlardır;

 • El beceri seviyesinin üst düzey olması
 • Temel bilgisayar bilgisinin bulunması
 • Mikrometre, açıölçer vs. gibi hassas ölçüm aletlerini kullanabilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Matematiksel ve analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Problem çözme becerisine sahip olmak,
 • El göz koordinasyonuna sahip olmak,
 • Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Mesleğin gerekliliklerini yerine getirmesine engel olacak fiziksel ve zihinsel hiçbir yetersizliğin bulunmaması.

Teknik Resim Kursuna Kimler Katılabilir?

 • Üniversitelerin Teknik Bölümlerine Hazırlanan Öğrenciler,
 • Güzel Sanatlar Bölümüne Hazırlananlar,
 • Mühendisler
 • Mimarlar
 • Makine Ve İnşaat Sektöründe Çalışan Teknikerler
 • Autocad Ve 3D Max Gibi Teknik Programlara İlgi Duyan Kişiler

Teknik Ressamlar Nerede Çalışır?

Teknik resim mühendislik ve mimarlık başta olmak üzere daha pek çok alanda kullanılmakta ve iş yaşamında oldukça fazla kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde ise teknik resim alanı oldukça gelişmiş olmakta ve teknolojik arenada birçok bilgisayar tabanlı program yardımıyla çizilebilir hale gelmiştir.

Teknik ressamlar bu noktada özellikle imalat, inşaat, mühendislik ya da inşaat endüstrisi içerisinde kullanılan tüm malzemeler veya makinelerle ilgili tasarım süreçleri ve tasarım fikirlerini bir projeye dönüştürmekle yükümlü kişilerdir. Bu da teknik ressamlar kamu ve özel sektör alanında pek çok istihdam alanı yaratmaktadır. Bu çalışma alanlarının başlıca;

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • İmalathaneler,
 • Fabrikalar,
 • Atölyeler,
 • Şahsi işletmelerdir.

Teknik Ressamlar Ne İş Yapar?

Teknik resim üretim yapılmadan önce proje, ürün ya da malzemeler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan çizimleri kapsamaktadır. Üretimi yapılacak ya da hayata geçirilecek projelerin 3D tasarımları yapılır ve teknik resmi çıkarılır. Temel prensip olarak teknik resimlerde soldan, üstten ve önden olacak şekilde üç bakış açısı bulunur. Bu şekilde proje hakkında kapsamlı ve tam bilgi sahibi olunur. Bazen kompleks projeler için bu üç açıya ek olarak çizimlerde ek detay çizimler veya kesit görünümleri gerekebilir. Bununla birlikte bazı malzemelerin teknik çizimlerinde de 3 ana açının bulunması gerekmeyebilmektedir. Teknik resimde önemli olan üretim aşamasında görev alan elemanların teknik resimde yer alan parçanın veya parçaların ölçülerini görmesidir.

Teknik Ressam Nasıl Olunur?

Teknik ressam olabilmek için en önemli şartlarından birisi her meslek grubunda olduğu gibi eğitimdir. Bu noktada üniversitelerim meslek yüksekokullarında ilgili alana yönelik olarak verilen bölümlerden mezun olan kişiler teknik ressam olarak anılmaktadırlar.

Bununla birlikte süreci ön lisan eğitimi ile değil de özel eğitim kurumlarına bağlı olarak da tamamlamak isteyen bireyler bulunmaktadır. Bu noktada özel eğitim kurumlarından alınacak kurslar sayesinde teknik ressamlık eğitimi için sertifika alma şansına sahip olabilirsiniz.

Fakat en nihayetinde teknik ressam olmak için muhakkak eğitim alınması gerekmekte ve bu eğitimi aldığınıza dair bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.