Ana SayfaKurslarKurumsal EğitimlerISO 141001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifika Programı

ISO 141001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifika Programı

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Çevre yönetim sistemi, çevre ve doğanın korunması için kritik önem taşıyan bir yönetim sistemidir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisi ISO 14000 serisi olarak adlandırılırken; eğitime konu olan ISO 14001 Standardı bu seride belgelendirilmesi yapılan standarttır. 14001 çevre yönetimi sisteminin amacı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesidir.

Ürünün ne ile değil, nasıl üretildiğinin önemli olduğuna işaret eden bu sistem, gönüllülük esasına dayalı olarak sektör ve büyüklük fark etmeksizin her işletmede uygulanabilir. Endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ve ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşların kullanabileceği 14001 çevre yönetimi sistemi, çevreye sağladığı faydaların yanı sıra;

 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmasına,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasına,
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazanılmasına,
 • İşçi bağlılığının kazanılmasına,
 • Mali sorumluluk sigortası maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?

ISO 141001 çevre yönetim sistemi eğitimi, adından anlaşılacağı üzere ISO 14001 standardı hakkında bilgiler aktarılan kurs programıdır. ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi eğitim programı sayesinde standardın nasıl fayda sağladığı konusunda farkındalık kazanmak mümkün olur. ISO 14001 çevre yönetim sistemi eğitimi, kurumsal eğitimler arasında bulunur. Temel eğitim sayesinde ISO 141001 çevre yönetimi sistemine tam anlamıyla hakim olunur.

Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen ISO 141001 çevre yönetim sistemi eğitimi sonunda sertifika sınavı düzenlenir. Bu sınava konu olan eğitim sürecinde üzerinde durulan şu başlıklardır:

 • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Oluşma Süreci
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartları
 • İç Tetkik Süreci
 • TS EN ISO 14001: 2015 Kapsamında İhtiyaç Duyulabilecek Bilgiler (şartname, şema, plan, talimat, form)
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardında Dokümantasyon Yapısı
 • Şartlara Uyumun Değerlendirilmesi
 • Çevre Etki ve Boyut Değerlendirme
 • Çevre Politikası
 • Risklerin ve Fırsatların Yönetimi
 • Doğal Kaynakların Akılcı Kullanımı
 • Çevre Yönetim Sistemi Tetkikinde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

Çevre Yönetimi Sistemi Eğitimi Kurs Programına Kimler Katılabilir?

Çevre yönetimi sistemi eğitimi okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat çevre yönetim sistemini işletmede uygulayabilecek kişilerin belirli standartları taşımaları gerekir. Eğitimin hitap ettiği hedef kitle yalnızca yönetim sistemi sorumlusu olarak çalışmak isteyenler değildir. Katılımcı profili şu meslek gruplarına mensuptur:

 • Kalite sorumlusu olarak çalışmayı isteyenler
 • Çevre yönetim sistemini uygulayan kurumlarda çalışmak isteyenler
 • İş güvenliği personeli olarak çalışmak isteyenler
 • Risk değerlendirmesi yapmakla sorumlu iş profesyonelleri
 • Mühendisler

Online ISO 141001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Çevre yönetim sistemi eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes, yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda açılan online eğitim programına katılabilir.  

Online ISO 141001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

ISO 141001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Kazanımları

ISO 141001 çevre yönetim sistemi eğitimi ile kursiyerlerin yönetim sistemlerine vakıf olmaları, bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlar bünyesinde çalışabilecek donanımda olmaları ve çalışma hayatına değer katabilmeleri amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen ISO 141001 çevre yönetim sistemi eğitimi sayesinde şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Sürdürülebilir kalkınmada ISO 14001 çevre yönetim sisteminin önemi nedir?
 • Çevre yönetim sistemi nasıl kurulur?
 • ISO 14001:2015 revizyonu sisteme nasıl yenilikler getirmiştir?
 • ISO 14001:2015 standart maddeleri nelerdir?
 • İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin üretiminde çevresel risk nasıl belirlenir?
 • Çevreye ve havaya verilen zararı en aza indirmek için ne yapılması gereklidir?
 • Çevre yönetim planları nasıl oluşturulur?
 • ISO 14001 belgesi nasıl alınır?
 • Doğal kaynaklar nasıl daha etkin kullanılabilir?
 • Bir işletmenin ISO 14001 belgesini almış olması nasıl fayda sağlar?
 • Çevre yönetim sistemi tetkiki nasıl yapılır?

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için çevre yönetim sistemi sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler çevre yönetim sistemi sertifikası almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğitim sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Çevre yönetim sistemi sertifikası, bireyin ISO 14001’in tüm etkilerini kavramış olduğunu ve sistemi etkin olarak uygulayabileceğini gösterir. Sertifika sayesinde bireyler, işletmelerin çevre yönetim sistemini uygulamasına yardımcı olabilirler.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı çevre yönetim sistemi sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.