Tulumbacı Kursu Sertifika Programı

Tulumbacı Kimdir?

Tulumbacı, maden çıkarma sürecinde çalışan meslek elemanlarına verilen unvandır. Meslek kodu 8111.25 olarak belirlenmiş olan tulumbacılar, insan nakliyatı, ağırlık kaldırma teknikleri, iş güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olur. Tehlikeli işler kapsamında eğitim almamış kişilerin bu unvan ile çalışmaları mümkün değildir.

Tulumbacı Kursu Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tulumbacı kursu eğitim programının süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Tulumbacı Kursu Nedir?

Tulumbacı kursu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim programıdır. Meslek edindirme kursları arasında bulunan tulumbacı kursu sektörde bazı işletmeler tarafından kurumsal eğitim olarak da verilir. Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan ve bireylere meslek elemanı olarak çalışma fırsatı sunan sertifika verilir.

Kurs programında, kursiyerlerin tulumbacıların görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri sağlanır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile bilgiler verilir. Kurs programının sonunda düzenlenen sertifika sınavına konu olan ve mesleki yeterlilik kazandıran tulumbacı kursu ders içerikleri şöyledir:

  • Maden İşletmeleri ve Tulumbacılık Mesleği Hakkında Temel Kavramlar
  • Tulumbacılık Mesleğinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  • Tulumbacıların Görevleri

Tulumbacı Kursuna Kimler Katılabilir?

Tulumbacı kursu okuryazar herkesin katılabileceği bir eğitimdir. En az ilkokul mezunu olmak kursa katılmak için yeterli olacaktır; fakat istihdamda en az lise mezunlarına öncelik tanınır. Mesleği yapmaya engel bedensel, ruhsal sorunu olan kişilerin sertifika programına katılmamaları gerekir. Nitekim istihdamda sağlık raporu istenecektir.

Online Tulumbacı Kursu Var Mı?

Teknolojideki gelişmelerin eğitim sektörüne yansımasıyla pek çok eğitim uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Tulumbacı eğitimi de online eğitim programlarına dahil olan eğitimlerden biridir. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan herkes online eğitim programına katılabilir. Online eğitim yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda açılır.

Online Tulumbacı Kursu Faydalı Mıdır?

Online eğitim örgün eğitime göre ekstra bazı avantajlara sahiptir. Belirli zamanda belirli yerde eğitim alma zorunluluğu olmadığı gibi eğitim içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşmak mümkündür. İçeriğin dijital ortamda olması çıktı, ulaşım gibi ek masrafları oradan kaldırır.

Tulumbacı Kursu Kazanımları

Tulumbacı kursu ile kursiyerlerin maden sektöründe tulumbacı unvanıyla çalışabilecek yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak verilen eğitim sayesinde en temel olarak şu sorular yanıt bulmuş olur:

  • Maden ocağında tulumbacı olarak çalışan kişi iş sağlığı ve güvenliği bakımından hangi önlemleri almalıdır?
  • Tulumbacıların görev ve sorumlulukları nelerdir?
  • Tulumbacılar iş tanımına dahil olan görevleri yaparken hangi malzeme ve makineleri kullanırlar?

Tulumbacı Olmak İçin Gerekenler

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi mesleki ve teknik eğitim alınmasını gerektirir. Tulumbacı olmak için de mesleki eğitim alındığını ispat eden sertifikaya sahip olmak gereklidir. Sertifika almak mesleği icra etmek için yasal altyapıyı sağlar. Tulumbacılık mesleğini icra etmek için meslekle uyumlu kişisel özelliklere sahip olmak da avantaj sağlar.

Tulumbacı Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika kurs bitirme belgesi niteliği taşıyan yasal bir evraktır. Sertifika sahibi olmak için tulumbacı sertifikası eğitim programını başarıyla tamamlamak gerekir. Sertifika sınavında, önceden belirlenmiş olan geçerli puanı alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika sınavı geçerlilik puanı 100 puan üzerinden en az 45 puan olarak belirlenmiştir.

Tulumbacı Belgesi Ne İşe Yarar?

Kurs programının sonunda alınan kurs bitirme belgesi, belge sahibinin mesleğin gereklerini yerine getirebileceğinin göstergesidir. Tulumbacı sertifikası, bireyin maden sektöründe tulumbacı olarak çalışabileceğini gösterir. Tulumbacı sertifikası olanlar maden çıkarma faaliyetleri gerçekleştirilen işletmelerin tümünde istihdam edilme fırsatına sahip olurlar.

Tulumbacı Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Milli Eğitim Temel Kanunu, iş yerleri için sertifika kabul etme zorunluluğu getirmiştir. Sertifikanın yasal nitelik kazanıp geçerli olmasını sağlayan üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının veya herhangi bir üniversitenin onayı bulunmasıdır. Üniversite veya MEB onaylı tulumbacı sertifikası e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.