Ana SayfaKurslarTütün İşleme Kursu Sertifika Programı

Tütün İşleme Kursu Sertifika Programı

Tütün İşleme Nedir?

Tütün işleme, tütünün sınıflandırılması, ambalajlanması ve markalanması sürecini ifade eder. Tütün manipülasyonu olarak da ifade edilen tütün işleme şu yönetmelik doğrultusunda yapılır: Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tütün işleme elemanı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için;

 • Tohumluk üretimi,
 • Tarla döneminde bakım,
 • Hastalık ve zararlıların kontrolü,
 • Tohumluk seçimi,
 • Toprak analizi konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Tütün İşleme Kursu Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tütün işleme kursu eğitim programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir. Eğitim sürecinin uzaması da mümkündür.

Tütün İşleme Kursu Nedir?

Tütün işleme kursu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan tütün işleme eğitimi sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programında; kursiyerlerin iş sağlığı ve işçi güvenliği ile tütün işleme faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanır. Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran tütün işleme kursu ders içerikleri şöyledir:

 • Tütün Bakımı
 • Tütün Fermantasyon Süresi
 • Harmancılık
 • Sigara İmalatı
 • Fümigasyon
 • Tütün Hastalıklarıyla Mücadele
 • Tütün Zararlıları
 • Kalite Bilinci
 • Tütünde Kalite Kontrol Kriterleri

Tütün İşleme Kursuna Kimler Katılabilir?

Tütün işleme kursu okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapamaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan kişilerin tütün işleme sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda sağlık raporu iş yeri onaylı sağlık raporu istenecektir.

Online Tütün İşleme Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Tütün işleme eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online tütün işleme eğitimi alabilir.

Online Tütün İşleme Kursu Faydalı Mıdır?

Online tütün işleme eğitimi ile örgün eğitim arasındaki tek farklılık eğitimin şeklidir. Ders içeriğinin aynı olması nedeniyle kurstan alınan verim farklı değildir. Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Tütün İşleme Eğitimi Kazanımları

Tütün işleme kursu eğitim programı ile kursiyerlerin tütün işleme faaliyetleri yapabilecek yeterliliğe sahip olması amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Tütün işleme faaliyetleri hangi kanun ve yönetmelik doğrultusunda yapılır?
 • Tütün işleme süreci nasıldır?
 • Tütün bakımı nasıl yapılır?
 • Sigara üretimi ve kalite kontrolü nasıl ve neye göre yapılır?
 • Tütüncülük politikası nedir?
 • Tütünün bakımı ve hazırlanması, işlenmesi sırasında iş güvenliği açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tütün İşleme Elemanı Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Tütün işleme elemanı olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapıyı sağlar. Mesleği icra etmek için meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmak da avantaj sağlar.

Tütün İşleme Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için tütün işleme sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler tütün işleme sertifikası almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Tütün İşleme Belgesi Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Tütün işleme sertifikası, bireyin tütün işleme sürecinde meslek elemanı olarak çalışabileceğini gösterir. Tüm sektörlerde mesleki eğitim alan bireyler öncelikli olarak istihdam edilir. Tütün işleme sertifikası olanlar sektörde istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Tütün İşleme Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı tütün işleme sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.