Ana SayfaKurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler KursuTermik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Sertifika Programı

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Sertifika Programı

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Nedir?

Termik santral kül cüruf işletmeciliği, kül cüruf taşıma bantları kullanılarak üretim ünitelerinin arızasız çalışmasını sağlamaktır. Makine teknolojisi alanında çalışan kişiler, tehlikesiz inert atıkların yani kül cürufun ilgili yerlere nakil işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde termik santral kül cüruf işletmeciliği kursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Nedir?

Termik santral kül cüruf işletmeciliği eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan termik santral kül cüruf işletmeciliği eğitimi sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programında; kursiyerlerin iş emri sisteminin gerekli kayıtlarını tutma, kül cüruf nakil hattında gerekli olan ekipmanları kullanma ve diğer kül cüruf işlemlerini yapma konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanır. Temel iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesi de eğitim programının amaçlarına dahildir.

Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran termik santral kül cüruf işletmeciliği sertifika programı ders içerikleri şöyledir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kül Cüruf Nakil Hatları
 • Kül Cüruf Nakil Hattında Kullanılan Ekipmanlar
 • Hidrolik Sistem Ekipmanları ile Kaldırma Ekipmanlarının Çalışma Prensibi

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursuna Kimler Katılabilir?

Termik santral kül cüruf işletmeciliği kursu okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapmaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan kişilerin sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda iş yeri onaylı sağlık raporu istenecektir.

Online Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Termik santral kül cüruf işletmeciliği eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkesin, yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda açılan kurs programına katılması mümkündür.

Online Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Kazanımları

Termik santral kül cüruf işletmeciliği eğitimi ile kursiyerlerin termik santrallerde bant nakil iletim sistemlerinde çalışabilecek yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde şu sorular yanıt bulmuş olur:

 • Kalite ve İSG yönetim sistemleri ile ilgili temel kavramlar nelerdir?
 • Kül cüruf işletmeci unvanıyla çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat etmeleri gerekenler nelerdir?
 • Kül cüruf işletmecinin görevleri nelerdir?
 • Kül cüruf işletmeciliğinde kullanılan ekipmanlar nelerdir?
 • Termik santraldeki kül cüruf nakil hatları ve ekipmanları nelerdir?
 • Ekipmanlarda hangi nedenlerle arıza oluşabilir, bu tür durumlarda ne yapmak gerekir?
 • Hidrolik sistem ekipmanları nelerdir?
 • Konveyör ve elevatörlerin işletilmesi sırasında nelere dikkat etmek gereklidir?
 • Kaldırma ekipmanları (vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko) nelerdir?

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeci Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Kül cüruf işletmeci olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapıyı sağlar. Mesleği icra etmek için meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmak da avantaj sağlar.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için termik santral kül cüruf işletmeciliği sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Kursu Belgesi İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Termik santral kül cüruf işletmeciliği sertifikası, bireyin termik santral işletmelerinde kül cüruf taşıma bantları ile ilgili işlemleri yapabileceğini gösterir. Tüm sektörlerde mesleki eğitim alan bireyler öncelikli olarak istihdam edilir. Termik santral kül cüruf sertifikası olanlar sektörde istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı termik santral kül cüruf işletmeciliği sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.