Ana SayfaKurslarMeslek EdindirmeYabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Nedir?

Yabancı kökenli kişilere Türkçe dilinin konuşma, yazma, dinleme ve anlama becerilerini aktarmaya yabancılara Türkçe öğretimi adı verilir. Söz konusu becerileri aktaran öğretmenler, genellikle özel sektöre bağlı kurumlarda görevlerini yerine getirirler. Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkiye’de ikametgahta bulunan veya bulunmak isteyen yabancıların Türkçeyi doğru kaynaklardan öğrenmesine önayak olur. Yabancılara Türkçe öğretme yetkisine sahip olanlar ise eğitim vermeden eğiticinin eğitimi adı altında yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programına katılırlar.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Nedir?

Yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programı, yabancılara Türkçe öğreterek öğretmenlik yetkisine sahip olanlara yöneliktir. Yabancılara Türkçe dersleri vererek gelir elde etmek için ise sertifikalı programı başarıyla tamamlamak şarttır. Türkçe öğretimi sertifika programı çoğunlukla sürekli eğitim merkezleri tarafından verilir. İlgili program, yabancılara nasıl Türkçe öğretileceğine yönelik teorik ve pratik ders içeriklerine yer verir.

Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programının ders içerikleri şöyledir:

 • Yabancılara Türkçe Öğretimi Tarihi
 • Türkçe Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Eğitimi
 • Yabancılara Kültür Aktarımı
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Anlama Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretmede Okuma Eğitimi
 • Türkçe Öğretirken Yaratıcı Drama Kullanımı
 • Türk Soylulara Türkçe Öğretimi Yöntemleri
 • Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler Nelerdir?
 • Yabancılara Türkçe Öğretirken Karşılaşılan Sorunlar

Eğitim, Türkçeyi kapsayan dört temel beceriyi detaylandırırken farklı kültürlere sahip kişilerle nasıl iletişim kurulması gerektiğini de açıklığa kavuşturur. Yine Türk soyluların Türkiye Türkçesini kullanma becerisi için de Türk kültürü ve dili üzerinden eğitim verilmesi amaçlanır. Kursiyerler, sertifika programı aracılığıyla farklı bir dil ve kültürü nasıl öğretmeleri ve aktarmaları gerektiğini kavrarlar.

Kurs programını başarıyla bitirmeleri durumunda da yetkinliklerini kanıtlayan sertifikayı almaya hak kazanırlar. Kursiyer adayları, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yoluyla ilgili sertifika programlarına katılabilirler. Sertifikalı eğitim programının bitiminde ise kursiyerleri sertifika sınavı uygulaması bekler. Kursiyerler, belirtilen geçme notunu aşmaları durumunda sertifikalarını resmi olarak teslim alabilirler.

Online Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı İşe Yarar mı?

Yabancılara yönelik Türkçe öğretimi için online eğitim seçenekleri de mevcuttur. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve uzaktan eğitim merkezleri kursiyerlere yönelik online sertifika programı düzenlerler. Online Türkçe öğretimi eğitiminde de kursiyerin bilgi ve yetkinlik edinmesine yönelik ders içerikler vardır. Genel olarak dört temel beceri esas alınır ve bir yabancıya bu becerilerin nasıl aktarılması gerektiğine dair öğretme teknikleri yer alır. Online Türkçe öğretimi eğitimi, uzaktan eğitim yoluyla süreci devam ettirse de eğitime devam zorunluluğu vardır. Kursiyerler, ilgili becerileri en iyi şekilde öğrenmek ve öğretmek için eğitime en az %80 olan katılım şartını yerine getirmelidirler.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Eğitimine Kimler Katılabilir?

Yabancılara Türkçe öğretimi programı, dil öğretme programlarından mezun olanlara yöneliktir. Bu bakımdan eğitime başta Türkçe öğretmenliği mezunları olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halkbilimi ve diğer yabancı dil mezunları katılabilirler. Bununla birlikte bazı kurs merkezleri, ilgili bölümler dışındaki lisans programlarına da kapılarını açar. Genellikle ise kursun hedef kitlesi, Türkçe öğretmenliği mezunları ile Türkoloji ile ilgili bölümlerden mezun olanlardır.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Ne İşe Yarar?

Yabancılara yönelik Türkçe programı, ilgili mezunların değerlendirebilecekleri iş olanaklarından birine kapı açar. Türkiye’de bulunan sığınmacılar ile birlikte Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara yönelik Türkçe dersleri verebilirler. Özellikle devlet destekli kurumlarda çalışarak Türkçe öğretmenliği mesleğini yerine getirebilirler.

Bu iş pozisyonunda çalışmak için de Türkçe öğretimi yeterliliğine sahip olunduğunu belgelemek gerekir. Sertifikalı Türkçe öğretimi programının amacı da ilgili mezunların bilgilerini artırmak ve yetkinliklerini kanıtlama fırsatı sunmaktır. Kursiyerler, kursu başarıyla tamamladıktan sonra TÖMER kurumları başta olmak üzere dil kursları, PIKTES, Yunus Emre Enstitüsünde ve yurt dışında çalışma olanağına sahip olurlar.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kursu Kazanımları

Türkçe öğretimi kursunu tamamlayan kursiyerler;

 • Türkçenin yabancı dil olarak nasıl öğretilmesi gerektiğini,
 • Türkçe okuma ve yazma becerilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini,
 • Farklı kültür ve dillere sahip insanlarla dil iletişiminin nasıl kurulması gerektiğini,
 • Türkçe öğretiminde dikkat edilmesi gerekenleri,
 • Türkçe öğretimi ders materyallerinin neler olduğunu,
 • Yabancılara Türkçe konuşma becerilerinin nasıl aktarılacağını,
 • Türkçe öğretiminde hangi metin ve uygulamaların kullanılması gerektiğini,
 • Yabancılara eğitim verirken kullanılması gereken materyallerin ve yöntemlerin ne olduğunu,
 • Türkçe öğretiminde uygulanabilir ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin neler olduğunu,
 • Türk soylulara yönelik eğitim verirken kültür ve dil aktarımının nasıl olması gerektiğini,
 • İki dili konuşabilenlere yönelik Türkçe dil becerilerinin ve bilgisinin nasıl öğretileceğini,
 • Dil eğitimi programının nasıl hazırlanacağını,
 • Türkçe öğretiminde kullanılabilecek yaratıcı dramanın nasıl uygulanacağını,
 • Türkçe öğretiminde teknolojik materyallerin nasıl kullanılabileceğini öğrenmiş olurlar.

Yabancılara Türkçe Öğretmenliği İçin Gerekenler

Yabancılara Türkçe öğretmek ve bu işi uzun vadede sürdürmek için birtakım yetkinliklere ihtiyaç vardır. İlgili bölümlerden mezun olduktan sonra yabancılara Türkçe öğretimi programına yönelmek şarttır. Pek çok eğitim kurumu, buradan alınan sertifika aracılığıyla öğretmen adayının yeterliliğini ölçer.

Sertifika programında başarılı olmak için ise Türkçe dil yeterliliği yanında İngilizce dil yeterliliği de önemli bir avantajdır. Özellikle yabancılarla iki dilde de iletişim kurabilmek için kimi kurumlar İngilizce dil yetkinliğini de isteyebilir. Dil yeterlilikleri ile birlikte iletişim ve sunum becerileri de Türkçe öğretmek için gerekli olan şartlar arasındadır. Öğrencilere bir dili öğretme sürecinde iletişimi yönetmek ve bilgileri sunu şeklinde hazırlamak için bu becerileri geliştirmek gerekir. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programında da öğretme yöntemleri ve sunum becerileri üzerine dersler verilir. Kursiyer, buradan edindiği bilgiler eşliğinde ilgili kurumlarda Türkçe öğretmeni olarak çalışma yetkisine sahip olur.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.