Ana SayfaKurslarMeslek EdindirmeSosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Kurs Programı

Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Kurs Programı

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında bilgi birikimine sahip kişiler, sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışabilirler. Sosyal güvenlik uzmanları başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere özel ve kamu sektörü kurumlarında görev alırlar. Sosyal güvenlik uzmanlarının temel işleri ise İş Hukuku ve İş Sağlığı-Güvenliği çerçevesinde kurumların iş süreçlerini geliştirir ve denetler. Sosyal güvenlik uzman yardımcısı olmaktan başlayarak uzmanlık alanında görev almak için ise mesleki eğitimlere katılmak gerekir. Bu amaca yönelik verilen eğitimlerin genel adı, sosyal güvenlik uzmanlık eğitimi olarak adlandırılır.

Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Nedir?

Sosyal güvenlik uzmanlığı kursu, iş hukuku ve sosyal güvenlik eğitimi adıyla da kursiyerler sunulur. Kimi kurs merkezi iş hukuku kapsamında sosyal güvenlik eğitimi sunarken bazısı ise direkt mesleği tanıtıcı bir kurs içeriği kapsar. Genel olarak verilen eğitimler, sosyal güvenlik uzmanının mesleki görev ve sorumluluklarına dayalı konuları içerir. Bu kapsamda da İş Hukuku ile İş Hukuku dahilinde ele alınan işçi-işveren ilişkileri, sağlık sigortaları, personel özlük dosyası ve bordro uygulamaları gibi iş süreçleri konu edinilir. Genel olarak eğitim, sosyal güvenlik uzmanı yetiştirmeye yönelik olup sosyal güvenlik uzmanı ne iş yapar sorusuna yanıt verir.

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitiminin genel dersleri de şu şekildedir:

 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kavramlarına Giriş
 • İş Sözleşmesi ve İş Sözleşmesi Feshi
 • İş Hukukunda İzin Uygulamaları
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturma
 • İş Hukuku ve Çalışma Mevzuatı Bilgisi
 • İş Analizi Teknikleri
 • İnsan Kaynakları İşlerinin Etkin Kullanımı
 • İşletmelerde Ücret Yönetimi ve Ücretlendirmeler
 • Personel İşlemlerinden Belgelendirme Süreci
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalar
 • Sosyal Sigorta Çeşitleri
 • SGK Bilgilendirme Uygulamaları
 • E-Sigorta Uygulaması Nedir?
 • İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Bilgiler

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitimleri, sürekli eğitim merkezleri tarafından verildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen uzman yardımcılığı eğitimi de mevcuttur. Sürekli eğitim merkezlerinin sunduğu sosyal güvenlik uzmanlığı eğitim derslerinin sona ermesiyle ise sertifika sınavına geçilir. Yapılan sınav çoğunlukla çoktan seçmeli formatta sunulur. Kurs merkezinin belirlediği geçme notunun üstünde puan alanlar, bilgilerini belgelemek amacıyla katılım belgesi veya kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanırlar.

Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Ders Süresi

Sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen kursun ders süresi, en az 40 saattir.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitimine, sosyal güvenlik uzmanı olarak kariyerine devam etmek isteyen herkes katılabilir. Bununla birlikte insan kaynakları ve denetçilik alanında çalışmak isteyenler de eğitim aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilirler.

Online Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu Var mı?

Sosyal güvenlik uzmanlık eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim seçeneklerine sahiptir. Sosyal güvenlik uzmanlığının işlerine ve mesleki standartlarına yönelik verilen eğitim, online kurs aracılığıyla da verilir. Bununla beraber online sosyal güvenlik uzmanlık kursu, yeterli katılımcının olması durumunda açılır. Açılan online sosyal güvenlik uzmanlık eğitimi, iş ve alan hakkında ön bilgiler edinmeye yöneliktir. Açılan eğitimler de ön bilgiler ile birlikte sosyal güvenlik uzmanlığı sertifikası verme amacını da taşır. Genel olarak online sosyal güvenlik uzmanlığı programı, mesleğe yönelik ön bilgiler edinip yetkinliğini göstermek isteyenlere uygundur.

Online Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Faydalı Mıdır?

Online sosyal güvenlik uzmanlık kursu, zaman ve mekân sınırlaması olmadan ön bilgiler edinmek isteyenlere göredir. Kursa katılmak isteyenler video ya da PDF içerikler aracılığıyla mesleki standartları ve sosyal güvenlik konularını öğrenmiş olurlar. Bu bakımdan online sosyal güvenlik uzmanlığı programı, yararlı bir eğitim seçeneği olarak görülür.

Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi Kazanımları

Eğitim sonunda kursiyerler;

 • İş Hukuku kapsamında meslek elemanlarının bilmesi gerekenleri,
 • Sosyal güvenlik uzmanlığı alanında sık kullanılan kavramları,
 • Etkin insan kaynakları için hangi uygulamalara gerek duyulduğunu,
 • Toplu iş hukuku kapsamında yapılacak iş ve işlemleri,
 • Çalışanların prim oranları ile prim gün sayılarının nasıl hesaplanacağını,
 • İş sözleşmelerinin türlerini,
 • Yapılan sigorta çeşitlerini,
 • İşletmelerde ücret yönetiminin nasıl uygulandığını,
 • Sigorta ve emeklilik uygulamalarının ne içerdiğini,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının neler olduğunu,
 • İş ve sosyal güvenlik alanında uygulanan güncel gelişmelerini öğrenmiş olurlar.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğine göre sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışan kişinin görevleri şöyledir:

 • Kurumun görev alanını içeren politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve mevzuatın geliştirilmesi,
 • Uygulamadaki aksaklık ve eksiklerinin tespiti ile her türlü araştırma ve incelemeleri yaparak önerilerde bulunma,
 • Kurum hizmeti kapsamındaki etkinlik, verimlilik ve performansın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Görevli olduğu konu dahilinde her tür bilgi ve veriyi derlemek-değerlendirmek,
 • Kurumun görev alanı ile ilgili konularda proje önerileri sunmak,
 • Görevlendirdiği alan ile ilgili kurum içinde ya da diğer kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs, komisyon, seminer ve toplantıları takip etmek,
 • Diğer kamu kurumları ile olan iletişim ve irtibat düzenini sağlamak.

Yönetmelikte yer alan iş tanımı, kamu kurumlarında çalışan sosyal güvenlik uzmanı için geçerlidir. Sosyal güvenlik uzmanları, özel sektöre bağlı işletme ve şirketlerde ise iş sağlığı ve güvenliği, iş analizi, sigorta takibi ve özlük uygulamaları hakkında danışmanlık sunar.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Kursiyerin aldığı sertifika, sosyal güvenlik uzmanlığı mesleğine aşina olduğunu gösterir. Kursiyer edindiği sertifikayı ilgili iş alanlarında öne çıkmak adına gösterebilir. Ayrıca alınan kurs belgesi, mesleki yeterlilikler arasında gösterilen eğitim şartının da tamamlandığını kanıtlamış olur.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Belgesi Sertifika Geçerliliği

Alınan sosyal güvenlik uzmanlık belgesi; Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite veya kurum onaylı olabilir. Genellikle MEB veya üniversite onaylı sunulan belgeler, e-devlet üzerinden de sorgulanabilir özelliğe sahiptir. Belgeyi alan kişiler, mesleği yerine getirmek için lazım olan niteliklerden birini karşılar.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.