Ana SayfaBlog21. Yüzyıl Becerileri Nelerdir?

21. Yüzyıl Becerileri Nelerdir?

21. yüzyıl becerileri kişilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Bu beceriler 21. yüzyıl toplumunda fark yaratacak bireyler olmak isteyen herkes için gerekli görülmektedir.

Dünya değişiyor buna bağlı olarak da değişen dünya ile birlikte yeni gereklilikler ve öncelikler kendini gösteriyor. Değişen koşullar bireylerin esnek, gerektiğinde inisiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler olmalarını gerektiriyor.

Bilgi çağında iş sahibi olabilmek isteyen kişiler; derinlemesine düşünme, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilme, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmak durumunda.

“Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Yaşam ve Meslek Becerileri” 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana iskeletini oluşturuyor. Sebebi şu ki teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor.

Bu da bizi üç ana başlık altında inceleyebileceğimiz 21.yy becerilerine getiriyor;

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

Yaratıcılık ve Yenilenme

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

İletişim ve İş birliği

 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bilgi Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı

 

Yaşam ve Meslek Becerileri

Esneklik ve Uyum

Girişimcilik ve Öz-Yönelim

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

Üretkenlik ve Sorumluluk

Uyum Sağlayan Kazanan Olacak!

21.yy becerileri üzerine bir önemli bir çalışma yapan Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner; iş dünyasından liderler ile yaptığı bu çalışmanın sonucunda, 21.yy öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı 7 beceri olduğunu belirtmektedir.

Bu beceriler şu şekilde sıralanmakta;

Eleştirel düşünme ve problem çözme

Ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek

Hız ve uyum

Girişkenlik ve girişimcilik

Etkili sözlü ve yazılı iletişim

Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme

Merak ve hayal gücü

 

İş dünyasında rutin bir hale getirilebilen tüm işler ya ucuz iş gücünün olduğu dış kaynaklara aktarılıyor ya da robotlar kullanılarak otomatikleştiriliyor. Tam da bu sebeple geleceğin vazgeçilemez ve yararlı çalışanları olmak nitelikli yeteneklere sahip olmaktan geçiyor.

Rekabet içerisinde olan tüm şirketler tüm ürünlerini, çalışanlarını ve hizmetlerini daimî olarak gelişim sürecine tabi tutarlar. Çünkü başarı için her zaman daha iyisini bulmak bunun içinse önce mevcudu eleştirmek ve problemini tanımlamak gerekir. Şirketlerin beklentisi her çalışanın bu gelişime katkıda bulunabilecek yeteneklere sahip olup, kendi ürününü bir üst kaliteye çıkartmasıdır.

Takım çalışması yapabilmek şirketlerin çalışanlarından bir diğer beklentisi. Eskiden farklı olarak, artık takım çalışması yapmak için aynı mekân içerisinde bulunmak şart değil. Bir ağa bağlı birçok farklı kültürel ve sosyal yapıdan insanla beraber çalışmaya açık olmalısınız. Liderlik kavramı da artık değişiyor. Liderler yetkileriyle yönetenler değil yetenekleriyle ön plana çıkanlar arasından seçiliyor.

Hızlı ve uyumlu olmak Wagner’ın söylediği gibi 21.yy öğrenenlerinin sahip olması beklenen bir yetenek. Senelerce aynı şirkette çalışacak bile olsanız departmanlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir. Bu da yeni problemler çözmeye ve yeni yetenekler kazanmaya yani değişime hızlı bir adaptasyon sağlayabiliyor olmalısınız demektir. Aynı zamanda sizden istenenle yetinmeyip, girişimci olmalısınız. Keskin, kolay ulaşılabilen hedeflerdense esnek hedefler belirleyip girişkenliğini canlı tutmanız beklenir.

21.yy becerilerini incelerken de gördüğümüz üzere iletişimin temel alındığı bu çağda etkili sözlü ve yazılı iletişim becerileri elbette ki herkes için ön koşul niteliğinde. Dahası, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Asıl önemli olan doğru analizler yaparak gerekli bilgiye ulaşmak. Wagner’ın listesindeki en son beceri, merak ve hayal gücü. İnovasyonun temel gereklilikleri arasında merak ve hayal gücü yer alıyor.

Wagner’ın 7 becerileri daha çok iş dünyasına yönelik gibi görünüyor. Fakat düşünüldüğü zaman bu yetenekler kişiye hayatının her alanında yardımcı olabilir. Etkili sözlü ve yazılı iletişim, uyum ve girişkenlik sosyal hayatta da kullanılabilecek faydalı yetenekler.

Geleceğinizi şekillendirirken şimdi 21. yy becerilerini kazanmanın tam sırası!

Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.
İLGİLİ MAKALELER
En Popüler Kurslar
Bu eğitim hakkında ücretsiz bilgi almak için formu doldurun.Size dönüş sağlayalım.