Elle Taşıma Kursu Eğitim Programı

Elle Taşıma Nedir?

Elle kaldırma ve taşıma işlemleri, Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir. Meslek elemanları, yönetmelik gereği elle taşıma gerektiren zorlu ve riskli işleri usule uygun planlar. Bu kapsamda işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri başta olmak üzere yükün niteliğini ve risklerini belirleme işi ele alınır. Meslek elemanları ayrıca yük taşımacılığında geçerli olabilecek yöntemleri de elle taşıma bilgilerine göre öğrenirler. Meslek elemanlarına yönelik verilen eğitim ise elle taşıma kursu olarak ifade edilir.

Elle Taşıma Kursu Nedir?

Elle taşıma kursu, tehlikeli işleri kapsayan kurslar arasındadır. Kurs genel olarak elle taşınabilir yüklerde dikkat edilmesi gerekenleri ve riskleri belirleme aşamalarını konu edinir. Ayrıca taşıma işlerinde yapabilecek iyileştirme yöntemleri de kurs içeriğinde yer alır. Yine kurs, elle taşıma işini gerçekleştiren meslek elemanlarının alması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de içerir.

Genel olarak elle taşıma kursunun dersleri şöyledir:

  • Yük Taşımacılığında İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Elle Yük Taşıma İşleri
  • Yük Taşımacılığında Risk Faktörlerini Belirleme
  • Elle Taşıma İşlerinde İyileştirme Yöntemleri

Ders içeriklerinin sona ermesiyle kurs merkezinin bilgi kazanımını ölçen sınava geçilir. Sertifika verme amacı taşıyan sınav, genellikle çoktan seçmeli formatta hazırlanır. Kursiyerler, en az 45 puan almalar durumunda elle taşıma katılım belgesi veya kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanırlar.

Elle Taşıma Kursu Eğitim Süresi

Eğitimi veren çoğu kurs merkezi en az 40 saatlik kurs süresi sunmaktadır.

Elle Taşıma Kursuna Kimler Katılabilir?

Elle taşıma kurs programına, elle taşınabilir yüklerde iş yapacakların katılması gerekir. Elle taşıma meslek elemanına verilen kurs sürecinde, çalışanların pratikte uygulayabileceği bilgilere yer verilir. Bununla beraber elle taşıma işlerinde yer alacakların, işin gerekliliklerini karşılamaları gerekir. Bu gerekliliklerin başında da mesleğin uygulanışına engel olacak herhangi bir ruhsal veya bedensel sorunun olmaması gelir.

Online Elle Taşıma Kursu Var Mı?

Elle taşıma eğitimi, yüz yüze ve online eğitim seçeneklerine sahiptir. Elle taşıma işlemlerini ve mesleki standartları konu alan eğitim, online kurs aracılığıyla da verilir. Bununla beraber online elle taşıma kursu, yeterli katılımcının olması durumunda açılabilir. Açılan online elle taşıma eğitimi, yük taşımacılığı hakkında ön bilgiler edinmeye yöneliktir. Açılan eğitimler, ön bilgiler ile birlikte sertifika verme amacı da taşır. Genel olarak online elle taşıma kursu, mesleğe yönelik ön bilgiler edinip yetkinliğini göstermek isteyenlere uygun bir seçenektir.

Online Elle Taşıma Eğitimi Faydalı mıdır?

Online elle taşıma kursu, zaman ve mekân sınırlaması içermeden ön bilgi edinmek isteyenlere göredir. Kursa katılmak isteyenler video ya da PDF hazırlanan içerikler aracılığıyla meslekte dikkat edilmesi gerekenleri ve iş sağlığı-güvenliği önlemlerini öğrenirler. Bu bakımdan online elle taşıma programı, yararlı bir eğitim seçeneği olarak görülebilir.

Elle Taşıma Kursu Kazanımları

Elle taşıma eğitimini başarıyla bitiren kursiyerler;

  • Yük kaldırma ve taşımacılığında alınması gereken güvenlik önlemlerini,
  • Yük kaldırma işlerinde geçerli olan yönetmelik bilgilerini,
  • Yük kaldırma işlerinde uygulanan prosedürü,
  • Elle kaldırma ve taşıma işlerinde riskleri belirlemeyi,
  • Kaldırma ve taşıma işlerinde uygulanan risk analizini,
  •  Elle yük taşımada uygulanabilecek iyileştirme yöntemlerini öğrenmiş olurlar.

Elle Taşıma Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kursiyerin aldığı sertifika, elle taşıma meslek elemanı mesleğine aşina olduğunu gösterir. Kursiyer edindiği sertifikayı ilgili iş alanlarında öne çıkmak adına gösterebilir. Ayrıca alınan belge, mesleki yeterlilikler arasında gösterilen eğitim şartının da tamamlandığını kanıtlar.

Elle Taşıma Kurs Belgesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Alınan kalite kontrol elemanı; MEB, üniversite veya kurum onaylı olabilir. Genellikle MEB veya üniversite onaylı sunulan belgeler, e-devlet üzerinden de sorgulanabilir özelliğe sahiptir. Belgeyi alan kişiler, mesleği yerine getirmek için lazım olan niteliklerden birini karşılar.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
Önceki İçerik
Sonraki İçerik
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.