NLP Eğitimi

NLP Nedir?

NLP neuro, lınguıstıc ve programmıng kelimelerinin baş harflerinden oluşur. NLP açılımı, neuro lınguıstıc programmıng şeklindedir ve Türkçede sinir dili programlaması olarak karşılık bulur. NLP’nin unsurlarından biri olan beyin, sinir sistemi ve duyuları; dil, düşüncenin yapı taşları ve eğitimi; programlama yeniden düzenlemeyi ifade eder.

NLP, Dr. Richard Bandler ile dil bilimi profesörü olan John Grinder’in Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls ve Gregory Bateson’un araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. NLP teknikleri dil ve iletişimin psikolojik yansımalarını kapar. Bu yönleriyle NLP bilimsel bir yöntemdir. NLP, aynı zamanda psikolojik terapi anlayışıdır; fakat bu yönü tartışmalıdır. Öyle ki alanında otoriteler NLP’nin sözdebilim olup olmadığı konusunda bölünmüştür.

NLP, psikoterapinin yanı sıra kişisel gelişimde, eğitimde ve iş yaşamında kullanılır. NLP teknikleri şunlardır:

 • Swish tekniği
 • Ayrışma tekniği
 • Yeniden yaratma tekniği
 • Çapalama tekniği
 • Uyum tekniği
 • İnanç değiştirme tekniği

NLP Eğitimi Nedir?

Sistematik bakış açısı geliştirmek için kullanılan NLP yaklaşımı sayesinde hafızayı geliştirmek, dil öğrenmek ve stresle baş etme yöntemleri geliştirmek mümkün olur. NLP eğitimi, NLP hakkında bilgi edinerek bu faydaları sağlayabilmek isteyenler için oluşturulmuş sertifika eğitim programlarıdır.

NLP eğitimleriyle sağlanan tek fayda kişisel gelişim de değildir. NLP sayesinde mesleki gelişim de mümkündür. NLP, yanlış davranış kalıplarını fark ederek gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için faydalı olur. Temel NLP eğitimi, NLP uzmanlığı eğitimi alarak NLP eğitimleri, NLP danışmanlığı hizmeti vermek için alınması gereken uzmanlık eğitimi için de alt yapı oluşturur. NLP eğitimiyle asıl hedeflenen kişisel gelişim için bilinçaltını yeniden programlamaksa NLP practitioner eğitimi almak faydalı olur.

NLP Eğitimi Ders İçerikleri

NLP eğitimleri, NLP hakkında temel kavramlar hakkındaki detayların paylaşılmasıyla başlar. Eğitimin aşamaları şöyledir:

 • Dil ve iletişim becerileri
 • İletişim modelleri
 • Temel NLP teknikleriyle değişim ve motive etme teknikleri
 • Değişimde süreklilik sağlayan NLP modelleri
 • Vizyon oluşturmak üzere strateji geliştirme

NLP eğitimlerinde üzerinde durulan konular genel olarak şöyledir:

 • NLP nedir, ne amaçla, kimler için uygulanır?
 • NLP tarihçesi ve kullanım alanları
 • NLP ve Nöropsikoloji, kişisel liderlik
 • Kişisel değişim stratejileri
 • NLP danışmanlığı
 • Psikolojik danışmanlıkta, eğitim ve öğretimde, yöneticilikte, insan kaynakları personel güçlendirmede NLP kullanımı
 • NLP ile stres ve zaman yönetimi
 • Örgütsel iletişimde NLP
 • Kişisel mükemmelliği oluşturmada NLP
 • NLP varsayımları
 • Model davranış kalıpları
 • NLP ve Walt Disney
 • NLP modelleri ve NLP teknikleri
 • Değişimde 7i kuralı

NLP Eğitimi Ne İşe Yarar?

NLP eğitimi sayesinde kişilerin kendilerini geliştirmek için NLP’nin tarihçesini, amaçlarını, bilinçaltı ve bilinçli zihin kavramını ve NLP tekniklerini öğrenmeleri mümkün olur. Eğitimin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Pozitif düşünebilmek ve kendiyle barışık olabilmek
 • İletişim becerilerini geliştirerek yüksek seviyeli etkili iletişim kurma
 • Yeni beceriler geliştirebilmek
 • Otokontrol mekanizması geliştirmek
 • Yüksek motivasyon sağlamak
 • Sınırlandırıcı inançların üstesinden gelmek
 • Daha güçlü kariyer hedefi belirlemek
 • Başarılı olunabilecek alanları keşfetmek
 • Kişisel yetenek ve becerileri ortaya çıkarmak
 • Olumsuzluklarla ve yanlış inanç ve düşünce biçimleriyle mücadele etmek
 • Değerler ve inanç sistemleriyle ilgili farkındalık sağlamak

NLP Eğitimi Kimler İçin Uygun?

NLP, algılama, düşünme ve davranış süreçlerinde zihnin işleyişiyle ilgili gelişim sağlar.  Dolayısıyla kişisel gelişim kurslarından biridir. Bunun için de eğitimi almak için yaş veya herhangi bir bölümden mezun olunması ön koşulu yoktur. En önemli gereksinim kişinin gelişime açık ve öğrenmeye istekli olmasıdır.

Hayatında farkındalık yaşamayı, kendi iç dünyasını keşfetmek isteyen ve ön planda olmayı isteyen herkes NLP eğitimlerine katılabilir. Yaşam koçu, öğrenci koçu ve NLP uzmanı olmak isteyenlerin eğitim alması önem taşır. NLP eğitimi katılımcıları genel olarak şu meslek gruplarından oluşur:

 • Satış pazarlama ve halkla ilişkiler alanında çalışanlar veya çalışmayı planlayanlar
 • Yöneticiler
 • Yönetici asistanları
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikologlar, aile danışmanları ve PDR uzmanlarıdır.
 • Psikiyatristler ve diğer tüm alanlarda hizmet veren doktorlar
 • Avukatlar
 • Sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları
 • Eğitimciler
 • Diyetisyen ve beslenme uzmanları
 • Bahsettiğimiz meslekler için aday konumundaki 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri

NLP Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika, eğitim sürecinin tamamlandığını gösteren bir belgedir. Dolaysısıyla NLP eğitimi sertifikası için öncelikle eğitim almak gereklidir. Eğitim sürecinin sonunda sınav yapılır. Değerlendirme sınavı niteliği taşıyan sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır. Onaylı sertifika uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır ve e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

NLP Uzmanı Nasıl Olunur?

NLP uzmanı, NLP alanında uzman seviyesine gelmiş kişiler için kullanılan unvandır. NLP uzmanlığı, NLP eğitmenliği ve NLP uygulayıcılığı olarak da ifade edilir. NLP uzmanlığı bir meslek unvanı olmayıp mevcut mesleği icra ederken kullanılır. Nitekim NLP eğitimi alan kişiler de genellikle hali hazırda mesleği olan kişilerdir.

NLP genellikle temel bir eğitim olarak verilir. Bununla birlikte NLP çok geniş kapsamlı bir disiplin olduğundan uzmanlaşmak için öğrenmenin sonu yoktur. NLP uzmanlaşma yolculuğunda akreditasyon basamakları şöyledir:

 • NLP Communication
 • NLP Practitioner
 • NLP Master
 • NLP Trainer
 • NLP Practitioner Assistant
 • NLP Master Assistant
 • Coach
 • Coaching
 • NLP Training Experience
 • NLP Master Trainer

NLP için en kritik olan nokta kişinin NLP’yi mevcut mesleğinin prensipleri çerçevesinde bireysel gelişim için kullanmasıdır. NLP eğitimleri kişisel gelişim kursları arasında oldukça popülerdir. Özellikle de etkili iletişim kurmak için bu eğitimlerin faydalı olduğuna inanılır. NLP sayesinde fayda sağlanmasıyla NLP eğitimi bugün olduğundan daha popüler hale gelebilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.