Ana SayfaKurslarHavuz Suyu Operatörlüğü Kursu

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu

Havuz Suyu Operatörlüğü Nedir?

TSE 11899’a göre; havuz suyunun bulanık yeşil su veya yağlı su görünümünde olmayıp içilebilir kalitede ve berraklıkta olması gerekir. Havuz suyu operatörlüğü de bu noktada devreye girer. Havuz suyu operatörlüğü, Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik kapsamında şöyle tanımlanmıştır: “Yüzme havuzlarında bulunan suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik bakımdan kullanıma hazır hale getirilmesi.”

Havuz Suyu Operatörü Eğitimi Nedir?

Havuz suyu operatörlüğü eğitimi, halk eğitim merkezleri veya MEB bünyesinde hizmet veren eğitim kurumları tarafından düzenlenen kurs programlarıdır. Havuz suyu operatörlüğü kursu eğitim programlarında amaç havuz suyu operatörlüğü görevini yapabilecek meslek elemanı yetiştirmektir. Dolayısıyla bu kurslar meslek edindirme kursları arasında yer alır.

Eğitim süresi sonunda katılımcılar değerlendirme sınavına tabi tutulur. Sınavda önceden belirlenen başarı puanını kazanan kursiyerler MEB onaylı havuz suyu operatörü sertifikası almaya hak kazanır. Kursun diğer kazanımları ise şöyledir:

 • Bir havuzda mekanik elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerin nasıl olduğunu öğrenme
 • Havuz türleri ve suyun özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol uygulama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm, denetleme ve havuz suyu bakımı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgiye sahip olma

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Müfredatı

Bir havuz suyu operatörünün, yapısal özellikleri bakımından havuzları çok iyi tanıması, suyun yapısını bilmesi ve mesleğin gerektirdiği tüm bilgiye ve beceriye sahip olması gerekir. Dolayısıyla havuz suyu operatörlüğü kursunda bu bilgi ve beceriye sahip olmayı sağlayacak konular üzerinde durulur. Eğitimde detaylıca ele alınan konular genel olarak şu başlıklardan oluşur:

 • Havuz Suyunun Hazırlanması, Bakımı ve İşletilmesi
 • Havuz Suyu Kimyasallarının Etkileri
 • Hijyen
 • Su İle Bulaşabilen Hastalıklar
 • Havuzda İlk Yardım

Havuz suyu Operatörlüğü Kursu Kimler İçin Uygundur?

Havuz suyu operatörlüğü kursu tarafından ilgili eğitimi almak için okur yazar olmak gerekir. En az ilkokul mezunu olduğunu kanıtlayan, fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip herkes havuz suyu operatörlüğü eğitimi alabilir. Genel olarak eğitime katılan kişiler işsiz gençlerdir.

Havuz suyu Operatörü Sertifikası Ne İşe Yarar?

Konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğitim sektöründe havuz suyu operatörüne ihtiyaç duyulur. Bu alanlarda istihdam için mesleki eğitim almış olmak önem taşır. Havuz suyu operatörü sertifikası, eğitim alındığını gösteren kurs bitirme belgesi niteliği taşır. Dolayısıyla sertifikanın avantajı istihdam için imkân tanımasıdır. Kişilerin bu sertifikayı almaları havuz suyu operatörü alımlarında başvuruda bulunmak için fırsata sahip olduklarını gösterir.

Havuz suyu Operatörü Nerede Çalışır?

Üniversite veya MEB onaylı havuz suyu operatörlüğü sertifikası Milli Eğitim Temel Kanunu gereğince hem özel hem devlet kurumlarında kabul edilebilir. Havuz suyu operatörlerinin öncelikli istihdam alanı turizm sektörüdür. Operatörlerin öncelikle çalışabileceği alanlar açık havuz tesisleri ve havuz yapım firmalarıdır. Havuz suyu operatörleri otellerden villalara toplu kullanıma açık havuzun bulunduğu hemen her alanda çalışma fırsatına sahiptir.

Havuz Suyu Operatörü Ne İş Yapar?

Havuz suyu operatörü havuzun mekanik tesisatı ile yapısal özelliklerine hâkim şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Bu alanda çalışan bir operatör uyarı ve ikaz işaretleri, elektrik ekipmanlarının kontrol edilmesi gibi teknik konulardan sorumlu olduğu gibi havuz suyunun PH ve kalsiyum gibi değerlerine de dikkat etmelidir. Havuz suyu operatörünün yüzme havuzlarında periyodik bakım yapması da önem taşır. Yüzme havuzları bakımı şu adımlardan oluşur:

 • Havuzun çanağını, taşma kanallarını, denge deposunu ve filtresini temizleme
 • Havuzun kışlık uygulama ve bakım işlerini yapma
 • İşletme defteri kullanma

Havuz suyu operatörlüğü için SGK meslek kodu 9129,03 olarak belirlenmiştir. Havuz suyu operatörünün görevleri ve sorumlulukları genel olarak şu şekildedir:

 • Havuz suyunu hazırlanmak
 • Havuz suyunun bakımını yapmak
 • Havuzda kişisel güvenlik önlemleri almak
 • Havuz suyunun parametrelerinin istenilen seviyede kalmasını sağlamak
 • Havuz suyu kimyasalları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Havuz suyundaki kimyasalların olumsuz etkilerine yönelik önlem almak
 • Havuzun hijyenik kullanılmasını sağlamak
 • Havuz suyunun temiz kalmasını sağlamak
 • Havuzlarda meydana gelen kazalarda ilk yardım yapmak
 • Havuz suyundaki maddeler nedeniyle oluşabilecek zehirlenmelere karşı güvenlik önemleri almak

Havuz Suyu Operatörü Olmak İçin Ne Yapmalı?

Havuz suyu operatörlüğünde teknik bilgi gerekir. Bu nedenle mesleğin icra edilebilmesi mesleki yeterlilik belgesi almayı gerektirir. Havuz suyu operatörü sertifikası olarak da adlandırılan bu belgeyi almak için havuz suyu operatörlüğü kurs programına kaydolarak eğitim almak gerekir.

Resmi açıdan havuz suyu operatörü olmak için ilgili eğitim alındığını gösteren sertifikaya sahip olmak yeterlidir. Bununla birlikte meslekle uyumlu bazı özelliklere sahip olmak da önem taşır. Havuz suyu operatörlerinin eğitime ve gelişime açık olması, su ve elektrik tesisatı konularında ilgi sahibi olması ve dikkatli olması önem taşır.

Ülkemizde konforlu konuta yatırımın ve eğitime yüzmenin önemli hale gelmesiyle havuz işletmeciliği önem kazanmıştır. Dolayısıyla havuz suyu operatörüne ihtiyaç daim olacaktır. Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda havuz suyu operatörlüğü kursu da bir ihtiyaçtır ve önemli meslek edindirme kurslarından biridir.

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.